V bitvě u Lützenu padl švédský král, v ohrožení se ocitl ale i Albrecht z Valdštejna. Naštěstí tam měl své pappenheimské

16.11.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Švédský král se rozhodl, že Sasku skutečně pomůže a vtáhl do země. U Lützenu zastihlo jeho vojsko Albrechta z Valdštejna a jeho armádu ve značně nepříhodný okamžik, protože jednotlivé oddíly se právě začaly rozcházet po kraji na zimní ubytování. Švédskému králi bylo jasné, že to je právě ta chvíle, kdy je třeba bez váhání zaútočit. Po několika drobných potyčkách se 15. listopadu 1632 rozhodl svést rozhodující bitvu hned následující den. Albrechta z Valdštejna jako zkušeného vojevůdce tím pochopitelně nepřekvapil. Bylo jen otázkou času, za jak dlouho se mu podaří stáhnout své lidi z okolí zpátky k bojišti.

Pošpiněná pověst Albrechta z Valdštejna. Proč je známý jako nacistický hrdina?

Naštěstí však pro Valdštejna trvalo 16. listopadu dvě hodiny, než se rozptýlily ranní mlhy a vojevůdce mezitím stihl opřít pravé křídlo svého vojska o Lützen, pěchotu ve středu zabezpečil příkopy u silnice, která procházela budoucím bojištěm, a levé křídlo, nejslabší z celého uskupení, alespoň doplnil muži ze zásobovacích oddílů na tažných koních a oblékl je do jezdeckých uniforem tak, aby mohli předstírat, že jsou skutečná kavalérie. Celkem na bojišti bylo 10 000 pěších a 7 000 jízdních vojáků.

Ani ryba, ani rak. Královna Kristýna, podivná žena i královna, vydrancovala i Čechy

Švédský král měl k dispozici 12 800 pěšáků a 6200 jezdců a zaútočil právě na levé křídlo. Ale protože bitva začala kvůli ranní mlze později, na místo včas dorazily první Valdštejnovy posily, Pappenheimova armáda, jejíž lehká chorvatská jízda způsobila v řadách nepřítele značný zmatek. Švédský král Gustav Adolf se za této situace rozhodl vyrazit kupředu, doprovázený jen malým oddílem. Na první pohled bylo ale zřejmé, že jde o vyššího důstojníka, a tak švédský král na sebe okamžitě strhl pozornost nepřátelských vojáků.

OBRAZEM: Tajemství Valdštejnské zahrady. Proč tam jsou podivní hadi a ropuchy?

Zanedlouho byl obklíčen a střelen do zad. I tak padl, jak se na krále v bitvě sluší – s mečem v ruce. Následující švédský útok linii Valdštejnova císařského levého křídla prolomil a jeho vojáci se dali ve zmatku na útěk. Švédskému náporu ale velmi dobře odolávala pěchota uprostřed bojové linie a kritické levé křídlo posléze osobně posílil sám Albrecht z Valdštejna. Také on se přitom ocitl v obklíčení, ale dokázal se z něho vymanit. V bitvě pod ním ale padl jeho oblíbený kůň a vojevůdce sám byl raněn do levého stehna. Švédské vojsko poté zaútočilo na císařském pravém křídel, i tam však průběžně přicházely další a další posily, celkem 3000 pěších a 7000 jízdních vojáků, a i zde byl švédský útok odražen.

Zázračný páter Martin Středa pomohl ubránit město Brno před Švédy a modlitby k němu stále uzdravují

Bitva skončila se soumrakem v podstatě nerozhodně. Albrecht z Valdštejna, třebaže jeho převaha stále narůstala, se rozhodl vzdát útoku na švédské oddíly a místo toho nechal vojsko spořádaně ustoupit. Ztráty byly na obou stranách zhruba stejné – okolo 5000 mrtvých, raněných a nezvěstných vojáků.

Švédský maršál, postrach císařských vojsk za třicetileté války. Kudy táhl, tudy drancoval. I v Čechách

Po této bitvě se Albrecht z Valdštejna rozhodl raději než v Sasku přezimovat v Čechách. I když se u Lützenu mohl považovat a také se považoval za vítěze, smrt švédského krále ohrozila i jeho postavení, protože po odstranění tohoto „švédského nebezpečí“ přestal být ambiciózní Albrecht z Valdštejna pro rakouský císařský dvůr nepostradatelný. K tomu se ještě začaly objevovat zvěsti o jeho možné zradě, které, možná, o dva roky později vyústily v jeho zavraždění v Chebu.

FOTO: Bitva u Lützenu 1632

Bitva u Lützenu 1632 - Kůň švédského krále Gustava Adolfa v bitvě u Lutzenu -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Albrecht z Valdštejna -.commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Albrecht z Valdštejna, mědiryt, autor H. Hondius, okolo 1625 – wikipedieBitva u Lützenu 1632 - Astrolog Giovanni Battista Seni nad Valdštejnovou mrtvolou Karl Theodor von Piloty, rok 1855 – wikipedieBitva u Lützenu 1632 - Bitevní hřebec Streiff je známý jako kůň Gustava II. Adolfa, kterého v roce 1632 bojoval v bitvě u Lützenu -commons.wikimedia
Další fotky
Bitva u Lützenu 1632 - Bitva u Lutzenu – postavení švédské a císařské armády -.commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Bitva u Lutzenu (1632) – Peter Snayers -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Bitva u Lutzenu (1632) -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Důstojnický rapír, Německo, circa 1625-1630, používaný Gustavem II. Adolfem v bitvě u Lützenu 1632 -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Gottfried Heinrich hrabě Pappenheim – busta commons.wikimedia-Bitva u Lützenu 1632 - Gottfried Heinrich hrabě Pappenheim – commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Gottfried Heinrich hrabě Pappenheim – hrob ve strahovském klášteře v Praze -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Gottfried Heinrich hrabě Pappenheim – muzeum Vídeň -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Gottfried Heinrich hrabě Pappenheim – vojevůdce -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Gottfried Heinrich hrabě Pappenheim – ymrt na bojišti u Lutzenu (1632) -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Gottfried Heinrich hrabě Pappenheim (1594 – 1632) – wikipediaBitva u Lützenu 1632 - Gottfried Heinrich hrabě Pappenheim (Treuchtlingen) -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Gottfried Heinrich hrabě Pappenheim (Václav Hollar) -.commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Kostel sv. Anny v Mnichově Hradišti, kde jsou uloženy ostatky Albrechta z Valdštejna – wikipediaBitva u Lützenu 1632 - Panoráma bitvy u Lutzenu -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Smrt švédského krále Gustava Adolfa -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Švédský král Gustav Adolf – bitva u Lutzenu (1632) -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Švédský král Gustav Adolf – bitva u Lutzenu -commons.wikimediaBitva u Lützenu 1632 - Albrecht Valdštejn na portrétu kolem roku 1620 – wikipedieBitva u Lützenu 1632 - Albrecht z Valdštejna – wikipedieBitva u Lützenu 1632 - Albrecht z Valdštejna (1583 – 1634) – commons.wikimedia

Slova „znám své Pappenheimské“ skutečně souvisí s touto bitvou, byť v ní nikdy nepadla. Použil je Friedrich Schiller ve své dramatické trilogii „Wallenstein“ a nechal je pronést Albrechta z Valdštejna. Zatímco dnes se toto úsloví používá spíš ve smyslu „nedělat si o někom iluze“, Valdštejn jistě věděl, jaký poklad v generálovi Pappenheimovi a jeho lidech má, protože právě oni mu bitvu u Lützenu v samém začátku zachránili. V průběhu bitvy byl generál Pappenheim v této bitvě raněn dělovou koulí a na následky zranění zemřel. Valdštejn na jeho hrdinství nikdy nezapomněl a nechal ho slavnostně pochovat v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře v Praze, kde v přistavěné boční kapli Panny Marie Pasovské odpočívá dodnes.Nepřehlédněte