Husova knihovna se stěhuje do architektonického skvostu. Teršípův dům stojí v Říčanech už skoro 150 let

22.4.2018
Bohumil Brejžek

Novobarokní dům s mansardovou střechou

Teršípův dům byl postaven v 70. letech 19. století. Do dnešní podoby ho nechal upravit tehdejší majitel advokát Karel Teršíp počátkem dvacátých let 20. století. Místní stavitel Antonín Košek přistavěl podkroví a zhotovil ozdobnou fasádu. Třípodlažním domem prochází klenutý průjezd z náměstí do zahrady, v průjezdu se nachází hlavní vstup do domu.

Chátrající barokní zámek v městysu Jince se rekonstukce jen tak nedočká. Není o něj zájem

V osmdesátých letech 20. století dům několikrát měnil majitele. Na začátku devadesátých let připadl městu, to však tehdy nemělo finanční prostředky na nutnou rozsáhlou opravu a v roce 2008 byl zchátralý dům prodán místnímu kamenosochaři Bohumilu Pánkovi.

Jak budou vypadat Říčany v roce 2050? Říčanské děti už to ví

Dnes je dům po rozsáhlé nákladné a citlivé rekonstrukci vedené říčanským architektem Tomášem Rajtorou, kdy většinu konstrukcí a prvků bylo nutné nahradit replikami a citlivě kombinovat historické a nové konstrukce. Zvláštní pozornost byla věnována zdobnému hlavnímu průčelí do náměstí. Byly obnoveny štuky v původních barvách a repasovaná masivní dřevěná vrata doplňují repliky zdvojených špaletových dřevěných oken.

FOTO: Teršípův dům v Říčanech

Teršípův dům v Říčanech - Teršípův dům ŘíčanyTeršípův dům v Říčanech - Teršípův dům Říčany

Přístup k Mlýnskému rybníku

Teršípův dům se stane důstojným domovem mnohatisícového knižního fondu Husovy knihovny. Knihy budou rozmístěny ve třech podlažích dostupných kromě schodiště i výtahem. Čtenářům nové prostory nabídnou nové zážitky při relaxaci a četbě, ke které budou moci využít terasovitou zahradu sousedící s rybníkem. Návštěvníci knihovny totiž získají unikátní přístup na břeh Mlýnského rybníka, který je dosud ze strany náměstí pouze ze soukromých zahrad. „Umím si představit, že v dalším obdob přilehlou zahradu upravíme a zpřístupníme veřejnosti, aby se zde mohly konat zajímavé akce,“ je přesvědčená mistostarostkyně Hana Špačková.

Sadistická šlechtična z Čech si nezadala ani s Čachtickou paní. Proč zůstaly její kruté činy zapomenuty?

Za novou knihovnu může rekonstrukce staré

Nález historických maleb z poloviny 19. století se ukázal jako zásadní komplikace při rekonstrukci budovy Staré radnice v centru náměstí v Říčanech, v nichž doposud sídlila městská knihovna. Původní projekt totiž nepočítal s tím, že se bude razantně zasahovat do nižších pater, řešila se pouze oprava střechy, stavba podkrovního sálu, kanceláří. V místnostech knihovny se měl jen snížit a opravit strop. A přitom se narazilo na vzácné malby.

FOTO: město Říčany

město Říčany - Říčany radniceměsto Říčany - Říčany náměstíměsto Říčany - Říčany – nádražní budova 2město Říčany - Říčany – Budova Olivovy léčebnyměsto Říčany - Říčany – výsadba zeleně
Další fotky
město Říčany - Říčany radniceměsto Říčany - Hrad Říčanyměsto Říčany - Ricany_studna_a_torzo_veze Lukáš Kalista

Hledání nových prostor

Snaha zachránit nástěnné malby, ale vytvořila sérii překážek.

Malby nejdřív zastavily stavbu, rozdělily zastupitele, následně zkomplikovaly umístění knihovny, kdy najít vhodné umístění knihovny nebylo jednoduché. Zvažovalo se několik variant. Mezi jinými i prostory v budovách patřících městu (na nádraží, Komenského a Masarykově náměstí) i komerční prostory v Lihovaru. Nakonec se zastupitelé rozhodli pro koupi Teršípova domu. „Pro knihovnu to znamená konec současného „martyria“ – nouzového provizoria, nejisté perspektivy, obav o samou další existenci. Jestliže se konečně podařilo najít pro knihovnu prostory, kde bude moci plnohodnotně fungovat, je to pro nás nejradostnější událost za poslední rok,“ komentuje rozhodnutí o koupi domu ředitel knihovny Vladimír Levický.

Sixtův dům se jmenuje po Šoustrovi, jehož otec byl popraven na Staromáku. Proč je ve zuboženém stavu?

Z původní knihovny reprezentativní prostory

Malby, které byly odkryty při rekonstrukci knihovny pocházejí pravděpodobně do začátku 20. století, kdy se radnice přistavovala.   Na nástropních malbách převládají andělíčci v kontextu hudebních a tanečních motivů, andělíčci se také nacházejí v situacích při hodování. Dalšími motivy jsou květiny, hroznové víno, různí ptáci v letu. Na fabionu jsou vyobrazeni hošíci s ovocem vzájemně propojení stylizovanou girlandou a pod římsou se opakovaně střídá medailonek s hlavou černovlasé ženy-múzy držící lyru a medailonek s hlavou hnědovlasé ženy–múzy držící u úst dechový nástroj.

Relax ve stínu stromů. Říčany budou mít obrovský park, který připomene vznik samostatného Československa

Po rekonstrukci stropních maleb vznikne z místností bývalé knihovny prostorný reprezentační sál určený pro koncerty a obřady, který městu dosud chyběl.Nepřehlédněte