• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • 11.1.2021
  Zprávy

  Vraž tam skálu a hrad! Receptář malíře – romantika Huga Ullika

  Před několika dny jsme v článku o malíři Bedřichu Havránkovi psali: „Česká krajina v době Havránkových studií byla na rozcestí mezí ideálním komponováním a reálním popisem.“ Stačí jen vyměnit jméno Havránek za Ullik a věc také sedí. Jestliže se ale Havránek vydal cestou reality, dnešní malíř – jubilant zcela podlehl romantismu.

  7.1.2021
  Zprávy

  Chuchelští výletníci ho dennodenně vídávali, jak studuje nebe. Malíř Bedřich Havránek

  „Dříve jej poutávaly velikolepé scenerie přírodní a na konec se jeho obzor zúžil na průměr několika kroků. Havránek je skutečnosti blíže, nežli všichni jeho vrstevníci. To třeba bráti do slova. Čím starší je, tím více vidí. V každém referátu výstavním zaznívá po mnoho let týž refrén, že Havránkovy obrazy jsou malovány jako pod lupou.“ (K. B. Mádl)