Zakázku na stavbu zdiměřické školy provázejí pochybnosti

26.6.2019
Jan Štoll

Podle jesenického starosty Pavla Smutného byly podmínky zrušené soutěže nastaveny nestandardně. „Váha 20 procent na kritérium reference realizačního týmu není u stavebních zakázek standardní,“ říká starosta Smutný. Hodnoticí komise na základě podmínek výběrového řízení doporučila jako vítěznou nabídku, která byla o 63 milionů korun nad rozpočtovanou cenou a měla o dva měsíce horší termín než konkurenční nabídka. Více bodů tato nabídka získala pouze v nestandardně nastaveném kritériu referencí realizačního týmu,“ dodává Smutný.

„V České republice je stále ještě soutěženo na nejnižší cenu, to však není ve zbytku Evropy již dávno uplatňováno, je již zcela standardní, že kritérium kvality je i 50 procent. Ostatně ani soutěžení na nejnižší cenu bez nároků na kvalitativní kritérium není zárukou nízké ceny,“ oponuje bývalá starostka Radka Vladyková. „V Jesenici, kde byla zohledněna i kvalita, byla cena vítězné firmy o 13 procent vyšší než předpokládaná. Je to jasný důkaz toho, že podmínky soutěže byly nastaveny správně,“ uvedla Vladyková.

Součástí projektové dokumentace nové školy byla i křižovatka, kterou projektoval stejný projektant. „Podle stejné projektové dokumentace se nyní realizovalo rozšíření křižovatky v místě budoucí školy. Vícepráce v této části projektu dosáhly 17 procent ceny, projektová dokumentace nepočítala například se sanací zemní pláně pro dostatečnou únosnost zpevněných ploch,“ vadí například starostovi. „Srovnávat náročnost stavby křižovatky v terénu, kde je uloženo mnoho inženýrských sítí, se stavbou školy na holé pláni se nedá. Z víceprací souvisejících se stavbou křižovatky a přeložkou inženýrských sítí tedy vůbec nelze dovozovat nic o kvalitě projektu školy,“ oponuje bývalá starostka.

Vícepráce se ale mohou v případě stavby podle zákona navýšit až o 30 procent hodnoty původní veřejné zakázky. „Soudit nyní, kam až by se mohla vyšplhat z původně nejnižší nabídky cena skutečného provedení po ukončení stavby, nemohu,“ dodává Vladyková.

Podle radnice poukazuje na nekvalitu projektu také množství dotazů v průběhu veřejné soutěže. „Během lhůty pro podání nabídek přišlo více než 100 dotazů, většina z nich vedla k doplnění projektové dokumentace, respektive výkazu výměr,“ říká Smutný. Jenže podle Vladykové se jednalo o dotazy běžného charakteru. „Nebylo jich 100, jak uvádí pan starosta, ale 42, jak mi uvedl projektant, který na ně odpovídal,“ říká Vladyková. Těchto 42 dotazů mělo vznést pět firem, které se údajně do soutěže na výstavbu zdiměřické školy přihlásily.

Vybral princi Charlesovi nevěstu a sám se stal obětí atentátu. Vlivný královský prastrýc lord Mountbatten

Inspirace v Psárech a muž v pozadí

Jak je v Jesenici dobrým zvykem, mezi vedením radnice a opozicí se na sociálních sítích strhla bouřlivá výměna názorů, během níž vyplouvají na povrch zákulisní informace. „Bylo to měsíc po jejich usednutí na radnici. Celý proces výběru zhotovitele se neúměrně protahoval. 23. 5. 2019 jsem jela vlakem do Bratislavy a potkala pána, který mi sdělil mnoho podrobností včetně informace o zrušení výběrového řízení na školu, že on předělá projekt a vše se opozdí o osm měsíců – zajímavé, hodnoticí komise ještě ani nejednala a už bylo jasno,“ napsala Radka Vladyková.

„Pane Langu, bude nové výběrové řízení na školu tedy připravovat pan Milan Oleriny, ten, který připravil výběrové řízení na stavební firmu nové základní školy v Psárech? Tento týden byl na jednání zastupitelstva, tak se to asi dá očekávat,“ konfrontovala Vladyková zastupitele Martina Langa, kterého na zastupitelstvu podržela celá městská rada po jeho skandálu a zároveň před hlasováním o zrušení zakázky.

Město už s přípravou nové soutěže začalo, stavitel by mohl být znám už začátkem příštího roku. „Nyní byla zadána revize projektové dokumentace, paralelně probíhá příprava nové zadávací dokumentace. Domnívám se, že je reálné mít uzavřenou smlouvu se zhotovitelem v únoru 2020,“ potvrdil starosta Smutný.

Tip na výlet: Šumný výhled ze ŠumburkuNepřehlédněte