Z kila připraveného jídla přijde ve stravovnách asi 11 % na zmar. Výzkum přináší i další data!

25.7.2019
Andrea Cerqueirová

„Pokud by se výsledky projektu rozšířily na celý segment, odhaduje se, že v oblasti rychlého občerstvení se ročně vyprodukuje 18 338 tun potravinového odpadu a ztrát a v závodních jídelnách 8 473 tun potravinového odpadu a ztrát za rok,“ je uvedeno v tiskovém prohlášení.

Jídlo dělníků slaví sto třicet let. Z masové placky v housce se stal světový fenomén

„Z měření také vyplynulo, že množství potravin vyřazených z prodeje v provozovně, ale stále ještě s možností využití pro lidskou výživu, se pohybuje v průměru mezi 1,8 až 24 kg na den a provozovnu,“ uvedla manažerka projektu Lenka Hebáková z Technologického centra Akademie věd České republiky.

Jedná se o první výzkum tohoto druhu. Projekt je financován Technologickou agenturou České republiky, spolupracují na něm Technologické centrum Akademie věd, společnost Median, Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Zachraň jídlo.

Bude vytvořena příručka, jak předcházet plýtvání

„Cílem projektu je změřit, kolik se plýtvá, identifikovat příčiny a navrhnout opatření, jak plýtvání předcházet nebo jak darovat přebytečné potraviny,“ uvedla Anna Strejcová ze Zachraň jídlo. Měření se uskutečnilo od října do prosince roku 2018 ve dvanácti provozovnách tří řetězců. Nyní se rozjela debata se zapojenými řetězci o příčinách vzniku potravinového odpadu a ztrát a konkrétních možnostech, jak plýtvání potravinami redukovat.

Jídlo přesolené, nebo moc pálivé? Víme, jak zachránit nejčastější přešlapy v kuchyni

Na podzim se uskuteční workshopy, kde budou diskuse o tom, jak by se v provozu dalo předejít vzniku potravinových ztrát (neprodané projekty, které mohou být darovány do potravinové banky či zkonzumované jinde) a odpadu (jakákoli část nezkonzumované potraviny, která neslouží jako potravina k další konzumaci lidmi). Do jednání budou zapojena i ministerstva. V polovině roku 2020, jako finále projektu, by měla být dostupná metodická příručka, jak vzniku potravinových ztrát a odpadu předcházet.Nepřehlédněte