Z vědecké mise a zkoumání rostlin v Mexiku do Voynichova rukopisu

Další fotky

Říše rostou a zanikají. Dosáhnou svého zenitu moci, zazáří na krátkou nebo delší dobu, ale nakonec jejich jas pohasne a nastoupí nová říše, plná sil a odhodlání vládnout světu. Na počátku šestnáctého století bylo Španělsko zemí, nad kterou slunce nezapadalo. Británie se zmítala v krizi politické i hospodářské a Francie na tom nebyla o mnoho lépe. Za Atlantikem leželo pověstné Eldorádo, přetékající drahými kovy a kořením. Hernán Cortéz s hrstkou vojáků, pokořil mocnou Aztéckou říši, a Mexiko leželo Španělsku u nohou.

Touha po majetku, po moci a náboženský fanatismus, to byly priority španělských dobyvatelů. Věda byla jen doplňkem, a krčila se v koutě tmavé místnosti. Musíme však být objektivní. I korunované hlavy občas chtějí vědět, a ne jenom vlastnit.

Tím, kdo měl tento požadavek panovníka splnit, byl jistý Francisco Hernádez de Toledo. Lékař a botanik, vědec renesanční šíře. Narodil se roku 1514, v Toledu. Vystudoval medicínu a botaniku na univerzitě v Alcalá. Přeložil do kastilštiny díla Plinia staršího o přírodě a získával praxi po nemocnicích v řadě španělských měst. Jako řádný katolík se oženil a přivedl na svět několik dětí. V roce 1567 dosáhl vrcholu lékařské kariéry a stal se osobním lékařem španělského krále Filipa II. Zřejmě se osvědčil, důkazem byl rok 1570, a úkol, kterým jej král Filip pověřil.

Nejprve přicházejí duše mrtvých dětí. Podívejte se, jak v Mexiku oslavují smrt…

Tím úkolem byla vědecká mise do Nového světa, přesněji do Mexika. Měl odborně zpracovat rostlinstvo a zvířenu tohoto obrovského území. Výpravy se účastnil i jeho syn Juan a protáhla se na sedm dlouhých let.

Shromáždil neuvěřitelné tři tisíce druhů rostlin, kterým dával latinské názvy, kombinované s původním jazykem domorodců. I některé jeho práce byly napsány jazykem, kterému nikdo v Evropě nerozuměl a král po právu žádal Hernandéze, aby psal latinsky nebo španělsky, jinak dotace toho projektu budou zrušeny. Připojila se i církev. Kdo to kdy slyšel, aby se katolík a Španěl bavil s domorodci jako rovný s rovným, a dokonce respektoval jejich božstva? To je rouhání. Jen s králem za zády mohl Hernandéz své dílo dokončit.

FOTO: Mexiko a Hernandez de Toledo

Mexiko a Hernandez de Toledo - MexikoMexiko a Hernandez de Toledo - MexikoMexiko a Hernandez de Toledo - MexicoMexiko a Hernandez de Toledo - MexikoMexiko a Hernandez de Toledo - Mexiko
Další fotky
Mexiko a Hernandez de Toledo - MexikoMexiko a Hernandez de Toledo - MexikoMexiko a Hernandez de Toledo - MexikoMexiko a Hernandez de Toledo - MexikoMexiko a Hernandez de Toledo - MexikoMexiko a Hernandez de Toledo - Mexiko

V souvislosti s tímto lékařem a botanikem se nabízí zajímavá teorie. Nejdříve trochu genealogie. Manželka španělského krále Filipa II. Anna, byla dcerou rakouského císaře Maxmiliána II. Strýčkem tedy byl i Ferdinand II. Tyrolský, takto bývalý místodržitel v Praze, a manžel proslulé Filipiny Welserové. Zde je vidět propojenost mezi rakouskými a španělskými Habsburky.

Naskýtá se jistá možnost kontaktu mezi osobními lékaři obou velmožů. I lékař Ferdinanda Tyrolského, Georg Handsch z Limuz (narozen roku 1529 v České Lípě) byl hluboce vzdělaným botanikem. Přeložil Mattioliho herbář z latiny do němčiny. Handsch se totiž nabízí jako jeden z možných autorů proslulého Voynichova manuskriptu. Mohl některé rostliny, které mu poskytl jeho španělský kolega, začlenit do svého rukopisu. Hernandéz de Toledo, zemřel v Madridu, bohatý, slavný a uctívaný, roku 1587.

 

Včera, 15:40
Známá scéna ze seriálu Sňatky z rozumu. Forman Nedobyl, z Rokycan, má od jisté doby...
Včera, 13:40
Dobrodružný příběh, neuvěřitelný tak, že by se ho zdráhal zfilmovat každý jen trochu soudný filmový...
Včera, 11:40
Komerční článek
Participativní rozpočet zakořenil v desítkách obcí, občané navrhují projekty, hlasují o nich, komentují je a společně...
Včera, 11:40
Nyní, tedy v době, kdy republiku i celý svět ovládá strach z neznámého onemocnění –...
Včera, 10:20
Řekové si rádi užívají života a jídlo je jedním z projevů tohoto užívání. Místní lidé...
Včera, 09:05
V pátek 25. září uplyne 50 let od úmrtí jednho z nejčtenějších spisovatelů všech dob...
Včera, 08:59
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a profesorka Věra Adámková (oba Hnutí ANO) začátkem května slavnostně oznámili,...
Včera, 08:10
Film Atentát režiséra Jiřího Sequense z roku 1964 je skutečným klenotem české kinematografie. I po...
20.9.2020
Diamantů jako vzácných kamenů si již od starověku vážili vládcové mnoha zemí. Až do 15....
20.9.2020
Když bratři Čapkové vymyslili slovo „robot“, netušili, že jejich sci-fi myšlenky se stanou reálnou vizí....
20.9.2020
Tisícina miligramu. Mohl bych sice napsat jeden mikrogram, ale to by nebylo tak efektní. Tečka...
Reklama