• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • 17.6.2021
  Zajímavosti

  Rozvoj českého finančnictví: práce pojišťováka byla v 19. století stejná jako dnes

  Šedesátá léta devatenáctého století znamenala pro české země nebývalý finanční rozmach v rámci celého Rakousko-Uherska. Šedesátá léta znamenala pro České země vlnu zakládání pojišťovacích ústavů. V roce 1868 se pak na valné hromadě zástupců českomoravských záložen a akcionářů konstituoval i centrální peněžní ústav pod firmou Živnostenská banka pro Čechy a Moravu v Praze.

  16.5.2020
  Zajímavosti

  Jára Cimrman ležící, spící a poprvé odhalený

  Cimrman je již desítky let tahák na diváky. Jeho podoba jim však měla zůstat navždy utajena. K jeho odhalení nakonec přece jen došlo, a to ve filmovém zpracování z roku 1983. Film Jára Cimrman ležící, spící přináší všem cimrmanologům několik zajímavostí. Víte o nich?

  11.5.2020
  Zajímavosti

  Černý 9. květen. Krach na burze zmařil i světovou výstavu

  A to ve Vídni roku 1873, tedy i v tehdy našem Rakousku-Uhersku. Podnikatelská horečka a honba za zisky předtím vedla k prudkému rozvoji průmyslové a zemědělské výroby provázenému stále riskantnějšími bankovními spekulacemi. To nemohlo vydržet věčně…

  14.3.2020
  Zajímavosti

  Konec rodu Clam-Gallasů, jejich palác slouží veřejnosti

  Jméno tohoto českého šlechtického rodu si spojujeme především právě s jejich palácem stojícím dodnes v centru Prahy. Původ této šlechty se odvozuje od rakouského šlechtického rodu Perger-Clamů z Korutan, kteří roku 1786 převzali jméno vymřelého italského rodu Gallasů. Ti do Čech přišli za třicetileté války spolu s Albrechtem z Valdštejna.

  17.1.2020
  Zajímavosti

  Utajená nemoc následníka trůnu. Co vše tajil císařský dvůr

  Měl se stát novou nadějí pro upadající říši, měl se stát vůdcem, který promění zastaralou zemi v moderní stát. Ale všechno bylo jinak. Korunní princ Rudolf, syn císaře Františka Josefa I., se nakazil neléčitelnou nemocí, která obrátila jeho život zcela jiným směrem.

  27.12.2019
  Zajímavosti

  Své lásce obětoval všechno. Mohl si to dovolit, císařem by se stejně nestal

  Ferdinand Karel Habsbursko-Lotrinský se totiž narodil až jako třetí syn Karla Ludvíka Rakouského, nejmladšího bratra Františka Josefa I., takže jeho dynastické vyhlídky opravdu nebyly valné. A když potkal svou životní lásku, která však nebyla urozeného původu, usoudil, že mu stojí za to jí své společenské postavení obětovat.