Radka Vladyková: Jesenice se stává opravdovým domovem

23.9.2018
Jan Štoll

Paní starostko, začněme obecnou otázkou, proč se angažujete ve vedení Jesenice a baví vás to?

Dlouhé roky jsem byla předsedkyně občanského sdružení v místní části, kde bydlím. V roce 2011 přestala fungovat spolupráce s tehdejším vedením města a já jsem pochopila, že jediný způsob, jak ovlivnit dění v místě, kde žiju, je vstoupit do zastupitelstva. Abych o správě města měla povědomí, přihlásila jsem se na Metropolitní univerzitu a za tři roky úspěšně složila státní zkoušky na právním oboru veřejná správa. V roce 2014 jsem se stala starostkou Jesenice. Moje motivace je stále stejná, aktivně se podílet na utváření místa, kde se svojí rodinou žiju. Každá drobnost, která se podaří pro zlepšení života ve městě, mi dělá radost. Ať už se jedná o snížený obrubník, vysazený strom nebo dokončení stavby za několik milionů.

Co na to rodina, respektive dá se skloubit s vedením města, nebo to znamená osobní oběti?

Jsem vdaná 21 let a jsem maminka tří větších dětí. Skloubit rodinný život s jakoukoliv časově náročnější prací je vždy pouze otázkou organizace. Vše najednou se stihnout nedá, i den starostky má jenom 24 hodin, a tak pomáhá, kdo může. Naštěstí máme akční babičky i dědy, takže se o péči o děti vždy podělíme. Pamatuji si ještě z doby mojí práce manažerky, kdy jsem dnem i nocí koordinovala stavbu jedné restaurace a děti ještě chodily do školky, že moje mamka je vyzvedla a vzala k sobě, pak už mi jenom v noci zavolala: „Spodní prádlo a ponožky jsem jim přeprala a schnou na topení, ráno je zase odvedu do školky a ty na sebe dávej pozor.“ Děti se už dávno osamostatňují a to, že vidí rodiče pracovat, je i pro ně výchovné. Na vlastní oči vidí, že nic nejde samo a nic není zadarmo. S rodinou trávíme volný čas, snažíme se potkávat u večeře nebo večer při venčení naší psice.

Jaký byl pro vás osobně přechod z pozice manažerky v soukromé sféře do pozice starostky města?

Zvyknout si na zdlouhavé procesy schvalování a kolektivní rozhodování. Dále na všechna zákonná omezení, která prodlužují realizaci záměrů. Zásadní rozdíl vidím v časové náročnosti. Jako manažerka jsem něco rozhodla a mohlo se začít. Nyní musím stále čekat.

Které věci byste vybrala jako nejpovedenější za čtyři roky vašeho působení na radnici?

Za zásadní považuji důvěru lidí v úřad. Myslím, že se mi podařilo získat důvěru lidí, kteří vědí, že mohou přijít do kanceláře a že pro ně mám dveře otevřené. Někdy přicházejí rozhořčeni, ale pak zjistíme, že se třeba jedná pouze o nedorozumění, jindy někdo přijde se zajímavým podnětem. Z těch na první pohled viditelných úspěchů mohu namátkou uvést například přestavbu hasičské zvoničky na kapličku sv. Prokopa v centru města. Jesenice nikdy neměla kostel, jedná se tedy o první duchovní místo v centru města, které se stalo základem budoucího centrálního parku. Jesenice tímto projektem začala žít, u kapličky se setkávají obyvatelé při společenských akcích nebo na mši. Výsadbou více než 400 stromů a tisíců rostlin město rozkvetlo. Stavba cyklostezek a chodníků spojila jednotlivé sídelní části. Všechny projekty mají jedno společné – vytváříme z Jesenice domov.

Co konkrétního byste ráda ještě udělala?

Máme vydané stavební povolení na základní školu a moc ráda bych ji i postavila. Vydat stavební povolení nám trvalo od koupě pozemku tři roky. Na výstavbu až do otevření nové základní školy ve Zdiměřicích ještě dva roky potřebujeme. Stále ještě chybí dostavět centrum města kolem kapličky. Je připravená studie pásu zeleně a stezek mezi rybníkem Pančák a Průhonickým parkem, stejně tak i náves ve Zdiměřicích. Jednotlivé části města potřebují svoje malá centra. S kolegy z rady jsem nastavila směřování Jesenice, aby z ní vzniklo moderní město 21. století, které se rozvíjí v souladu s okolní přírodou a krajinou a je domovem pro svoje obyvatele. Tento velmi ambiciózní a dlouhodobý projekt pomalu skládáme z malých částí a je potřeba ho ve stejném duchu, který mu byl dán, i dokončit.

Setkala jste se s nějakou nepříjemností?

Za všechny vyjmenuji jenom dvě, kdy jsem měla strach. Při výběru projektanta na školu mi chodily SMS zprávy z anonymních telefonních čísel, v nichž mi bylo sděleno, ať vše zruším, jinak to je můj politický konec, zakázku prý měl vyhrát někdo jiný. Nic jsme nezrušili, a tak bylo výběrové řízení dvakrát napadeno a město vysvětlovalo svůj postup před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, který vždy došel k závěru, že k žádnému porušení soutěže nedošlo. Druhým velmi nepříjemným byl zážitek, kdy mi do kanceláře přišel majitel jedné společnosti a jen tak mezi řečí mi suše oznámil, že jedna jiná paní starostka byla také mladá, hezká a chytrá, ale pak ji srazilo na přechodu auto. Ani jemu však nebylo s jeho požadavky vyhověno. Vše příjemné i nepříjemné tak nějak přichází, vyřeším to a jde se dál.

Ačkoliv je Jesenice menší obec, díky blízkosti Prahy se do jejího řízení promítají i metropolitní plány a s tím spojené potíže. Vnímáte v souvislosti s tím jako dostatečné odměňování práce starostů, případně cítíte nějakou nerovnost?

Porovnávat odměny starostů je obtížné. Z mého pohledu mají sice například primátoři na starosti větší území a více lidí, mají ale také výrazně víc úředníků, kteří jim pomáhají. Nejhůře jsou na tom starostové v malých obcích, kteří jsou na celou práci v podstatě sami. Systém odměn by se určitě měl změnit, protože například v obci, kde není tajemník, jeho práci vykonává starosta. Těchto obcí je v republice většina. Naše odměna je daná nařízením vlády a je závislá na počtu obyvatel obce. Naše práce je 24 hodin denně a 365 dnů v roce. Nemáme nárok na žádné náhrady za práci přesčas ani nic jiného. Zákon nám umožňuje, že zastupitelstvo může starostovi schválit odměnu do výše dvou platů ročně, a to sice na veřejném zasedání zastupitelstva. Nevím, jestli si někdo dokáže představit, že by se jeho prémie schvalovaly veřejně hlasováním před nastoupenou firmou.

Jak se u vás projevuje rostoucí tlak developerů na výstavbu nových domů a bytů v Jesenici?

Jesenice je velmi žádaným místem pro bydlení, a tak i tlak developerů je velký. Stávající územní plán města má stále ještě nezastavěné plochy v místech určených k zástavbě, o rozšiřování míst k zástavbě už neuvažujeme. V kraji však nejsme osamoceni, a tak je pro nás daleko větší zátěž výstavba v okolních obcích, které své územní plány nedrží tak důsledně jako my. Jejich obyvatelé pak jezdí přes naše město autem a od Jesenice je kolona popojíždějícího parkoviště do Prahy. Stejně tak to je i s autobusy, mnohdy k nám přijedou už plné. Velmi bedlivě střežíme i územní plánování okolních obcí a v případě, že chtějí rozšiřovat své plochy pro výstavbu hlavně bytových domů, dáváme připomínky, které se týkají právě hlavně dopravy a kapacity školních zařízení atd.

Co je podle vás největší výhodou života v Jesenici?

Jesenice leží na okraji Prahy a u hlavních silnic směrem na jih a východ republiky. Její okolí je plné lesů a krásné přírody. Doprava do Prahy je mimo špičku velmi pohodlná. To vše jsou benefity, které si uvědomuje stále více lidí a Jesenici vyhledává pro svůj domov. Za poslední čtyři roky Jesenice začala i výrazně víc žít společenským životem, a tak se stává opravdovým domovem.

Jak si stojí opěrná zeď Nuseláku nebo digitální komín na Letné? Sochař ohodnotil díla ve veřejném prostoruNepřehlédněte