• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • 8.7.2020
  Zajímavosti

  Doba, kdy nás byly tři miliony a první sčítání lidu

  Před 266 lety byl vydán panovnický reskript, nařizující správcům farností i vrchnostenským úředníkům provést soupis obyvatelstva v Čechách a starorakouských zemích monarchie. Co toto nařízení přineslo?

  22.6.2020
  Lifestyle

  Před 170 lety vznikly okresy, před 20 lety kraje

  Struktura státní správy prošla za staletí velikým vývojem. Zásadní datum v tomto vývoji přestavuje 1. leden 1850, kdy se okresy staly nejnižším článkem státní správy. Před dvaceti lety je nahradily nově vzniklé kraje.

  13.1.2020
  Zajímavosti

  Otec „paní kněžny“ z Babičky poznal lesk carského dvora i tíhu vyhnanství

  Jmenoval se Petr Biron a honosil se tituly říšský hrabě, vévoda kuronský a zemgalský v letech 1769 – 1795 a vévoda zaháňský v letech 1786 – 1800. Narodil se 15. února 1724 v Mitavě v dnešním Lotyšsku jako nejstarší syn favorita a rádce ruské carevny Anny Ivanovny, Ernesta Jana Birona a jeho manželky Benigny Gottlieby von Trotha.

  22.8.2019
  Zajímavosti

  „Český Achilles“ kníže Břetislav za svou vlast bojoval a zrádce krutě trestal

  Hlavně a především se nechtěl vzdát „svého“ Slezska ve prospěch polského krále, a to ani, když mu to přikázal římský král. Pořádek si ale uměl udržet i doma. I když za cenu drakonických trestů. Ochotu za svou zemi bojovat ovšem knížeti Břetislavovi nikdo upřít nemůže. Jako tehdy ve Všerubském průsmyku u Brůdku.