• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Záhadná zlatá kniha anděla Moroniho a tajemné vidoucí kameny. Tak vznikli mormoni

  23.12.2019
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Co přesně stálo u zrodu této velmi specifické církve se dodnes nepodařilo objasnit ani částečně. Byly to jen vize jejího zakladatele Josepha Smithe, když hmatatelné důkazy chybí? On sám byl o jejich opravdovosti přesvědčen natolik, že ho dodnes následují miliony lidí – mormonů.

  Joseph Smith se narodil 23. prosince 1805 ve Sharonu ve Vermontu. V roce 1817 se přestěhoval se svou rodinou do New Yorku. Podle svých slov se právě v té době začal zajímat o náboženství a byl mu sympatický metodismus. S dalšími členy rodiny se Smith také zabýval náboženskou lidovou magií, což byla v té době poměrně běžná praxe. Oba jeho rodiče a dědeček z matčiny strany údajně měli vize nebo sny a věřili, že jim tak Bůh sděluje své zprávy a poselství.

  Mystik Abd-ru-shin zemřel v rukách gestapa. Jeho Poselství Grálu vedlo k sektářství

  Řadu vizí měl i samotný Joseph Smith, včetně jedné v roce 1820, v níž spatřil „dvě osobnosti“ (což byl pravděpodobně Bůh Otec a Ježíš Kristus), a další v roce 1823, při které mu anděl Moroni pověděl o knize psané na zlatých deskách, která podávala zprávu o dřívějších obyvatelích Ameriky a jejich civilizaci. O čtyři roky později podle svého vyprávění Smith tuto zlatou knihu od anděla Moroniho dostal a až do roku 1828 ji překládal, i když byla napsána v neznámém jazyce. Údajně mu v tom pomáhaly tzv. „vidoucí kameny“, o jejichž bližší podstatě však také není nic známo.

  Fanatický rekatolizátor Jaroslav Bořita z Martinic skončil na hnoji. Bolestné si vybral při pobělohorských konfiskacích

  V roce 1830 Smith vydal anglický překlad této zlaté knihy pod názvem „Kniha Mormonova“ a zpřístupnil ji tak věřícím. Brzy se jí začalo říkat „Bible Západu“. 6. dubna téhož roku Smith založil tu jedinou „pravou“ církev, „Církev Kristovu“ (Church of Christ) po vzoru raných křesťanských církví. Stalo se tak v domě rodiny Whitmerů, jejíž členové byli jedni z mála lidí, kteří kromě Josepha Smithe údajně viděli onu původní, andělem Moronim darovanou zlatou knihu předtím, než si anděl vyžádal na Smithovi její vrácení.

  Největší masová sebevražda v moderní historii. Více než 900 lidských životů měl na svědomí šílený vůdce sekty „Jim“ Jones

  Členové tohoto společenství byli později nazvaní „Svatí posledních dnů” nebo “Mormoni“, známí též pod delším názvem „Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů“. Rozpor jejich učení s hlavním proudem protestantství vyvolal proti nim nesmírnou nevraživost, a proto v roce 1831 Joseph Smith a jeho následovníci zamířili na západ, kde plánovali vybudování své komuny, tzv. amerického Sionu.

  Nejprve se usadili v Kirtlandu v Ohiu a založili základnu ve městě Independence, ve státě Missouri, která měla být „středovým místem“ Sionu. Během třicátých let Smith vysílal misionáře na všechny strany, zveřejňoval zjevení, kterých se mu dostalo, a dohlížel na stavbu chrámu v Kirtlandu.

  Hlava pro tančící Salome. Tragický osud kazatele, který pokřtil Ježíše

  Po neshodách s tamními obyvateli se Joseph Smith rozhodl spolu se svými souvěrci přestěhovat do svého dalšího nového sídla, tentokrát v Nauvoo ve státě Illinois. Tam však v roce 1844 rozčílil nemormonskou veřejnost, když chtěl zničit vydání prvního a jediného čísla tamních nově založených novin, které se velmi kriticky vymezovaly proti Smithovi. Uvádělo se v nich, že Smith praktikoval polygamii a prohlašoval, že se chce stát teokratickým vládcem, tj. vládcem, který své právo vládnout odvozuje přímo od Boha. Je pravdou, že toto nařčení mělo své opodstatnění, protože Joseph Smith v té době kandidoval na funkci prezidenta USA, kterým si myslel, že se musí zcela jistě stát.

  Šílený kalif al-Hakím záhadně zmizel v poušti, ale víra v jeho návrat přetrvala dodnes

  Vzhledem k svému „pobuřování“ byl tehdy Joseph Smith zatčen a dopraven do vězení v Kartágu ve státě Illinois. To záhy poté napadl zfanatizovaný dav, dostal se dovnitř a Josepha Smithe zabil. Ten se tak stal mučedníkem své víry a jeho následovníci jej považují za proroka srovnatelného s Mojžíšem a Eliášem. Osídlili potom stát Utah a hlavním střediskem mormonů a jejich víry se stalo město Salt Lake City. V druhé polovině 19. století pronikli mormonští misionáři i do Evropy. V ČSR začali svou činnost roku 1929 a centry jejich víry u nás se staly Hradec Králové, Praha, Brno a Jičín. Nyní má mormonská církev v Česku asi 1000 členů a celkem ve světě 15 mil. příslušníků.

  Joseph Smith za svého života publikoval mnoho zjevení a dalších textů, které jeho následovníci považují za svaté knihy, doslova za bible. Mormonské učení vede k diskuzím o povaze Boha, kosmologii, rodinných strukturách, politické organizaci a náboženském kolektivismu.

  FOTO: Mormoni

  Mormoni - Mormonský prorok Joseph Smith – wikipedieMormoni - První zjevení Josepha Smithe – wikipedieMormoni - Chrám ve městě Kirtland je významná náboženská a historická budova v dějinách mormonismu. Byl postaven pod vedením mormonského proroka Josepha Smithe-wikipedieMormoni - Chrám v Navoo, ve státě Illinois. Joseph Smith se nikdy nedožil dostavění tohoto Chrámu.-wikipedieMormoni - Emblém anděla Moroni – wikipedie
  Další fotky
  Mormoni - Dům Whitmerových, kde byla 6. dubna 1830 založena Církev Kristova (The Church of Christ) – wikipedieMormoni - Jedno ze starších vyobrazení anděla Moroniho, jak předává Zlaté desky a další posvátné předměty Josephu Smithovi – wikipedieMormoni - Joseph and Hyrum Smith monument, entitled Last Ride, is in front of the Nauvoo Illinois Temple – wikipediaMormoni - Kaple Církve v Brně. – wikipedieMormoni - Nákres kirtlandského Chrámu – wikipedieMormoni - Pohled na místo, kde Joseph Smith údajně mluvil se 4 nebeskými bytostmi-wikipedieMormoni - Raná karikatura proti mormonům – 2 polygamní ženy tančí se svým mužem za zvuků ďáblovy hudby – wikipedieMormoni - Sídloe církve v Praze – wikipedieMormoni - Zavraždění proroka Joespha Smithe – wikipediaMormoni - Znaky, které Joseph Smith opsal a které jsou derivacemi hebrejského, egyptského, chaldejského a fénického písma-wikipedieMormoni - Current gravesite of Joseph, Hyrum, and Emma Smith – wikipediaMormoni - Americký prorok Joseph Smith (1805 – 1844) – wikipedieMormoni - 1280px-GoldenPlates

  Do povědomí laické veřejnost potom zejména pronikla mormonská praxe polygamie, v níž mormoni dle svého učení následují biblické proroky, jako byl např. Mojžíš. Mormoni jsou také známí tím, že jedním ze znaků jejich víry je nošení zvláštního bílého spodního prádla připomínajícího tričko a krátké kalhoty.  Nepřehlédněte