Komunisté spustili zdrcující úder na věřící. Brutální „Akce K“ na konci 50. let na 137 klášterů v jeden okamžik

30.4.2018
Soňa Brunnerová

Přiznej se, Fučíku! Komunistický mučedník psal reportáže z vězení na motáky

Nejdřív monstrproces, pak zabírání klášterů

Akce K – tak zněl název nezákonné plánované likvidace mužských řeholních řádů a klášterů v Československu 50. let. Odkleplo to předsednictvo ÚV KSČ už v srpnu 1949. Samotná likvidace začala jen několik dní po dubnovém monstrprocesu s představiteli jednotlivých řádů, které se vžilo pod názvem „Machalka a spol.“. Jednalo se o první vykonstruovaný proces zaměřený proti katolické církvi.

První Československý beatový festival se konal v Praze před půl stoletím. Jak získal od soudruhů svazácké razítko?

Soudruzi ho veřejnosti prezentovali jakožto odhalení rozsáhlé špionáže řeholníků ve prospěch Vatikánu. Celkem 10 řeholníků dostalo vysoké tresty, do roku 1965 byli všichni propuštěni díky amnestii. Všemu předcházelo umučení faráře Jaroslava Toufara při výsleších na konci února 1950. Toufar se měl stát původně hlavou celého vykonstruovaného procesu. Samozřejmě také 10 odsouzených bylo mučeno a i s pomocí drog vydíráno, aby sepsali doznání k protistátní činnosti.

Rodinu mu vyvraždili v Terezíně, otce popravili komunisti. Přesto byl mladý Slánský členem KSČ

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 příslušníci Sboru národní bezpečnosti, Státní bezpečnosti i Lidových milicí (přezdívaných jako ozbrojená pěst dělnické třídy) obsadili celkem 75 klášterů v Česku a 62 klášterů na Slovensku. Akce byla zamířena proti řádům s největším počtem členů. O dva týdny později, v noci z 27. na 28. dubna Bezpečnost obsadila dalších 69 českých klášterů. Na Slovensko se uzurpátoři vydali o týden později.

Internace a přeškolování řeholníků

Komunisté zlikvidovali dohromady 219 řeholních domů a celkem 2376 lidí internovali do táborů, popř. je centralizovali. V Česku se jednalo celkem o 1240 řeholníků a 144 domů. Několika málo duchovním se podařilo uprchnout za hranice, část z nich byla později dopadena. Přes 2000 řeholníků skončilo v internačních táborech na nucených pracích. Někteří skončili ve vězení, jiní se dostali k Pomocnému technickému praporu. Komunisté se snažili řeholníky přeškolit v duchu marxismu-leninismu a docílit toho, aby se vzdali řeholního života.

Některé kláštery se staly centralizačními a internačními středisky. Byly vybrány ty ve vylidněném pohraničí a také v oblastech s řídkým osídlením. Jednalo se o kláštery v obcích Bohosudov, Broumov, Česká Kamenice, Hejnice, Králíky, Osek a Želiv.

FOTO: Internační kláštery v Česku

Internační kláštery v Česku - DuchovníInternační kláštery v Česku - Klášter Hora Matky Boží v KrálíkáchInternační kláštery v Česku - Klášter Bohosudov KrupkaInternační kláštery v Česku - Klášter v obci HejniceInternační kláštery v Česku - Klášter v Broumově
Další fotky
Internační kláštery v Česku - Klášter Želiv

Měla následovat další akce, ale smrt přišla dřív

Zabrané kláštery byly zestátněny a vybavení bylo rozdáno ostatním institucím, jako jsou knihovny, muzea aj. Komunisté řadu klášterů nechali zchátrat, část z nich bylo uzpůsobeno k jiným účelům. Stát si zabráním majetku přišel na nemalé finanční prostředky.

Na Akci K navázala Akce Ř zaměřená proti ženským řeholním řádům. První fáze se uskutečnila od konce července do poloviny srpna, druhá fáze v noci z 27. na 28. září 1950. Smrt Gottwalda a Stalina vedla k odložení Akce B, která měla navázat na dvě předešlé. Jejím cílem bylo definitivně zlikvidovat všechny řeholní řády na československém území. Později byla zrušena. Bohužel dvěma předešlými akcemi bylo napácháno mnoho škod.

Socialismus nemá lidskou tvář. Portréty 25 osobností, které prchly z Česka do země helvetského kříže

zdroje: Ústav pro studium totalitních režimů, wikipedia

 Nepřehlédněte