Egyptský faraon Achnaton nebyl pouze zakladatelem monoteismu. Zavedl i nové pojetí umění

26.1.2021
Petr Matura

Dokud sir William Flinders Petrie nezačal koncem 19. století provádět archeologické vykopávky v Achetatonu, nynější Amarně, Achnaton představoval pro archeology i historiky zejména zdroj spekulací. Většinu jeho života zahalují nejasnosti. Je až zarážející, jak málo toho o něm víme. Důvodem je rovněž i skutečnost, že se jeho nástupci usilovně snažili o to, aby vzpomínka na Achnatona byla zcela vymazána.

Dětská hrobka v Egyptě skrývala předměty, které by mohly znamenat počátky primitivní hry v kuželky

Faraon Achnaton je považován za zakladatele monoteismu, tj. náboženství, v němž je uctíván pouze jeden jediný bůh. Otázkou je, zda tím Achnaton naplňoval svoje skutečné touhy po náboženské změně, nebo jestli se jednalo o pouhý politický nástroj, sloužící jeho vlastním cílům?

Prvními tatéry byli Staří Egypťané. Jaké používali materiály a jaké chemikálie se užívají dnes?

Nejrůznějšími badateli bylo nakonec dokázáno, že cílem všech jeho reforem bylo navrátit králi jeho původní postavení, jak tomu v Egyptě bývalo v dřívějších dobách. Je velice pravděpodobné, že Achnaton považoval významné faraony z minulosti za svůj vzor. Líbivé jistě bylo I původní postavení faraona jakožto přímého účastníka dialogu se soudobými egyptskými božstvy.

Nejúplnější vysvětlení teologie Achnatonova nového náboženství pochází

z „Chvalozpěvu na Atona“, který byl vytesán na stěnách několika hrobek

v Achetatonu. Autorem tohoto oslavného hymnu na jediného, slunečního boha

Atona není nikdo jiný než právě samotný Achnaton.

Nejlepší recept na beďary ze starého Egypta. Říká vám něco volská žluč?

Celá egyptská kultura má však v podstatě náboženské kořeny. Egyptské umění mělo sloužit spíše kultovním a magickým účelům než estetickým potřebám, jak je patrné v tzv. amarnském umění období vlády právě faraona Achnatona. Principem amarnského umění je to, že chápe královskou moc jako nadpřirozenou sílu, která se vymyká lidským normám a je znázorňována někdy i nepochopitelnými tvary. Mnohá umělecká díla nalezená při vykopávkách v Achnatonově veledůležitém městě Achetatonu jsou totiž výjimečným příkladem této výrazové svobody. Jsou dokladem technického umu a tvořivosti, kterých byli egyptští malíři a sochaři schopni, když byli osvobozeni od povinnosti držet se dříve předem daných očekávání.Nepřehlédněte