• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Nové město pražské slaví. Před 670 lety ho založil Karel IV. kvůli věštbě. Co říkala?

  8.3.2018
  Armík
  Další fotky

  Z pověstí, které svému národu zanechal Alois Jirásek, jasně vyplývá, že měl císař Karel IV. k Praze velice láskyplný vztah. „Krásná je tato má země…hle…Praha. Je-li co krásnějšího?“ Je pravda, že na postavení Prahy, kterého se využívá dodnes, má Karel IV. nemalou zásluhu. Praha se stala při jeho nástupu na český trůn nejen sídelním městem krále, ale také císaře středověké římské říše. Byla rezidencí Lucemburků a především se stala centrem velké politiky.

  Magická Praha. Je pověst o Golemovi reálná? A proč stojí v chrámu sv. Jiří socha s vyhřezlými vnitřnostmi?

  Mohly za to hvězdy

  Prahu pozvedl císař významně, vybavil ji těmi nejdůležitějšími institucemi a učinil z ní centrum křesťanské Evropy. Plán rozšířit své nové rezidenční město sdělil už v únoru roku 1347 a dokonce sám položil základní kámen ke stavbě budoucích novoměstských hradeb.

  Shrbený Karel IV. i nakažený Smetana. Unikátní objevy lékaře Emanuela Vlčka z ostatků českých velikánů

  Podle pověsti popohnala výstavbu Nového Města špatná konstelace hvězd. Hvězdář, přítomný na Karlově dvoře, oznámil, že Menší město pražské (dnešní Malá Strana) lehne popelem a Staré město pražské bude zatopeno velkou vodou. Císař se však předpovědi nezalekl a prohlásil: „A nezajde Praha! Zůstane, bude! A kdyby i Menší město i Staré jednou za své vzaly, bude tou jiné. Tam vystavím nové město, tam, hle, bude nová, veliká Praha!“ (s.158)

  — — — Praha!
  To jméno samo zpěv. Ten pouhý zvuk
  úchvatně do strun české duše sahá
  a srdce rozechvívá — — —

  SVATOPLUK ČECH

  Drsná procházka pražským podsvětím. Kolik tisíc se dá vyžebrat na Karlově mostě?

  Výstavba začíná

  Jak císař řekl, tak také učinil. Výstavba Nového Města mohla začít. Veškerá volná půda byla získána do královských rukou a na tu dobu poměrně ambiciózní projekt výstavby mohl začít. Město, které mělo vzniknout, nemělo v tehdejší Evropě srovnání. Stavební dělníci museli budovy do osmnácti měsíců připravit k obývání, jinak jim hrozil dokonce i trest. Sám Karel IV. výstavbu města kontroloval. Dohlížel na ni a dokonce se na ní podílel.

  Karlštejn můžete od března navštívit, kdy se vám zamane

  Císař nechal vystavět ty nejnákladnější stavby: kláštery, kostely s věžemi a areály klášterů. Už v září roku 1347 založil kostel Panny Marie Sněžné, v listopadu následovaly Emauzy. Položil také základy kaple Božího těla na Dobytčím trhu (finální dostavba za Václava IV.), kde byly od roku 1354 každoročně na první pátek po Velikonocích vystavovány svaté ostatky (Longinovo kopí, část dřeva z Kristova kříže, trny z Kristovy koruny a další).

  Obdivuhodná byla především rychlost stavby. Za dva roky byly hotové hradby. A mezi lety 1348 a 1351 došlo k výstavbě 650 nových domů.

  Praha má přes 200 památných stromů

  Příběh Nekázanky – ulice, která neměla existovat

  Z doby, kdy probíhala výstavba Nového Města, pochází také příběh ulice, která vede kolmo z ulice Na Příkopě na ulici Jindřišská. Jedná se o Nekázanku nebo vlastně „Nekázalku“ jak by nás opravil Karel IV. Kde se vzala?

  Záhada pražského Václaváku. Jak mohli geometři císaře Karla IV. vyměřit tak obrovské náměstí?

  Jednoho dne se císař vrátil z cesty do německých zemí a šel se potěšit pohledem na nové rostoucí město. Když však přišel do dolní části vznikajícího Nového Města, zjistil, že měřiči přidělali bez jeho svolení novou ulici. Vedla ke kostelu sv. Jindřicha (založen 1348) a už u ní stálo i několik domů. Císař se v první chvíli rozhorlil, že k výstavbě došlo bez jeho svolení. Avšak upokojil se později a pravil: „Ať tedy zůstane, ale ať se na věčné časy jmenuje Nekázalka, poněvadž jsem nekázal, aby byla založena.“

  Magická Praha. Je pověst o Golemovi reálná? A proč stojí v chrámu sv. Jiří socha s vyhřezlými vnitřnostmi?

  A tak vznikla ulice, která dnes zahýbá z ulice Na Příkopě do Jindřišské, a kterou mnoho z nás míjí den co den bez povšimnutí.

  Rivalové

  Koncepce vzniku Nového Města počítala se starou zástavbou a císař Karel IV. nepočítal s žádnými demolicemi. Starší osady byly jednoduše pojaty do Novoměstských hradeb. Jednalo se například o osady Podskalí, Zderaz nebo Opatovice.

  Král Jiří z Poděbrad. Viní ho z vraždy krále Ladislava. Proč složil tajnou přísahu?

  Obě města, Staré i Nové, měla mít stejné městské právo, ale pouze Staré Město bylo hlavním městem království. Na Nové Město byla dokonce přemístěna zapáchající řemesla: kováři, sladovníci, pivovarníci, jircháři, brašnáři a další. Dokonce měli být na Nové Město stěhováni i židé.

  V roce 1367 rozhodl Karel IV. o jejich sloučení. Přikázal zbořit hradby a Staré i Nové Město spojit. Konflikty však trvaly nadále, a tak se po deseti letech obě města opět oddělila. Na tom Novém dokonce vyrostla radnice, jež se stala svědkem první pražské defenestrace roku 1419, kterou začala husitská revoluce.

  FOTO: Nové město pražské a Karel IV.

  Nové město pražské a Karel IV. - Karel IV.Nové město pražské a Karel IV. - Novoměstská radnice v PrazeNové město pražské a Karel IV. - Znak Nového města pražského ze 17. stoletíNové město pražské a Karel IV. - Kostel Panny Marie Sněžné PrahaNové město pražské a Karel IV. - Interiér kostela Panny Marie Sněžné
  Další fotky
  Nové město pražské a Karel IV. - EmauzyNové město pražské a Karel IV. - Kaple Božího hrobu na Zderaze (Václav Jansa)Nové město pražské a Karel IV. - Vaclav Jansa – Na Zderaze od severuNové město pražské a Karel IV. - Karel IV. u relikviíNové město pražské a Karel IV. - Karel IV. – foto web BřeziněvsiNové město pražské a Karel IV. - Karel IV.Nové město pražské a Karel IV. - Karlův mostNové město pražské a Karel IV. - Karlštejn

  Královské hlavní město Praha

  V roce 1784 vzniká sloučením Starého města pražského, Malé Strany, Hradčan a Nového města pražského Královské hlavní město Praha. Po Vídni druhé největší město Habsburské monarchie. Mělo 76 000 obyvatel.

  FOTO: Karlštejn

  Karlštejn - KarlštejnKarlštejn - 126_Karlštejn_Budňany_cesta_dolů_k_silnici_na_hrad_SVKarlštejn - Pixabay_karlstein-77840_1280Karlštejn - Karlštejn_4Karlštejn - Karlstejn
  Další fotky
  Karlštejn - KarlštejnKarlštejn - Hrad_Karlštejn_06Karlštejn - 1200px-Karlštejn_5

  Praha skrývá neznámé skvosty. Kde najdete kubistické unikáty?

  Pověsti uvedené v článku pochází z knihy Aloise Jiráska – Staré pověsti české

     Nepřehlédněte