Radní schválili stavební uzávěru nové tramvajové trati z Opatova do Čestlic

19.3.2019
Jan Štoll

„Vzhledem k předpokládanému technickému řešení stavby bylo možno stanovit režim stavební uzávěry tak, aby omezení nebo zákaz stavební činnosti postihovaly vlastníky pozemků jen v nezbytně nutné míře a rozsahu,“ uvedl Martin Draxler (ANO 2011), radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu.

Stavební uzávěra se týká částí správních území obcí Průhonice a Čestlice, přesněji koridoru o šířce 100 metrů. Začátek chráněného prostoru je dán katastrální hranicí mezi hlavním městem Prahou a obcí Průhonice. Na území Středočeského kraje začíná v severozápadním cípu správního území obce Průhonice.

Koridor je dále veden paralelně s dálnicí D1 až po její exit 6 nacházející se v severovýchodní části obce Průhonice. Tady koridor pokračuje na správní území sousední obce Čestlice, prochází Obchodní zónou Průhonice – Čestlice a ulicí Obchodní, po které se opět vrací k dálnici D1. Koridor je ukončen tramvajovou točnou v blízkosti exitu 8 dálnice D1.

„Se všemi došlými námitkami jsme se vypořádali tak, že jsme jim vyhověli nebo je vzali na vědomí, jednu jsme museli zamítnout jako neodůvodněnou,“ doplnil radní Martin Draxler.

Prověření záměru vybudovat tramvajovou trať, jež by měla navazovat na současný tramvajový systém na území hlavního města Prahy a pokračovat dále na území Středočeského kraje, schválilo již dříve středočeské zastupitelstvo.

Veletržní palác čeká razantní změna. Národní galerie vypsala architektonickou soutěžNepřehlédněte