• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • 13.12.2020
  Zajímavosti

  Dokonalá pranostika

  Literární historik by jistě a správně řekl, že pranostika je zlidovělá předpověď, která se týká určitých dnů či období v kalendářním roce. Hlavně ve vztahu k počasí a zemědělství. Pranostiky nebyly nikdy zakazovány, byly neškodné a tak unikly i bdělému zraku cenzorů všeho druhu. Existuje však rčení, které známe velmi dobře a které by podepsal i významný německý astronom Johannes Kepler.

  26.11.2019
  Zajímavosti

  Druhy pranostik a mnohaletá lidská zkušenost. Jak vznikla Lucie nebo „Ježíšovo narození, o bleší převalení“

  Lidé již v dávných časech pozorovali přírodu. Nebyli přírodou obklopeni, žili v ní, byli její součástí po celý život. Příroda člověka živila, ale byla i často velice krutá a lidé nezřídka zápasili o holé přežití. Plynuly věky a lidé zjistili, že některé přírodní jevy se pravidelně opakují. Viděli Slunce vycházet i zapadat každý den na jiném místě obzoru. Viděli, jak každý den stoupá na obloze stále výš a více hřeje, aby po určitém čase zesláblo a uvadlo stejně jako jejich okolní svět. Pozorovali i to druhé, noční světlo, které nehřálo, ale i noc za nocí ubývalo, až se jeho srpek ztratil v ranních červáncích. Po nějakém čase se však objevilo a opět narostlo, do tvaru zářícího stříbrného kotouče.