Rybník Rozpakov se dočká opravy a odbahnění

20.2.2019
Jan Štoll

Zastupitelé Říčan rozhodli o uvolnění peněz na nezbytné práce spojené s rekonstrukcí rybníka Rozpakov. „Jsem moc rád, že zastupitelé napříč politickým spektrem podpořili odbahnění a opravu rybníka Rozpakov. Je to moc důležitá investice a doufám, že rychle najdeme firmu. Půdní eroze a neschopnost krajiny zadržet vodu je velkým problémem v celé republice. Tak snad trochu něco napravíme,“ uvedl pro Náš REGION starosta Vladimír Kořen.

„Projekt má stavební povolení, nicméně stavba narážela na fakt, že městu rybník celý nepatří,“ uvedla mluvčí Lauerová. Posun v jednání s majiteli pozemků otevře cestu k jeho odbahnění a celkové opravě. „Vedení města již dlouhou dobu jedná s majiteli dotčených pozemků a na lednovém zastupitelstvu prošlo uzavření kupní smlouvy s jedním z posledních majitelů,“ dodala mluvčí.

„Když pozemek vlastní třeba deset spolumajitelů, jsou jednání vždy o mnoho náročnější. Doufám, že se nám podařilo složité klubko rozplést a můžeme se letos pustit do práce,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen.

Rozpakov je vodní nádrž ležící na toku Říčanského potoka mezi rybníky Marvánek a Srnčí na jižním okraji města Říčany. Oba tyto sousední rybníky nechala radnice v minulosti vyčistit, odbahnit a opravit. Rozpakov ale na odbahnění stále čeká. Rybník je podle radnice silně zanesený bahnem, což při výlovech pociťují nejvíc rybáři, kteří se do některých částí vůbec nemohou dostat. Bahno sem přináší přítok i ho splavují deště z okolních polí. Vodní erozi u Marvánku a Rozpakova mají snížit výsadby různých mezí, remízků, sadů nebo louky.

Kromě funkce krajinné a ekologické plní vodní nádrže funkci zásobní, kdy zadržují vodu v krajině. Na nádrži Rozpakov hospodaří místní organizace rybářského svazu, která zde má chovný rybník. Rozpakov je nutné nejen odbahnit, ale potřebuje také zpevnit poškozené břehy na západní a jižní straně. Nutná je i oprava hráze, zdrže i jejich břehů. Hráz je nevyrovnaná, opevnění líce hráze je nedostatečné a poškozené. Nezbytná bude i výměna výpustného zařízení. Bezpečnostní přeliv a požerák jsou v technicky nevyhovujícím stavu.

„Budeme se snažit získat dotaci. Nicméně u rybníka, kde se trhají břehy, bychom měli postupovat s péčí řádného hospodáře a nebezpečí rychle odstranit,“ vysvětluje starosta Kořen. Radnice na opravu  rybníka vypíše soutěž, uvažuje o nákladech zhruba deset milionů korun.

Před osmi lety trápily říčanské rybníky nánosy bahna. Na Jurečku, jediném otevřeném revíru, doutnal spor mezi rybáři a veřejností, která dávala špatnou kvalitu vody na vrub právě rybářům. Marvánek nebylo možné vypustit. Hráz Mlýnského rybníka při povodních 2013 vzala za své. Za dobu osmi let obec investovala do oprav rybniční soustavy přes 50 milionů korun.

„Rád bych touto cestou poděkoval vedení radnice za vynaložené úsilí a finanční prostředky na odbahnění a opravu všech rybníků,“ řekl už dříve předseda místní rybářské organizace Pavel Novák. Právě na Rozpakově proběhl koncem března výlov. Rybáři zde měli hlavně násadu, dvouletého kapra a lína. Tento výlov se koná pravidelně každý rok na jaře. Po napuštění nádrže se opětovně nasadí ročním plůdkem kapra a chovným línem, který se v rybníce pravidelně vytírá. Odlovené ryby následně putují do revírů, kde je mohou chytit sportovní rybáři. Jen říčanská organizace jich čítá přes pět set. Hlavním tahákem je nový revír na Mlýnském rybníku. Rybáři zde mohou na pruty chytat kapry, amury, candáty, okouny, bílou rybu, ale třeba také pstruhy, kteří byli do „Mlejňáku“ vysazeni před zimou. Druhým revírem je Jureček, kde se radnice snaží o posílení obsádky dravých ryb – třeba candátů a štik.

Místo skladů má vyrůst Nová Ruzyně, město ve městěNepřehlédněte