Předtuchu smrti kněžny Windischgrätzové naplnila zbloudilá kulka. V kontextu doby to byla ale jen epizoda

21.9.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Narodila se 21. září 1796 jako Marie Eleonora ze Schwarzenbergu, první dítě knížete Josefa II. ze Schwarzenbergu a jeho manželky Pavlíny z Arenbergu. V mládí se o ni starala především matka, s níž a spolu s rodinou zažívala chvíle šťastné i tragické, včetně úmrtí matky při požáru na Napoleonově korunovačním plese v Paříži roku 1810.

Krásnou a výjimečnou kněžnu Paulinu stihl krutý osud. A její dceru rovněž

Za o 9 let staršího Alfreda knížete Windischgrätze (1787 – 1862) se provdala 6. června 1817 v zámeckém kostele schwarzenberského zámku Hluboká. Kníže Windischgrätz pocházel ze starého rakouského rodu, který se usídlil v Čechách roku 1574, kdy zde získal tzv. inkolát, tedy něco jako občanství, což příslušníkům rodu umožnilo nabývat zde nemovitosti. Z toho důvodu formálně patřil ke staré české nobilitě (šlechtě) i když konkrétně on sám hovořil česky jen špatně.

7 překvapivých fakt o mlsném polním maršálovi Radeckém. Zemřel právě před 161 lety a dal nám řízek

Učarovalo mu vojenství, s rakouskou císařskou armádou v letech 1805 – 1815 bojoval proti Napoleonovi. Během napoleonských válek byl roku 1814 dekorován rytířským křížem Vojenského řádu Marie Terezie a povýšen na plukovníka jednoho ze dvou nejstarších pluků císařské armády – tzv. Konstantinových kyrysníků.

Sebevědomí mu nechybělo a traduje se třeba jeho výrok, že „člověk začíná až baronem“, přesto byl u svých vojáků oblíbený, a to i v českých plucích. V roce 1840 se stal velícím generálem v Čechách, kde se vrcholem jeho kariéry stalo úspěšné potlačení revoluce v roce 1848. Spolu s chorvatským bánem Josifem Jelačićem a polním maršálem Josefem Václavem Radeckým z Radče se tehdy stal zachráncem habsburské monarchie v téměř původní podobě.

Robotní patent jako symbol pokroku. Marii Terezii za něj mohly miliony lidí jen poděkovat

Šlo o to, že císař Ferdinand I. pod tlakem povstání v Uhrách a ve Vídni propustil ze svých služeb kancléře Metternicha a přislíbil vypracování ústavy, tj. nastolení nového pořádku v habsburské monarchii výhodnější pro v ní žijící národy. Což také splnil, ale tato tzv. Dubnová ústava zklamala nejen Uhry, ale i Čechy. Po Slovanském sjezdu v červnu 1848, jehož cílem bylo sjednotit veškeré Slovanstvo v monarchii, došlo v Praze k nepokojům, tzv. Svatodušním bouřím.

V Praze v té době pobýval z titulu své funkce velícího generála v Čechách nejen kníže Windischgrätz, ale i jeho rodina. O té popravdě mnoho nevíme, jen tolik, že knížecímu páru se během manželství narodilo sedm dětí, 5 synů a 2 dcery, a to první z nich dcera Aglae, již 9 měsíců po svatbě. V manželství se kněžna zaměřovala především na rodinný život a výchovu dětí, jak to poznala u své matky, a ve veřejném životě se věnovala charitě. Byla proto v Čechách na rozdíl od svého manžela i dosti oblíbená.

Dal své jméno kampeličkám a ani o tom nevěděl. Jinak zapomenutý buditel a revolucionář Kampelík

Hned na začátku Svatodušních bouří, 12. června 1848, ji v pražské rezidenci Windischgrätzů v Celetné ulici zasáhla a zabila zbloudilá kulka. Zraněn byl tehdy i její nejmladší syn Viktor.  Zajímavé je, že kněžna sama, bylo jí tehdy 52 let, jako by se svou smrtí pomalu začala počítat, protože 18. ledna 1846, několik měsíců před svými 52. narozeninami a téměř dva a půl roku před smrtí, sepsala na zámku v Kladrubech závěť, kterou následujícího roku ještě doplnila o dodatek týkající se jedné z jejích půjček. Kromě odkazů manželovi a šesti dětem, které byly v té době naživu, pamatovala i na charitu.

Rakousko-Uhersko jsme neměli bourat. 10 věcí, které by dnes byly lepší. Anebo ne?

Knížete Windischgrätze tragické úmrtí jeho ženy hluboce zasáhlo, o to více, že se kvůli vojenským povinnostem nemohl zúčastnit ani jejího pohřbu na rodovém panství v Tachově. I když se říká, že potom se právě proto na českých povstalcích přímo pomstil, není to pravda. Bezprostředně po smrti své choti se pokoušel s povstalci jednat a vyvedl své vojsko z Prahy, ale když jednání zkrachovala, 16. června se rozhodl Prahu ostřelovat děly. Do značné míry ale jen demonstrativně, soudě podle jeho následků byla totiž palba vedena ponejvíce slepou municí. I to stačilo k tomu, aby povstalci byli psychicky sraženi na kolena. 17. června jejich vůdci Prahu opustili a Windischgrätz ji prakticky bez boje opět obsadil. Tím revoluční rok 1848 v Čechách prakticky skončil.

FOTO: Kněžna Windischgrätzová

Kněžna Windischgrätzová - Kněžna Marie Eleonora Windischgrätzová, rozená Schwarzenbergová (1796-1848) – WIKIPEDIE – kopieKněžna Windischgrätzová - Polní maršál kníže Alfred Windischgrätz (1787–1862) – wikipedieKněžna Windischgrätzová - Alfred kníže Windischgrätz (1787 – 1962) – wikipedieKněžna Windischgrätzová - Rodový erb Windischgrätzů – wikipedieKněžna Windischgrätzová - Posmrtný portrét Pavlíny ze Schwarzenbergu (1774 – 1810), matky Marie Eleonory Windischgrätzové – wikipedie
Další fotky
Kněžna Windischgrätzová - OLYMPUS DIGITAL CAMERAKněžna Windischgrätzová - Barikády_v_Praze2_-_1848

V habsburské monarchii pokračovalo povstání v Maďarsku a pokusem o jeho odtržení, které však nový císař, František Josef I. v roce 1849 potlačil. Vydal rovněž novou, tzv. oktrojovanou ústavu, která vracela uspořádání monarchie před rok 1848. Některé jeho výdobytky, především zrušení poddanství a vznik obecních samospráv, však zůstaly zachovány, a to i u nás.

 Nepřehlédněte