Karel VI. si nasadil českou korunu před 295 lety. Proč zastřelil podkoního namísto jelena?

5.9.2018
Fefík
Další fotky

Válka o španělské dědictví

Po smrti posledního španělského Habsburka Karla II. v roce 1700 se Karel měl stát jeho nástupcem. Jako protikandidát ale vystoupil Filip (V.) z Anjou (1683 ve Versailles u Paříže – 1746, San Lorenzo de El Escorial, Španělsko), vnuk francouzského krále Ludvíka XIV.

Soustředění španělského dědictví (kromě vlastního Španělska a jeho území v Evropě šlo také o obrovské koloniální panství v Americe) pod vládou bourbonského rodu však bylo nepřijatelné pro Anglii, Nizozemí a další evropské státy, které spolu s habsburskou monarchií uzavřely protifrancouzskou koalici. Vojenské konflikty na sebe nenechaly dlouho čekat. V krátké době se rozhořely na několika frontách v Evropě a anglo-francouzské zápolení se přeneslo i do kolonií v Americe.

Shrbený Karel IV. i nakažený Smetana. Unikátní objevy lékaře Emanuela Vlčka z ostatků českých velikánů

Po roce 1704, kdy spojenci porazili francouzské vojsko v bitvě u Hochstädtu, nastal ve vzájemném poměru sil radikální obrat. Mladý arcivévoda Karel už jako španělský král vstoupil v čele silné armády na Pyrenejský poloostrov, postupně získával jedno vítězství za druhým a císařské armády vítězily i ve španělských državách v Itálii. Během času se síly vyrovnaly; rozhodující obrat v této válce vyvolala smrt císaře Josefa I., Karlova bratra.

Industriální klenot ožívá. Co bude s bývalou šroubárnou v Libčicích?

Hlavou habsburského domu

Karel se jako jeho nástupce stal hlavou habsburské monarchie (uherským králem byl korunován 22. května 1712 v Bratislavě, česká korunovace proběhla přesně před 295 lety, 5. září 1723, císařem římskoněmecké říše byl zvolen ve Frankfurtu nad Mohanem 12. října 1711, korunován tamtéž 22. prosince 1711).
Císař a ještě španělský král k tomu – to už bylo pro Evropu příliš a tak se dohodla na Filipovi V. jako španělském králi a Karel VI. dostal jako kompenzaci část důležitých držav Španělska – Španělské Nizozemí (dnešní Belgii) a bývalé španělské državy Neapolsko, Milánsko a Sardinii.

Nové město pražské slaví. Před 670 lety ho založil Karel IV. kvůli věštbě. Co říkala?

Během Karlovy šestadvacetileté vlády se začala projevovat vnitřní slabost habsburské monarchie. Územní zisky z úspěšné války s Tureckem v letech 1716-18 ztratila v dalším střetu na Balkáně o dvacet let později (1737-38), v polovině třicátých let přišla v důsledku neúspěšného střetu s Francií o Neapolsko a Sicílii.

Karel se oženil 1. srpna 1708 s princeznou Alžbětou Kristýnou Brunšvickou (1691, Braunschweig, Německo – 1750 ve Vídni), mimořádnou krasavicí, které pro její bílou pleť říkával láskyplně Bílá Lízinka.
Panovnický pár se však dlouhou dobu nemohl dočkat potomka. Alžběta dokonce pořádala prosebná procesí za otěhotnění. V roce 1716 se narodil vytoužený syn Leopold, který však jako půlroční zemřel. Pak už na svět přišly pouze samé dcery, Marie Terezie (1717 – 1780), Marie Anna (1718 – 1744) a nakonec Marie Amália (1724 – 1730).

Zeman a klíčníci vyzvedli české korunovační klenoty. Kdo si v minulosti korunu nasadil, ten brzo zemřel

Ještě než se narodil Leopold, v roce 1713, vydal Karel VI. tzv. Pragmatickou sankci,
celým jménem Pragmatickou sankci o posloupnosti nejjasnějšího arcidomu rakouského, v níž byla ustanovena nedělitelnost habsburských držav a v případě vymření mužské linie Habsburků nástupnictví linie ženské. (V takovém případě měly mít při nástupnictví přednost dcery Karla VI. před dcerami jeho předchůdců Josefa I. a Leopolda I.). V té době ovšem Karel s mužským dědicem ještě počítal.
Do roku 1720-23 uznaly pragmatickou sankci sněmy všech zemí habsburské monarchie a po podepsání míru v Cáchách roku 1748 Pragmatickou sankci potvrdily všechny evropské mocnosti.

Americké country míří do pražských Čakovic. Co předvede kapela Eddie Edward & Friends?

Leč předtím roku 1740 po nastoupení Marie Terezie na trůn začaly Války o rakouské dědictví, protože Prusko, Bavorsko, Sasko, Francie a Španělsko přestaly uznávat Pragmatickou sankci a dohodly se na rozdělení habsburských území. Marie Terezie dokonce přišla na čas i o českou královskou korunu (řečeno obrazně, ta byla ve Vídni). Ten čas byl vymezen 19. prosincem 1741 a 12. květnem 1743, v tomto období se za českého krále prohlásil Karel VII. Albrecht Bavorský (1697 v Bruselu – 1745 v Mnichově), císař Svaté říše římské v letech 1742-45. Českého trůnu si nakonec víc užila jeho dcera Marie Josefa (1739 v Mnichově – 1767 ve vídeňském Schönbrunnu) jakožto choť císaře a krále Josefa II.
S podporou Anglie ale Marie Terezie své dědictví uhájila – s výjimkou Slezska, Parmy a Piacenzy.

Operní skladatel i dobrý střelec, ale s nepěknou kaňkou

„Karel VI. na okolí prý působil vážným dojmem, choval se uvážlivě a vůči lidem pojímal po celý život značnou nedůvěru. Zalíbení našel v hudbě, hrál na několik nástrojů, řídil velký dvorní orchestr a složil dokonce i několik oper. Rád vyrážel také na lovy a měl prý skvělou mušku,“ líčí osobnost císařovu publicistka Pavlína Pitrová.

Kaňky a piják. Za „totáče“ bývalo plnicí pero luxus. Psaní číňanem si děti musely zasloužit

Až na událost z června 1732 při lovu vysoké zvěře u Brandýsa. Místo jelena totiž panovník trefil nejvyššího podkoního Adama Františka Schwarzenberga, který zranění podlehl. Monarcha pak rozšířil knížecí titul na všechny členy schwarzenberského rodu, aby to alespoň trochu odčinil.

Karel VI. jako budovatel silnic. Tedy spíš předskokan

S vládou Karla VI. je spojován počátek budování silniční sítě v českých zemích.
V roce 1725 byla zřízena tzv. separační komise pro řízení silničních prací. V té době byl již garantem výstavby a údržby silnic stát a byly tímto položeny základy pro mnohé dozorové funkce státu, tedy jeho organizací. Výstavba nejdůležitějších komunikací ale byla zahájena až za Marie Terezie a bylo s tím dost problémů. Vždyť šlo o pozemky a to šlechta nesla nelibě.

Nejlepší anekdoty ze školních lavic, které vás dostanou do kolen

Karel VI. byl velmi zbožným katolíkem (vychovávali jej jezuité), za jeho vlády se rozpoutala v monarchii další vlna rekatolizace – především zaměřená proti nekatolickým vlivům v českých zemích.
Zemřel na otravu houbami, asi muchomůrkou zelenou. Je pochován v kapucínské hrobce ve Vídni, stejně jako jeho bratr a rodiče.
Karlem VI. vymřela Habsburská dynastie po meči. Jejich dědici a následovníky se stali lotrinští vévodové, známí jako Habsbursko-lotrinská dynastie.

FOTO: Karel VI. a lidé kolem něj

Karel VI. a lidé kolem něj - 1 stoplusjednicka.czKarel VI. a lidé kolem něj - 2 k6 wikKarel VI. a lidé kolem něj - 3 Hofburg WienKarel VI. a lidé kolem něj - 4 leo I wiKarel VI. a lidé kolem něj - 5 JI wi+
Další fotky
Karel VI. a lidé kolem něj - 6 ženy-in.czKarel VI. a lidé kolem něj - 7 palé wiKarel VI. a lidé kolem něj - 8 mt wi


Nepřehlédněte