Před 170 lety český maršál Radecký slavně vítězil v Itálii. Jenom se o tom dřív moc nemluvilo

6.5.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Kdysi se o jeho udržení neúspěšně pokusil Jan Lucemburský, nyní se karta obrátila. Severoitalské provincie nyní patří k Rakouskému císařství, ale opět se pokoušejí zbavit se cizí nadvlády a poté vytvořit samostatnou sjednocenou Itálii. Těmto snahám mělo zabránit rakouské vojsko, kterému od roku 1813 velel právě Radecký. Podařilo se mu ze svých mužů vytvořit na svou dobu progresivní armádu, která své kvality osvědčila právě v neklidných letech 1848 a 1849. U svých vojáků byl velmi oblíbený, jistě i proto, že s každým z nich ve své mnohonárodnostní armádě dokázal promluvit v jeho jazyce.

Osudový okamžik našich dějin. Jan Lucemburský u Ferrary ztratil severní Itálii, jeho syn Karel získal Čechy

V březnu 1848 zasáhly revoluční nepokoje Milán, kde sídlil Radeckého štáb a 10 000 jeho vojáků. Radecký usoudil, že v dané situaci bude nejmoudřejší Milán opustit a svoji italskou armádu, celkem asi 60 000 mužů, soustředil v prostoru mezi rakouskými pevnostmi Mantova, Peschiera, Legnago a Verona. Proti němu stála sardinská armáda krále Karla Alberta Savojského, která přišla Milánu a Lombardii na pomoc a rozhodla se zaútočit na část rakouské armády u Santa Lucie, tj. předměstí Verony. Proti asi 50 000 sardinských vojáků se šedesáti děly stálo necelých 17 000 Radeckého mužů s padesáti čtyřmi děly. Jejich hlavním opěrným bodem se stal místní hřbitov, který se Sardinci marně pokoušeli dobýt.

Legendární vojevůdce si zamiloval vídeňský řízek. Vyplnil se osud, který Radeckému vyčetla z ruky cikánka?

Své postavení tam celkem osm hodin hrdinně bránil 10. myslivecký prapor pod velením plukovníka Kopala. Jeho muži zvolili účinnou taktiku šetření municí, stříleli většinou co možná nejpřesněji jednotlivými ranami a jenom při sardinských ztečích salvami. Vydrželi tak až do příchodu posil z pevnosti ve Veroně. Ty také celou bitvu u Santa Lucie zvrátily ve prospěch Rakouska. Velkou zásluhu na tomto vítězství mělo i vojevůdcovské umění tehdy již dvaaosmdesátiletého maršála Radeckého, pod jehož velením se dokázaly rakouské oddíly efektivně bránit i takovéto přesile.

Byl zvyklý velet z hřbetu koně a prohrál bitvu u Hradce Králové. Ne však vlastní vinou

Další vývoj už jen potvrdil, že sardinský král a jeho armáda nedokážou elitnímu rakouskému vojsku v Itálii čelit. I když Sardinci postoupili dále do Lombardie, Radecký 10. června 1848 obsadil Vicenzu a sardinského krále definitivně porazil v bitvě u Custozzy 23. – 25. července. Po tomto jeho vítězství bylo možné obnovit habsburské panství v Itálii v původních hranicích.

7 překvapivých fakt o mlsném polním maršálovi Radeckém. Zemřel právě před 161 lety a dal nám řízek

Sjednané příměří však vydrželo sotva rok, když ho Karel Emanuel porušil a znovu Rakousko napadl. Proti jeho sto tisícové armádě mohlo Rakousko v té chvíli postavit sice jen 73 000 Radeckého mužů, ale Radecký jejich síly soustředil tak, že nikdy nebojovali proti celému nepřátelskému vojsku najednou. Tak zvítězil nejprve 20. března 1849 u Mortary a zejména pak o dva dny později u Novary. Zdrcený král Karel Albert abdikoval a uchýlil se do exilu v Portugalsku, kde o čtyři měsíce později zemřel. Ve snahách o osvobození a sjednocení Itálie pokračoval jeho syn, sardinský král Viktor Emanuel II., který roku 1861 stanul v čele sjednocené Itálie jako její král. Na základě tajné dohody s francouzským císařem Napoleonem III. tehdy sice Rakousko přišlo v Itálii o Lombardii, podařilo se mu však udržet si alespoň bohaté Benátsko.

FOTO: Bitva u Santa Lucie 1848

Bitva u Santa Lucie 1848 - www.radetzky-orden.atBitva u Santa Lucie 1848 - Bitva u Svaté Lucie (1848) – wikipediaBitva u Santa Lucie 1848 - Některé ze 40 vyznamenání maršála radeckého – wikipediaBitva u Santa Lucie 1848 - Erb maršála Radeckého – wikipediaBitva u Santa Lucie 1848 - Freska ukazující setkání mezi maršála Radetzkého s novým králem Sardinie Victorem Emmanuelem II. 24. března 1849 – wikipedia
Další fotky
Bitva u Santa Lucie 1848 - Hrob maršála Radeckého v památníku na Heldenbergu – wikipedieBitva u Santa Lucie 1848 - Karel Albert Savojský – wikipediaBitva u Santa Lucie 1848 - Maršál Radecký – Život – PluskaBitva u Santa Lucie 1848 - Památník Radeckého v Praze (1900) – wikepadiaBitva u Santa Lucie 1848 - Plukovník Karel Kopal (1788 – 148) – wikipediaBitva u Santa Lucie 1848 - Polní maršál J. J. V. Radecký – Sdružení monarchistů Brno – Sdružení monarchistů Brno – WebnodeBitva u Santa Lucie 1848 - Pomník maršála Radeckého na vídeňské Ringstrasse wikipedieBitva u Santa Lucie 1848 - Pomník Radeckého ve Vídni – wikipediaBitva u Santa Lucie 1848 - Václav Radecký – Extrastory.czBitva u Santa Lucie 1848 - Viktor Emanuel II. – wikipedieBitva u Santa Lucie 1848 - Vlajka Sardinského království – wikipediaBitva u Santa Lucie 1848 - Vojenský stejnokroj 1848-1849 – primaplana.cz

Ne však na dlouho. Po prohře Rakouska v Prusko-rakouské válce se Benátsko připojilo k italskému království a tím Rakousko přišlo o svou poslední italskou državu. K definitivnímu vytlačení Rakouska z dnes italského území pak došlo po 1. světové válce.Nepřehlédněte