S luky a šípy proti otrokářům. Zoufalá situace jezuitských misií

Další fotky

Jezuitské misie zvané redukce byly indiánské obce v Jižní Americe, zřízené jezuity během 17. a 18. století. Ve svých nejlepších dobách představovaly na Jižní Ameriku hospodářsky vysoce efektivní společnost, v níž indiáni žili civilizovaným životem a jako rovni bílým. Zároveň však byly lákavým cílem pro nájezdy otrokářů.

Jezuité je proto nejdříve stěhovali hlouběji do vnitrozemí, a když se toto řešení ukázalo nedostatečné, podařilo se jim získat od španělského krále svolení k vytvoření vlastní armády (resp. milicí) složené z indiánů a vyzbrojené palnými zbraněmi. Drtivé porážky, které tato armáda otrokářům uštědřila v bitvách u Caazapá Guazú (1639) a na řece Mbororé (1641), pak otrokářské nájezdy ukončily.

Bitva na řece Mbororé, která se odehrála 11. března 1641, mezi indiány Guaraní žijícími v redukcích a bandeirantes, portugalskými průzkumníky a dobrodruhy se sídlem v São Paulo, představuje jednu z nejdůležitějších bitev vybojovaných v oblasti Jižní Ameriky v 17. století. Indiánské milice zorganizované jezuity z Guaraníů žijících v jezuitských redukcích v ní rozdrtily obrovskou výpravu portugalských otrokářů a ukončily tak období systematického plundrování redukcí a španělských pohraničních držav portugalskými obchodníky s lidmi. Zároveň se touto bitvou stabilizovala hranice mezi portugalskými a španělskými državami v oblasti.

Jezuité jako průkopníci pokroku. Jejich misionáři se díky své neochvějné víře v Boha nezalekli ničeho

Předehrou k ní byla velká výprava otrokářů ze Sao Paola čítající 450 holandských a portugalských mužů ozbrojených mušketami a 2700 lukostřelců indiánů Tupi, vedených Manuelem Piresem plujících na 700 kánoích do vnitrozemí. Jejich cílem bylo pobrat anebo zničit vše, co najdou podél řek Uruguay a Paraná a potrestat tak jezuity a indiány kmene Guaraní za jejich vzdor, zlomit sílu jezuitských redukcí a ulovit co možná nejvíc otroků.

Redukce však byly na tento nájezd připraveny. Jezuity a jejich indiány varovalo velké množství kánoí, které přinesla povodeň. Jezuité proto vyslali v ústrety nájezdníkům průzkumníky, kteří 25. a 26. února svedli s otrokáři několik menších průzkumných a zdržovacích šarvátek. Hlavní síly redukcí se poté shromáždily na řece Mboroné, kam ustoupil i zmíněný průzkumný oddíl. Zde se 11. března indiáni Guaraní z redukcí střetli s nepřítelem tak, že střelci redukcí zaútočili na kánoích na postupující flotilu otrokářů a lučištníci a prakovníci je podpořili z břehu. Zaskočení otrokáři byli rychle poraženi a přinuceni k ústupu. Kus po proudu pak vystoupili na břeh a v rychlosti vybudovali improvizovanou pevnost chráněnou palisádou.

Odkaz doktora Schweitzera. Své Lambaréné můžete najít kdekoliv

Otrokáři přitom předpokládali, že vojsko z redukcí na ně v nedočkavosti hned zaútočí a oni je díky větší palebné síle a opevnění zmasakrují. Milice redukcí však na improvizovanou pevnost nezaútočily přímo, ale oblehly ji a spokojily se s jejím ostřelováním. Domorodí Tupíové si v pevnosti rychle uvědomili beznadějnost situace svých nemilovaných pánů, kterým docházely zásoby, a začali masově dezertovat. Někteří prchali zpět do svých sídel, další se vzdávali jezuitům a prosili je, aby je přijali do svých redukcí, přičemž jim samozřejmě ochotně poskytovali přesné informace o situaci otrokářů.

Po několika dnech se zoufalí otrokáři, s nimiž vůdci Guaraníů odmítli vyjednávat, pokusili o výpad prolomení obležení. Přes obléhací jednotky sice prorazili snadno, rychle ale zjistili, že cestu zpět po řece blokují síly příliš silné, než aby je dokázali překonat. Museli se tedy pokusit projít skrz prales, kde je indiáni pronásledovali za podmínek pro ně velmi výhodných. Domů se z celé víc jak třítisícové „armády“ vrátilo jen pár jednotlivců.

FOTO: Bitva na řece Mbororé 1641

Bitva na řece Mbororé 1641 - jezuité, misie, Jižín Amerika, Cavalaria_GuaraniBitva na řece Mbororé 1641 - San_Miguel_de_Velasco_003Bitva na řece Mbororé 1641 - jezuité, misie, Jižín Amerika, otrokář, Domingos_Jorge_VelhoBitva na řece Mbororé 1641 - jezuité, misie, Jižín Amerika, Ruinas-saomiguel13Bitva na řece Mbororé 1641 - jezuité, misie, Jižín Amerika, Ruinas_030
Další fotky
Bitva na řece Mbororé 1641 - jezuité, misie, Jižín Amerika, Calera_de_las_huerfanasBitva na řece Mbororé 1641 - jezuité, misie, Jižín Amerika, Franciscan_missionaries_in_CaliforniaBitva na řece Mbororé 1641 - jezuité, misie, Jižín Amerika, Brazil_18thc_JesuitFatherBitva na řece Mbororé 1641 - jezuité, misie, Jižín Amerika, , indiáni Yanomami_Woman_&_Child

Z této tematiky čerpá působivý film „Misie“ (1986), který se odehrává v Jižní Americe, jehož pozadím je konflikt mezi Španělskem a Portugalskem o koloniální nadvládu nad Jižní Amerikou. Zatímco na španělském území mají jezuité možnost budovat své misie a obracet domorodce na víru, na portugalském území je jejich působení vnímáno jako překážka pro rozvoj otrocké práce na plantážích. Po uzavření úmluvy v Madridu v roce 1750 a z ní vyplývajícího posunutí hranic se řada misií vybudovaných původně na španělském území dostane na portugalskou stranu, čímž se misie ocitnou v nebezpečí a hrozí, že je nebude možné ani politicky ani silou zachránit.

Dnes, 08:11
Začaly letní olympijské hry v japonském Tokiu. Bohužel, hned začátek byl nejen pro českou výpravu...
Včera, 13:30
Brazilec se rozhodl, že bude vypadat jako skřet. S úpravami těla dosud neskončil.
Včera, 07:47
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Včera, 07:47
Sýrový toast na steroidech - tak popisuje svůj výtvor šéfkuchař Joe Calderone z newyorského podniku...
Včera, 07:43
Vystudoval technické učiliště, obor konstrukce mostů, byl vězněn na Sibiři, trpěl epilepsií a propadl vášnivému...
22.7.2021
Odsouzený lobbista Roman Janoušek nastoupil minulý čtvrtek do pankrácké věznice. Jeho nástupu do výkonu trestu...
22.7.2021
Režisér F. A. Brabce představil svůj nový film s názvem Gump – pes, který naučil...
22.7.2021
Desetiletý Thomas Waller se rozhodl pro dobrou věc. Aby pomohl nemocným dětem, které kvůli rakovině...
22.7.2021
Za bílého dne a za účasti mnoha svědků znásilnil neznámý mladík patnáctiletou dívku. Policie nyní...
22.7.2021
Devětatřicetiletý Australan měl už dost pobytu v povinné karanténě. Z hotelového pokoje v Perthu utekl...
22.7.2021
Sedmnáctiletý Brazilec zastřelil osmnáctiletá dvojčata. Celou vraždu si natáčel a pouštěl v přímém přenosu na...
Reklama