• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Tip na výlet: Kladenské uhlí prý objevil krtek. Putování za opuštěnými doly na Kladensku

  17.5.2019
  Karel Dudek
  Další fotky

  Termín průmyslová archeologie zní určitě dost divně. Zvláštní spojení dvou slov, která jsou v přímém rozporu. Kromě toho také proto, že jsem si tento název právě vymyslel. Zdál se mi vhodný. Když slyšíme slovo archeologie, vidíme před sebou hroby skrčenců, hliněné nádoby a bronzové nástroje. Maximálně jsme ještě ochotni připustit, že k archeologii může patřit nález středověkých mincí, nebo zrezivělého gotického meče.

  Doba průmyslová pro nás začíná parním strojem a osmnácté století, to je přeci moderní doba. Všechno ale stárne. I stroje a továrny. Technologie zastarávají, továrny se ruší, ložiska surovin jsou spotřebována. Opuštěné tovární komplexy mohou mluvit o štěstí, pokud se pro ně najde nové využití. Třeba jako skanzen pro turisty nebo školní dítka. Jeden takový průmyslový skanzen můžeme navštívit. Bez vstupného a průvodce. V přírodě a na čerstvém vzduchu.

  Příležitost viděl, kam se podíval. Legendární průmyslník 19. století Vojtěch Lanna položil i základy Metrostavu

  Kladenské uhlí prý objevil krtek. Podle tradice. Zřejmě na tom bude něco pravdy, protože uhelné sloje leží relativně velmi blízko povrchu. Tak blízko, že jejich kvalita nedosahovala kvalit uhlí ostravského. V padesátých letech, s nástupem výroby polovodičů, se naskýtala možnost prodat kladenské haldy velmi výhodně, pro vysoký obsah germánia. Bohužel, tehdejší politický systém tento miliardový obchod zmařil.

  Hornický skanzen a muzeum na dole Mayrau je velmi zajímavým a navštěvovaným objektem. My však dnes navštívíme jiný skanzen. Opuštěné a vytěžené doly z devatenáctého století.

  Tip na výlet: Nedobytné, žíznivé hradiště Budeč. Vydejte se za symbolem české státnosti

  Putování můžeme začít třeba na vlakové zastávce Kladno  –  Vrapice. Pozor, nachází se v lese a vlak zastaví pouze na znamení. Odtud zamíříme podél trati na nedalekou hlavní silnici a pak do mírného kopce, směrem k hornické vesnici Cvrčovice. Asi po jednom kilometru vyjdeme z lesa a máme několik možností.

  Můžeme odbočit vlevo k dolu Ludmila, nebo ještě chvilku pokračovat po silnici a pak zamířit na opačnou stranu. Polní cestou do zvláštní krajiny. Kráčíme totiž po pradávném železničním náspu. Koleje tehdy spojovaly několik uhelných šachet, v blízkém okolí. Šípkové keře, sem tam polorozpadlá zídka v mezi.  Stepní krajina. Před dvěma staletími už zde koněspřežná vlečka a později parní lokomotivy přepravovaly náklad uhlí. Trať se napojovala ve Vrapicích, na kolej Kralupy – Kladno. Zcela určitě nalezneme informační cedule naučné stezky.

   

  FOTO: uhlí na Kladensku

  uhlí na Kladensku - naučná stezkauhlí na Kladensku - důl Ludmilauhlí na Kladensku - důl Vítek u Cvrčovicuhlí na Kladensku - důl Ferdinanduhlí na Kladensku - důl Michael na Brandýsku
  Další fotky
  uhlí na Kladensku - Odval dolu Vítekuhlí na Kladensku - zrušené a zaniklé železnice k dolůmuhlí na Kladensku - odval dolu Vítek 1

  První, opravdu hlubinný důl Vítek, byl u Cvrčovic otevřen v roce 1797. Proti dolům ostravským měl směšnou hloubku, jen asi 160 metrů. Za sto let těžby však poskytl více jak milion tun uhlí, z vrstev silných až devět metrů. Těžba zde byla ukončena v roce 1891, ale prastaré haldy s hlušinou nalezneme i dnes.

  Milovníci pravěku mohou zkusit štěstí a s kladívkem v ruce najít krásné otisky plavuní, na vyvezených kamenech. Po dvou kilometrech nás naučná stezka přivede k dolu Ferdinand. Osada patří k vesnici Cvrčovice. Odtud můžeme sestoupit k rybníkům na Čabárně, kde je záchranná stanice pro vodní ptactvo, nebo pokračovat lesem do Kladna. Příliš atraktivní tento výlet nebude. Pro výletníky, kteří milují staré časy a přírodu, bude však určitě zajímavý.

     Nepřehlédněte