OBRAZEM: Jeřáby snesly ocelový most Negrelliho viaduktu, bude rozřezán. Který další most je na řadě?

19.2.2018
Šárkos
Další fotky

Ocelový most visel na jeřábu

Most z roku 1936 měl ocelovou konstrukci. Rekonstrukcí prošel naposledy v roce 1996, dnešním technickým parametrům už ale nevyhovoval. Proto ho stavaři sundávali velkým jeřábem. Napřed se v pátek odpoledne sundala první ocelová mostovka, v sobotu pak druhá.

Negrelliho viadukt bude sundávat obří jeřáb, část mostu čeká demolice. Spoje do Karlína nepojedou

Dvě mostovky vážící několik set tun jeřáb přesunul do prostoru parkoviště ANF. Tam se v příštích dnech rozřežou na menší celky. „Likvidace stávající ocelové konstrukce mostu a její dílčí odvoz do šrotu bude ale probíhat až do 28. února,“ dodal Talián.

Nový most ještě není hotový

„Nová ocelová nosná konstrukce ponese jednu kolej. Půjde o příhradový most s dolní mostovkou a parabolickým horním pásem,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. „Momentálně probíhají práce na opěrách, kdy se z části odbourají, provede se injektáž dříků opěr a trysková injektáž podzákladí. Souběžně s těmito pracemi by měla probíhat výroba nové ocelové konstrukce. Zatím není stanoven ani přibližný termín, kdy dojde k samotné montáži nového mostu,“ dodal mluvčí SŽDC.

FOTO: Jeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu

Jeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 Karlín
Další fotky
Jeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínNegrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 KarlínJeřáby sundávali železniční most na Negrelliho viaduktu - Negrelliho viadukt železniční most Praha 8 Karlín

Demontáž čeká most přes Křižíkovu

Letos v polovině dubna dojde také k opravení mostu, který vede přes Křižíkovu ulici. Jakmile se starý most zbourá, začne okamžitě výstavba mostu nového, která by měla být hotová v říjnu či listopadu.

Negrelliho viadukt se změní v živé centrum. Transformace začne v roce 2020

„Tento most ale nebude možné snést jako celek, napřed bude vybourána stávající betonová vana na mostě a poté sneseny ocelové nosníky vlastního mostu. Kvůli zajištění bezpečnosti chodců tak bude asi od poloviny dubna nutné operativní zúžení vozovky s omezením jízdních pruhů podle potřeb stavby a to v několika etapách,“ uvedl mluvčí společnosti Hochtief Michal Talián. Společnost Hochtief zajišťuje stavební práce na Negrelliho viaduktu.

Libeňský most: Jak náměstek Dolínek pocvičil Pražany v improvizaci

Při vlastním snesení ocelových nosníků bude nutné vozovku úplně uzavřít pro veškerý provoz. Přibližný termín je polovina dubna s využitím i případných nočních uzavírek.

Loni se opravovaly klenby

Stavaři loni pracovali na odstraňování různých vestaveb a přístaveb, snesení kolejového svršku a trakčního vedení. Provádělo se také očištění konstrukce pro podrobnou diagnostiku viaduktu. Zároveň se podchytily základy pomocí sloupů tryskové injektáže. Jednotlivé pilíře se zpevnily. Po těchto nezbytných krocích se odtěžil zásypový materiál nad i mezi klenbami.

Libeňský most není památkou, rozhodlo ministerstvo kultury. Je jeho osud zpečetěn?

„Postupně se zahájí práce na samotné sanaci jednotlivých kleneb, které spočívají v lokálních výměnách degradovaných zdících prvků, při velkém rozsahu poškození dojde k přezdění celé klenby se snahou využití co největšího objemu původního materiálu. Po samotných opravách jednotlivých kleneb se provede nové odvodnění meziklenbového prostoru a hydroizolace kopírující tvar kleneb. Prostor mezi klenbami se vyplní mezerovitým betonem a na nově vzniklou rovinu se položí nová železobetonová roznášecí deska, která ponese další konstrukce,“ doplňuje náměstek ředitele Stavební správy západ Ondřej Göpfert.

Hlávkův most nestačí. Jak bude vypadat nová lávka propojující Holešovice s Karlínem?

Viadukt bude dokončený v roce 2020

„Zhotovitel se drží plánovaného harmonogramu. Nic nenasvědčuje tomu, že bychom termín dokončení celého Negrelliho viaduktu posouvali, platí leden 2020,“ uvádí náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci Mojmír Nejezchleb.

Celkem bude rekonstrukce viaduktu stát více než 1,4 miliardy korun, zhotovitelem je sdružení firem Hochtief, Strabag Rail a Avers.

V rámci rekonstrukce Negrelliho viaduktu se zároveň provádí rozsáhlá diagnostická prohlídka všech mostních objektů (kleneb) této historické stavby. Zajišťuje ji zhotovitel stavby firma Avers pod dohledem sdružení Kloknerův ústav ČVUT a SG Geotechnika. Celkově se jedná o prohlídku sta kleneb z různých materiálů (beton, cihla, pískovec, žula a různé kombinace těchto materiálů). Vzhledem k extrémnímu rozsahu diagnostiky, kdy jsou na klenbách prohlíženy všechny prvky (jde o zhruba 30 až 35 000 dílčích kamenů), se využívají především nedestruktivní metody prohlídky. Jedná se o akustické trasování, vizuální prohlídky, měření vlhkosti, nedestruktivní zkoušení pevnosti cihel a kamene. Testy provádí výhradně akreditovaná zkušební laboratoř Kloknerova ústavu. Aktuálně již bylo vyzkoušeno přibližně 750 vzorků pískovce, žuly, cihel a betonu.

Stavbu nejdelšího evropského mostu řídil rytíř

Negrelliho viadukt je dlouhý 1110 metrů; do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy. Stavba měla být svěřena Janu Pernerovi, který již vedl stavbu trati mezi Olomoucí a Prahou. Působil při navrhování trasy do Drážďan a zřejmě navrhl i trasu vedení Negrelliho viaduktu; ten ale zemřel při známé nehodě u choceňského tunelu v září 1845.

Hlávkův most není v dobrém stavu. Uzavření by způsobilo dopravní katastrofu. Znáte jeho historii?

Proto stavbu řídil inženýr Alois Negrelli, rytíř z Moldelbe (1799 v Itálii – 1858 ve Vídni). Dodavatelem byly firmy Vojtěcha Lanny st. a bratři Kleinové. Stavební náklady činily jeden a půl milionu zlatých. Most byl budován nad tehdy ještě neregulovanou řekou. Materiál byl přivážen po vodě z Kamýka nad Vltavou a opracováván na místě. Žula byla těžena ve Schwarzenberském lomu, dnes zatopeném Orlickou přehradou. Na stavbě pracovalo až 3000 dělníků různých národností. Šlo o ojedinělou stavbu, mnohde se v té době stavěly mosty ještě ze dřeva.Nepřehlédněte