Gottfried Bacher – muž, jenž se nechvalně zapsal do dějin Kladna

17.2.2020
Petr Matura

V dějinách Kladna se tento muž nechvalně proslavil 20. 6. 1889, když se zapletl do potlačení povstání o událostech Krvavého Božího těla v Kladně. Byl to muž podřízenými nenáviděný. Jen jeho společnost vyžadovala desetihodinovou pracovní dobu, zatímco jinde se pracovalo běžných osm hodin. Sám o sobě říkal, že nemá srdce, což se také potvrdilo.

Chrutenický důl má v historii středočeského hornictví unikátní postavení. Při prohlídce se projedete i důlním vláčkem

Tato vzpoura vznikla zcela náhodně a nevinně. Na den Božího těla, který byl hojně slaven, kdosi nábožensky zanícený si chtěl ulomit snítku z břízy od božítělového oltáře před radnicí, kde již bylo po sváteční pobožnosti. Věřilo se totiž, že větévka z břízy z božítělového oltáře smotaná ve věneček a zavěšená doma nad kříž nebo na obraz chrání domov před bleskem a od nemocí.

Důl Schoeller připomíná věž, u Kladna jsou i další důlní objekty

Nešťastnou náhodou však břízka, která nebyla v dlažbě dobře ukotvena, spadla. Bohužel byl právě na dohled strážník, který do dělníka nejprve jen hrubě strčil. Ten se však začal bránit, a tak byl vtažen na radnici a tam surově zbit.

Kladno získá historickou budovu archivu

Pobouřený a rozzuřený dav lidí nejprve rozbil na radnici okna. Následně došlo ke srocení davu, který chtěl podat starostovi stížnost. Ten, když viděl zástup lidí táhnoucí se k jeho domu, utekl i s rodinou zadem přes zahradu. Rozlícení lidé tedy vnikli do jeho domu násilím a začali loupit a ničit zařízení.

Vtom se prý ozval z davu nešťastný výkřik: „Hurá na Bachera“. Rozhněvaný zástup lidí se tak vydal Huťskou ulicí k domu, který se dodnes nazývá Bachrovna. Lidé vnikli na zahradu a do vily a agresivita davu začala stoupat i proto, že lidé tohoto muže skutečně nenáviděli.

Mezitím však zadním vchodem do domu vnikli četníci a začali karabinami střílet do davu. Výstražnou střelbu četníků však odnesly tři nevinné děti, které se tehdy nacházely na nezastavěném poli, a zbloudilé střely je zranily tak vážně, že všechny tři později zemřely. Pobouřený lid tedy odtáhl na náměstí, když předtím dům zapálil.

Od Panenství k Divokému západu. Úvalská historička popisuje život Marie Majerové

Neštěstí však nebyl konec. Do města totiž mezitím dorazilo vojsko, a když nikdo nechtěl uposlechnout rozkazu k rozchodu, vydal důstojník rozkaz k palbě. Vojáci však odmítli splnit tento rozkaz, a tak oddíl odešel. Následně však bylo zatčeno a odsouzeno i mnoho nevinných lidí.

Při nezúčastněném pohledu na vývoj situace nesli vinu za někdejší události všechny strany. Tehdejší zřízení, nemilosrdný ředitel i zaslepenost davu, do kterého se zamíchalo mnoho nekalých živlů. Zmařené životy nevinných dětí však již žádné pokání nemohlo vrátit.

FOTO: Události v Kladně

Události v Kladně - Bacherova vila v KladněUdálosti v Kladně - Marie MajerovaUdálosti v Kladně - Kostel kladnoUdálosti v Kladně - MayrauUdálosti v Kladně - Bachrovna

Podle událostí Krvavého Božího těla napsala spisovatelka Marie Majerová román Siréna. Později, v roce 1946, byl podle jejího románu natočen také stejnojmenný film, oceněný tehdy Zlatým lvem. Sám Gottfried Bacher zemřel v Nouzově u Kladna 25. 6. 1897.Nepřehlédněte