Říčany získaly dotaci 23,5 milionu korun na opravu mostu

4.7.2018
Bohumil Brejžek

Stavba si vyžádala uzavření mostu pro automobily, znamená železniční výluky a trasu změnily i autobusové linky k Olivovně, po mostě však je zachován průchod pro pěší. Nejvíce výluk je směřováno do období prázdnin.

Rekonstrukci mostu spojujícího centrum města s 3. ZŠ a sídlištěm Olivovna vyvolal špatný technický stav nosné konstrukce a spodní stavby, na níž došlo k hloubkové degeneraci betonu, s obnaženou korodující výztuží, když zatékání, trhliny a průsaky způsobily třetí stupeň poškození.

Stavební práce začaly pokácením náletové vegetace, budou ořezány i větve lípy. Současné chodníkové a vozovkové vrstvy budou odstraněny až na horní povrch nosníků. Součástí stavby budou i přeložky či výměna inženýrských sítí. Sedmimetrovou vozovku budou z obou stran lemovat chodníky o šíři dva metry. Odstraněny a nově osazeny budou protidotykové zábrany, zábradlí a stožár veřejného osvětlení bude posunut za stávající křídla.Nepřehlédněte