Vraž tam skálu a hrad! Receptář malíře – romantika Huga Ullika

Další fotky

Před několika dny jsme v článku o malíři Bedřichu Havránkovi psali: „Česká krajina v době Havránkových studií byla na rozcestí mezí ideálním komponováním a reálním popisem.“ Stačí jen vyměnit jméno Havránek za Ullik a věc také sedí. Jestliže se ale Havránek vydal cestou reality, dnešní malíř – jubilant zcela podlehl romantismu.

„Vyšel původně z Haushoferova historisujícího krajinářství, ale celý potomní jeho vývoj se odehrával v atmosféře cítění romantického. Charakterisuje ho záliba v krajině malebné, se starým, bizarním stromovím, skalami a plných idylických koutů a překvapivých a rozmanitých výhledů, scenerie složitě komponované a přizdobené, výhledy v zelená údolí, z nichž se na kopcích zdvíhají zdi starých hradů,“ napsal čtyřicet let po Ullikově předčasné smrti malíř a kritik Otakar Mrkvička (1898 v Příbrami – 1957 v Praze) v Lidových novinách a napsal to víceméně přesně.

Hugo Jan Nep. Ullik přišel na svět 14. května 1838 na pražské Malé Straně v Hroznové 494/10, o  tři dny později ho v kostele s Pražským jezulátkem pokřtil známý farář Karel Ullick, v té době působící v Bubenči; byli-li nějak rodinně spřízněni, neumím povědět.

Hugo Ullik byl synem soudního úředníka v Berouně, tam trávil dětství. V letech 1854–61 studoval na pražské akademii v krajinářské škole Maxe Haushofera (1811 v Mnichově – 1866 v bavorském Starnbergu), přímým spolužákem Havránka tedy nebyl. Poprvé vystavoval roku 1860 v Krasoumné jednotě. V 60. letech žil v neutěšených finančních poměrech, maloval v okolí Salzburgu a marně žádal o státní stipendium. V letech 1871–74 pokračoval ve studiích v mnichovské krajinářské škole Eduarda Schleicha, v Mnichově žil do roku 1877.

Byl členem Spolku sv. Lukáše (50. léta), Krasoumné jednoty (1875–79) a Umělecké besedy (1863–1881).

Chuchelští výletníci ho dennodenně vídávali, jak studuje nebe. Malíř Bedřich Havránek

Po návratu do Prahy – od července 1877 do 1880 – pracoval v Prozatímním divadle; po Eduardu Heroldovi (1820 v Praze – 1895 tamtéž) byl dalším českým malířem, který se podílel na postupném nahrazování tzv. typových divadelních dekorací individuálními. Názorně se to projevilo ve výpravě k opeře Bedřicha Smetany Tajemství (1878), pozoruhodná byla i jeho výprava Meyerbeerovy Afričanky, kdy řešil technický problém pohyblivého a rozpa­dajícího se korábu na scéně, i jeho poslední výprava v Prozatímním divadle, Verneovy Děti kapitána Granta (1880), která dokázala jeho malíř­skou i technickou schopnost zpřítomnit roz­manitá exotická prostředí v různých ročních obdobích.

Vytvořil opony pro divadelní spolky v Berouně a Nymburku, dekorace maloval i v Přešpurku čili Bratislavě a pro nově otvírané německé divadlo v Plzni, taky pro ochotnické spolky v Lounech, Mladé Boleslavi, Kouřimi i jinde.

Jako ilustrátor přispíval kresbami českých hradů do časopisů Květy a Světozor.

Žádný génius výtvarného umění to nebyl, ale lidé měli jeho veselé obrázky rádi. Emil Zillich

Ullikovy hrady mají nejen uměleckou, ale i dokumentární cenu, neboť zachycují starý stav zřícenin, dnes již mnohem více sešlých, i starý stav hradů, které utrpěly různým restaurováním.

V listopadu 1864 se oženil s o rok starší Marií Apolenou Freitovou z Prahy. Děti neměli.

Často se stěhovali – ze Starého Města (1007, dnes v místě Revoluční 724/7), do Nového (Myslíkova 259/10, Myslíkova 1343/24), i na Malou Stranu (Dražického náměstí 60/4).

Zemřel na zápal plic 9. ledna 1881 – tedy dvaačtyřicetiletý – v Žitné 655/17, v domě vedle známé restaurace U Pravdů. Pochován je na Olšanech (IV, 1, 18).

Deset let po smrti byl svými obrazy zastoupen na Jubilejní výstavě v Praze (Staroměstské náměstí v Praze, Křivoklát, Střekov). Právě obraz hradu Střekova byl před časem vydražen u Kodla za 1,15 milionu korun, jiná jeho plátna se dražila kolem 300 tisíc.

FOTO: Hugo Ullik

Hugo Ullik - 01 pasáček u zříeceniy hejtm 44tbap letos květ online hejtHugo Ullik - 2 foto s kohn kolem 1860 uměníHugo Ullik - 3 hrad střekova 1,150tHugo Ullik - 3 zvířetice ngpHugo Ullik - 3b krajinas troskami morgalb
Další fotky
Hugo Ullik - 4 daliborka květyHugo Ullik - 4 karlštejn 1864 uměníHugo Ullik - 4 pobřeží v arlíně umněníHugo Ullik - 4 prokopské údolí u prahy uměníHugo Ullik - 3 zřícenina hradu 160t kodl

Zdroje: Národní listy, 1881; Otakar Mrkvička, Lidové noviny, 1943; Jiří Hilmera, Věra Velemanová, Česká divadelní encyklopedie

Dnes, 11:48
Nakažlivější takzvaná britská mutace viru způsobujícího nemoc covid-19 se podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) potvrdila...
Dnes, 11:15
Venku je mráz a nevlídno, že byste ani psa nevyhnali? Poradíme vám, jak se o...
Dnes, 11:09
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Dnes, 11:09
Stát by mohl stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech financovat zcela sám. Je to varianta...
Dnes, 10:23
Na 78 procent Čechů souhlasí s tím, že by lidé měli utrácet jen peníze, které...
Dnes, 09:44
Víc Čechů pije během pandemie pravidelně nadměrné dávky alkoholu, uvádí studie týmu Petra Winklera z...
Dnes, 09:30
České Budějovice poskytnou letos turistům, kteří se ve městě či okolí ubytují, slevu 30 procent,...
Dnes, 05:23
Úhrady moderních léků se možná změní. Upraví se také například dohodovací řízení nebo práce revizních...
Dnes, 05:15
S myšlenkou dát svému národu levný lidový vůz dostupný každému přišel ve třicátých letech minulého...
Dnes, 05:00
Bývalý ředitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta zakládá hnutí Přísaha, se...
Včera, 16:45
Památkáři opravují Mincovnu v areálu hradu a zámku Český Krumlov. Obnovují interiéry i fasádu, vznikne...
Reklama