V Liboci vniká nový rybník Terezka. Jaké další zajímavosti ukrývá obora Hvězda?

26.2.2018
Fefík
Další fotky

Část zahrádek byla zrušena v 90. letech v rámci výstavby zařízení společnosti Kankol, soukromé firmy, specializující se na výstavbu a opravy kanalizačních děl. Ta ale v roce 2004 zanikla a od té doby území pustlo.  Magistrát se rozhodl pro celkovou revitalizaci území.

Nové rybníky letos obohatí Oboru Hvězda či Modřany, obnovy se dočká i park na Petříně. Vyjde to na 90 milionů

Nejprve zahladit stopy po zahrádkářích

Ještě koncem roku 2016 se u severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána, nacházelo zarostlé neprostupné území bývalé zahrádkářské kolonie plné skládek a odpadů.
Po vyčištění celé plochy od staveb, plotů a odpadků byl v průběhu jara 2017 na svazích pod kostelem vysázen třešňový sad z historických pražských odrůd a území bylo oseto speciální květnatou luční směsí.

Na sklonku roku 2017 byla potom zahájena výstavba nového pražského rybníka Terezka, který bude napájen vodou z potoka Světluška a rybníka Ve Hvězdě.

FOTO: Liboc – vznik rybníku Terezka

Liboc – vznik rybníku Terezka - 1 libocký rybníkLiboc – vznik rybníku Terezka - Místo vzniku rybníka TerezkaLiboc – vznik rybníku Terezka - Mlýn pod Hvězdou čp. 32 v roce 1912Liboc – vznik rybníku Terezka - Mokřady pod HvězdouLiboc – vznik rybníku Terezka - Světluška, Hvězda
Další fotky
Liboc – vznik rybníku Terezka - Světluška, HvězdaLiboc – vznik rybníku Terezka - Liboc KostelLiboc – vznik rybníku Terezka - Místo vzniku rybníka Terezka (6)Liboc – vznik rybníku Terezka - Místo vzniku rybníka Terezka (5)Liboc – vznik rybníku Terezka - Místo vzniku rybníka Terezka (3)Liboc – vznik rybníku Terezka - Místo vzniku rybníka Terezka (2)Liboc – vznik rybníku Terezka - Místo vzniku rybníka Terezka (1)

Součástí úpravy tohoto území bude i revitalizace Litovického (níže Šáreckého) potoka. Koryto se mírně rozvlní a odstraní se zbytky původních betonových opevnění. Tam, kde koryto potoka potřebuje zpevnit, bude provedena těžká balvanitá rovnanina. Vedle potoka vzniknou také dvě menší vodní plochy pro obojživelníky. Okolo rybníka povedou štěrkové cesty a všechny pozemky, které jsou v majetku hl. m. Prahy, budou udržovány jako kosené louky.

Veškeré práce by měly být hotové do konce roku 2018.

Revitalizace Zdiměřických rybníků se přiblížila

Významná evropská lokalita výskytu vrkoče útlého

Právě ve zdejším mokřadu se nachází jedna z evropsky významných lokalit výskytu chráněného a ohroženého druhu mlže vrkoče útlého. V tůních pak nacházejí útočiště obojživelníci jako čolek obecný, ropucha obecná a skokan hnědý.

Čtvrthektarový rybník Ve Hvězdě je napájen potůčkem Světluška, vyvěrajícím v oboře v místech studničního domku. Z náhonu voda vtéká do rybníka přes kamennou kaskádu. Veškeré objekty jsou provedeny z křemitého porfýru, kamene vzhledem i strukturou podobnému pískovci, který se v této lokalitě hojně vyskytuje.

FOTO: V roce 2018 přibudou v Praze nové lesy, parky a rybníky

V roce 2018 přibudou v Praze nové lesy, parky a rybníky - Zeleň v Praze 2V roce 2018 přibudou v Praze nové lesy, parky a rybníky - Zeleň v Praze 1V roce 2018 přibudou v Praze nové lesy, parky a rybníky - Zeleň v Praze 3V roce 2018 přibudou v Praze nové lesy, parky a rybníky - Zeleň v Praze 4V roce 2018 přibudou v Praze nové lesy, parky a rybníky - Zeleň v Praze 5
Další fotky
V roce 2018 přibudou v Praze nové lesy, parky a rybníky - Zeleň v Praze 6

Obnova rybníka Ve Hvězdě v letech 2004-05 vznikla na základě historické studie území, která zde odhalila existenci hned několika vodních ploch. Současný rybník byl obnoven na místě historického rybníka zaniklého někdy v 17. století. Na starých mapách byl rybník vyznačen jako „Ausgetroktenes Teichl“ (vysychající rybník). Před zahájením obnovy rybníka byly ještě patrny jeho zbytky.

Buštěhrad se v letošním roce dočká nového rybníka

Voda je s oborou Hvězda těsně svázána

Od jejího založení protéká oborou potok dnes zvaný Světluška, který sem přiváděl vodu z bělohorských polí otvorem ve zdi. Tento otvor byl dle historických pramenů zajištěn silnými dubovými kůly. Přitékající voda byla velmi důležitá zejména pro napájení zvěře chované v oboře. Vydatnost pramenů ale nebyla příliš velká.

V roce 1547 se stává místodržícím v Českém království Ferdinand Tyrolský, druhorozený syn Ferdinanda I. a Anny Jagellonské, který v roce 1548 získává od libockého záduší další pozemky v údolí Litovického potoka. Tyto pozemky připojuje k dosavadní oboře a zřizuje na nich louku a rybník, jenž je zachycen na Klossově mapě z roku 1723 ve východní části dnešní louky a mokřadů. Jednalo se o poměrně velký rybník, který však časem zcela zanikl. V archivu Pražského hradu se zachoval i rozpočet na jeho zřízení z roku 1728. Rybník byl napájen novým zvláštním náhonem z Litovického potoka přes nádrž u mlýna ležícího za zdí obory. Dochovala se i stížnost na místního mlynáře, ve které se uvádí, že vodu používá jen pro své mletí a nepouští ji do královského rybníka.

V roce 1742 byl stavebním písařem J. H. Dienebierem vyhotoven plán Hvězdy, na kterém je mimo jiné uveden i malý rybníček pod letohrádkem.

Dominantou Horních Mokropes je skvostný kostel ze 14. století. Bývala v něm kobka pro Boží hrob

Zajímavostí je i štola Světluška v oboře

Původním studničním domkem štoly Světlušky byla půvabná šestiboká stavbička, zbouraná při výstavbě dnešní funkcionalistické kruhové stavby. Jedná se o nejmladší štolu takzvaného Hradního vodovodu, která byla dokončena v roce 1930, aby posílila zásobování Pražského hradu pitnou vodou.

Ke vzniku štoly se váže informace, že když vznikl v polovině 20. let 20. století u Československé armády 1. zeměvrtný oddíl a získal první vrtnou soupravu, použil ji poprvé právě zde. Pomocí vrtů bylo hledáno nejlepší místo pro vyražení štoly. Štola má celkovou délku 293 m a je celá vyzděna cihlami. Krátce po té, co byla štola dokončena, bylo upuštěno od původního záměru vlastního zásobování Pražského hradu pitnou vodou z Hradního vodovodu a areál Pražského hradu byl připojen na veřejný vodovod.

Voda ze Světlušky byla svedena potrubím do malé vodárny u Ruzyňské ulice a až do roku 1974 byla zdrojem pitné vody pro Ruzyň. Po ukončení odběru vody a zrušení Ruzyňské vodárny odtékala voda ze štoly do louky pod letohrádkem. Zde vznikl malý rybníček a rozsáhlý mokřad, který byl vyhlášen jako velmi cenné přírodní území s označením Natura 2000.

Víte, že jsou v Praze vinice? Ta největší sídlí v Tróji. Víno ze Salabky dostalo řadu ocenění

Rozkvět a zkáza Ruzyňského mlýna pod Hvězdou

Ruzyňský mlýn čp. 32 byl tajemný a záhadný. Podle některých pramenů inspiroval Aloise Jiráska k napsání Lucerny. V naučné stezce oborou se můžeme dočíst, že první zmínka o mlýnu je kolem roku 1720. To si stěžovali na místního mlynáře, že vodu používá jen pro své mletí a nepouští ji do královského rybníka.

Náhon vznikl přehrazením Litovického potoka v místě dnešní Račické ulice poblíž náměstí Českého povstání. Dále vedl souběžně s dnešní Jinočanskou až před mlýn, kde byla zásobní nádrž, odkud voda tekla vrchem na mlýnské kolo se spádem 2,1 m. Odsud byla využitá voda vedena do místa, kde Jinočanská navazuje na Ruzyňskou a tam, kde je dnes kříž s plechovým Kristem, se vlévala zpět do koryta potoka.

FOTO: Liboc – vznik rybníku Terezka

Liboc – vznik rybníku Terezka - 1 libocký rybníkLiboc – vznik rybníku Terezka - Místo vzniku rybníka TerezkaLiboc – vznik rybníku Terezka - Mlýn pod Hvězdou čp. 32 v roce 1912Liboc – vznik rybníku Terezka - Mokřady pod HvězdouLiboc – vznik rybníku Terezka - Světluška, Hvězda
Další fotky
Liboc – vznik rybníku Terezka - Světluška, HvězdaLiboc – vznik rybníku Terezka - Liboc KostelLiboc – vznik rybníku Terezka - Místo vzniku rybníka Terezka (6)Liboc – vznik rybníku Terezka - Místo vzniku rybníka Terezka (5)Liboc – vznik rybníku Terezka - Místo vzniku rybníka Terezka (3)Liboc – vznik rybníku Terezka - Místo vzniku rybníka Terezka (2)Liboc – vznik rybníku Terezka - Místo vzniku rybníka Terezka (1)

Panem otcem byl na mlýně v roce 1790 Josef Klíma, poté jeho syn František Klíma (narozen 1790), dalším pokračovatelem řemesla byl syn Františka Klímy Josef (narozen 1816). Posledním zjištěným nástupcem mlynářským byl jeho prvorozený syn Josef (narozen 1845). Posledním známým majitelem v roce 1930 byl Josef Živnůstka. Zanedlouho potom, někdy po roce 1938 byl mlýn stržen. Údajně proto, že, že se již nefunkční mlýn stal útočištěm různých podivných a nebezpečných existencí. Jeho rozvaliny byly zasypány, aby se opět objevily na božím světle v roce 2009 v rámci představebního archeologického průzkumu. Poté už zmizely v nenávratnu, aby ustoupily nové stavbě.

Praha 5 chce mít v Portheimce galerii skla. S objektem se pojí zajímavá historie. Víte, jaká?

 


Témata:

Nepřehlédněte