Konec bourání. Negrelliho viadukt už pomalu roste. Znáte historii tohoto karlínského skvostu?

20.4.2018
Fefík
Další fotky

Část Křižíkovy ulice bude na šest dní úplně uzavřena

Demolice tří oblouků uvnitř autobusového nádraží Praha Florenc se obyvatel města dotkne méně než zásadní demolice mostu přes ulici Křižíkovu v těsné blízkosti Hudebního divadla Karlín.

Praha jednala o mostech a lávkách: Libeňák necháme zavřený ještě měsíc, rozpadlé mosty opravíme časem

Od 4. do 9. května 2018 bude úplně uzavřena ulice Křižíkova v oblasti křížení s Negrelliho viaduktem pro veškerou dopravu. MHD bude vedena po objízdných trasách tak, aby byla zajištěna obslužnost daného území. Pěší trasy budou částečně omezeny, průchod pro pěší bude zachován z ulice Křižíkova, podél viaduktu ulicí Prvního pluku ke spojce v úrovni ulice Za Poříčskou bránou na druhou stranu ulice Prvního pluku a zpět na Křižíkovu.

FOTO: Negrelliho viadukt – historie

Negrelliho viadukt – historie - Negrelliho viaduktNegrelliho viadukt – historie - Negrelliho viaduktNegrelliho viadukt – historie - Negrelliho viaduktNegrelliho viadukt – historie - Negrelliho viaduktNegrelliho viadukt – historie - Negrelliho viadukt
Další fotky
Negrelliho viadukt – historie - Alois Negrelli.Negrelliho viadukt – historie - Budoucí podoba Negrelliho viaduktu.Negrelliho viadukt – historie - Budoucí podoba Negrelliho viaduktu.Negrelliho viadukt – historie - Budoucí podoba Negrelliho viaduktu.Negrelliho viadukt – historie - Negrelliho-viadukt-vizualizaceNegrelliho viadukt – historie - Negrelliho-viadukt-vizualizace

Bourací práce budou pokračovat postupným snesením betonových nosníků těžkou jeřábovou technikou a jejich odvozem na mezideponii v prostoru Masarykova nádraží. Zde budou nosníky rozdrceny a suť odvezena na příslušnou skládku odpadu.

Je druhým nejstarším mostem v Praze

Negrelliho viadukt spojuje Masarykovo nádraží v Praze přes ostrov Štvanici s Bubny. Je historicky prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a v současné době druhým vůbec nejstarším pražským mostem přes Vltavu. Po proudu Vltavy je třináctým pražským vltavským mostem.

Druhý nejvyšší kamenný most ve střední Evropě slouží už 118 let. Víte, kde je?

Také je nejdelším železničním a celkově třetím nejdelším mostem v Česku.

Karlínský viadukt byl postaven jako součást drážďanské větve projektu Severní státní dráhy Olomouc–Praha–Drážďany, o jejíž stavbě rozhodlo ředitelství státních drah v roce 1842. Most byl budován od jara roku 1846, dokončen roku 1849 a uveden do provozu 1. června 1850. Po svém dokončení měl 87 kamenných oblouků, z toho osm žulových, zbylé jsou pískovcové.

OBRAZEM: Jeřáby snesly ocelový most Negrelliho viaduktu, bude rozřezán. Který další most je na řadě?

Most je dlouhý 1110 metrů, do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy. Šířka mostovky mezi kamenným zábradlím je 7,6 m. Negrelliho viadukt je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Stavba měla být svěřena Janu Pernerovi, který již vedl stavbu trati mezi Olomoucí a Prahou. Spolupůsobil při navrhování trasy do Drážďan a zřejmě navrhl i současné vedení trasy Negrelliho viaduktu. Při nehodě však zemřel.

Proto stavbu řídil inženýr Alois Negrelli.

Středočeský kraj opraví dva mosty a dvě silnice za 273 milionů

Negrelli si vystavěl rytířský titul

Alois Negrelli (1799 ve Fiera di Primiero v Itálii – 1858 ve Vídni) byl význačný rakouský dopravní inženýr, průkopník výstavby železnic. Stavěl horské silnice a železniční trati ve Švýcarsku a v rakouském císařství. Nejprve byl jmenován generálním inspektorem Severní dráhy císaře Ferdinanda stavěné z Vídně přes Olomouc do Haliče, pak byl pověřen stavbou dráhy z Vídně do Prahy a Děčína. Později vedl rekonstrukce silnic, mostů a tratí poničených v důsledku nepokojů v severní Itálii. Věnoval se rovněž projektům vodních děl (regulace Rýna) a vypracoval plán pro výstavbu Suezského kanálu.

Negrelliho viadukt se změní v živé centrum. Transformace začne v roce 2020

Za své zásluhy byl 20. října 1850 povýšen do šlechtického stavu a získal titul rytíř Negrelli z Moldelbe.

Na stavbě pracovalo 3000 dělníků různých národností

Dodavatelem stavby Negrelliho viaduktu byla firma bratří Kleinů a Vojtěcha Lanny st. Stavební náklady činily 1,5 milionu zlatých. Most byl budován nad tehdy ještě neregulovanou řekou. Materiál se přivážel po vodě z Kamýka nad Vltavou a opracovával na místě. Žula se těžila ve Schwarzenberském lomu, který je dnes zatopen Orlickou přehradní nádrží. Při stavbě byly poprvé ve větší míře použity parní zvedací stroje.

Negrelliho viadukt bude sundávat obří jeřáb, část mostu čeká demolice. Spoje do Karlína nepojedou

Ve světovém měřítku šlo o ojedinělou stavbu, mnohde se v té době stavěly obdobné mosty ještě ze dřeva. Už koncem 19. století se ale most stal předmětem kritiky, že překáží v rozvoji a prostupnosti města.

Další dějství „života“ viaduktu

V roce 1871 most doplnil na jižní straně karlínský spojovací viadukt pro přímé spojení Buben a Libně bez nutnosti zajíždět na nádraží. Měří 351 m při průměrné výšce 8 m. Jeho klenby jsou z kamene (10 oblouků) a cihel (16 oblouků). Obsahoval také dva ocelové nýtované příhradové mosty. Mostní pole nad ulicí Pernerovou bylo v roce 1951 nahrazeno moderní svařovanou ocelovou konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou mostovky.

FOTO: Negrelliho viadukt – historie

Negrelliho viadukt – historie - Negrelliho viaduktNegrelliho viadukt – historie - Negrelliho viaduktNegrelliho viadukt – historie - Negrelliho viaduktNegrelliho viadukt – historie - Negrelliho viaduktNegrelliho viadukt – historie - Negrelliho viadukt
Další fotky
Negrelliho viadukt – historie - Alois Negrelli.Negrelliho viadukt – historie - Budoucí podoba Negrelliho viaduktu.Negrelliho viadukt – historie - Budoucí podoba Negrelliho viaduktu.Negrelliho viadukt – historie - Budoucí podoba Negrelliho viaduktu.Negrelliho viadukt – historie - Negrelliho-viadukt-vizualizaceNegrelliho viadukt – historie - Negrelliho-viadukt-vizualizace

V přemostění Křižíkovy ulice byly v letech 1952 až 54 pro zlepšení průjezdnosti motorových vozidel tři mostní oblouky zbořeny a proluka byla přemostěna trámovými překlady z předpjatého betonu. V roce 1981 byl podobný zásah proveden i na holešovické straně, nad Bubenským nábřežím.

Pád Trojské lávky nebyl náhodný: Praha v minulosti péči o mosty zanedbávala

Na přelomu 19. a 20. století byly provedeny rozsáhlé úpravy toku Vltavy, tři ramena pod Negrelliho viaduktem v okolí bývalých Šaškových mlýnů severně od Pobřežní třídy byla zasypána, s nimi zanikly Kamenský, Papírnický, Jerusalemský i Rohanský ostrov a na rameni Vltavy jižně od ostrova Štvanice byly vybudovány plavební komory.

 Nepřehlédněte