• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Stát zvýhodní byznys, kam investoval premiér. Babiš zvýšil doplatek na děti ze zkumavky

  13.2.2019
  Marcel Mihalik

  Člověk je tvor boží. Jeho podobu může mít v Česku už brzy Andrej Babiš (ANO). Asi 40% podíl na trhu asistované reprodukce má totiž fond Hartenberg Holding, kam současný premiér investoval, a který pod značkou FurureLife pomáhá neplodným párům s božím zázrakem, zrozením potomka. Za tímto účelem stát řízený právě Babišem zvýšil doplatek zdravotních pojišťoven na umělé oplodnění (IVF) o 18 %. Což znamená, že stát významně zvýhodní reprodukční byznys oproti jiným oblastem podnikání.

  Ježíšek nenaděloval jen dětem. Krátce před Štědrým dnem obdaroval loni český stát i někdejší podnikatelské aktivity současného premiéra Andreje Babiše (ANO). Jak zjistila redakce novin ZE ZDRAVOTNICTVÍ, 20. prosince 2018 za otupělé pozornosti veřejnosti, podepsaly zdravotní pojišťovny dohodu, která potěšila hlavně kliniky asistované reprodukce. A to tím, že o 18 % zvýšila úhrady výkonů umělého oplodnění.

  Babiš se dopustil přestupku! Zaplatit má pokutu 200 tisíc korun. Jak o odvolání rozhodne Středočeský kraj, kde vládne hnutí ANO?

  „K dnešnímu dni lze sdělit, že zdravotní pojišťovny a odborná společnost se dohodly na 18% navýšení úhrady výkonů mimotělního oplodnění a zavedení 2 nových výkonů garantujících úhradu příslušných podílů nákladů na genetickém vyšetření dárkyň a dárců zárodečných buněk používaných asi u 10 % všech cyklů mimotělního oplodnění v případech, kdy oplodnění bez použití dárcovských zárodečných buněk není u neplodného páru možné,“ píše se v dohodě podepsané 20. prosince 2018 výkonným ředitelem Svazu zdravotních pojišťoven ČR Martinem Baladou.

  středočeský kraj, jermanová

  Tajemní našeptávači. Středočeské hejtmanství tají, komu vyplatilo 2,3 milionu korun

  Mají si tedy klientky připravit na pořízení potomka ze zkumavky víc peněz? Nemusejí, zaplatí to pojišťovny z veřejných peněz. „Dojde ke zdražení výkonů umělého oplodnění, ale toto zdražení budou hradit zdravotní pojišťovny a nikoliv klientky,“ uklidňuje klientky Balada.

  Radovat se mohou kliniky

  Radovat se můžou kliniky asistované reprodukce, protože konečně vydělají na zoufalých párech toužících po dítěti. Doteď totiž podle vyjádření jednoho z jejich zástupů nemohly investovat do vzduchotechnik a zajištění kvalitního personálu!

  „Pro poskytovatele péče znamená zvýšení již nezbytnou valorizaci, která přichází po 17 letech, během kterých museli dle Evropské legislativy významně investovat do vzduchotechniky a dalšího technického vybavení. Zároveň umožní poskytovat péči s dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků z řad lékařů, zdravotních sester, ale i embryologů a andrologů, jejichž mzda za těchto 17 let vzrostla o více než 100 %. Navýšení tak pro pacienta znamená další zlepšování kvality péče a dostupnosti léčby, aniž by se výrazně zvyšovala spoluúčast formou doplňkových služeb a doplatků,“ odpověděl redakci ZE ZDRAVOTNICTÍ ředitel kliniky Reprofit Jonáš Vokřál.

  Denis Šafařík z pohádky Kouzelník Žito: Byl jsem jediný kluk ve městě

  I Vokřál potvrzuje, že klientky zdražení nepocítí. „Pro pacienty, kteří dle platné legislativy mají nárok na péči hrazenou ze zdravotního pojištění, se výrazně nic nezmění. I nadále platí, že jsou hrazeny až 4 cykly do 39 narozenin pacientky a teoreticky je možné absolvovat celou léčbu bez doplatku. Pacienti si však velmi často doplácí na nadstandardní metody, zejména laboratorní, kde se díky zvýšené úhradě podaří udržet ceny na pro pacienty přijatelné úrovni,“ dodal Vokřál.

  Pro úplnost je nutno zmínit fakt, že klinika Reprofit je součástí FutureLife, spadajícího pod fond Hartenberg Holding Andreje Babiše. Podle veřejných dokumentů klinika dosahuje ročně desítek milionů korun čistého zisku po zdanění. Sama přitom v dokumentech přiznává, že největší negativní dopad na její  podnikání má zvyšování kurzu koruny vůči euru, tedy nikoliv mzdové náklady či nákupy vzduchotechniky.

  Připravuje se Letiště Václava Havla na prodej Číňanům? Smysl to dává, řekl náměstek primátora

  Redakci ZE ZDRAVOTNICVÍ zajímalo, kolik peněz ze systému veřejného zdravotního pojištění to 18% navýšení představuje. Aby bylo zřejmé, kolik peněz všech pojištěnců padne na reprodukční byznys, v němž se před vstupem do politiky angažoval premiér Babiš. A přišla vyhýbavá odpověď. „Ministerstvo zdravotnictví tyto ceny nestanovovalo. Jedná se o balíčkovou cenu určenou zdravotní pojišťovnou,“ napsala mluvčí Štěpanyová.

  Jinými slovy. Sice půjde o 18 % navýšení peněz z veřejného zdravotního pojištění na řešení neplodnosti českých žen a mužů, ale na úkor jiného neduhu. Stejný objem peněz může chybět například na léčbu onkologicky nemocných pacientů. Babišově byznysu se ale povede.

   

   

  Co zahrnuje balíček IVF výkonu

  • hormonální stimulaci pacientky vedoucí k odběru oocytů pod ultrazvukovou kontrolou v celkové anestezii,

  • veškerá cílená a kontrolní vyšetření gynekologem,

  • veškeré konzultace gynekologa a embryologa s léčeným párem během tohoto výkonu,

  • veškerá ultrasonografická vyšetření pánve,

  • veškerou anesteziologickou péči,

  • punkci folikulů za účelem získání oocytů

  • zpracování oocytů v embryologické laboratoři a jejich kultivaci,

  • oplození oocytů,

  • přenos embryí do dělohy,

  • vyšetření spermatu a výběr nejvhodnějších spermií,

  • kontroly růstu embryí embryologem,

  • vyšetření chromozomů z tkání dlouhodobě kultivovaných,

  • punkční soupravu pro odběr oocytů a transferový set pro přenos embryí a veškerý přímo spotřebovaný materiál a přímo spotřebované léčivé přípravky v rámci cyklu,

  • transfer nejperspektivnějšího embrya vybraného embryologem do dutiny děložní.

   

  Reprodukční byznys v číslech

  Uměle oplodněné Češky                                  10 000

  Uměle oplodněné cizinky                                3 100

  Úspěšnost umělého oplodnění                        20 až 75 %

  Těhotenství umělým oplodněním u Češek    3357

  Počet narozených dětí ze zkumavky              2353

  U českých matek do 34 let se narodilo           1445 dětí

  U českých matek do 39 let se narodilo           824 dětí

  U českých matek starších 40 let se narodilo  84 dětí

  Průměrná cena IVF výkonu                            80 000 Kč

  (Zdroj: MZ ČR)

   

   

  Text: Marcel Mihalik a Jan Štoll

   

  Článek vyšel na webu www.zdravky.eu

  Klidná čtvrť se proměnila v dopravní peklo

  Odmítají z těla dělat popelnici. Kdo jsou flexitariáni?

  Kdo nepije v únoru, „pije“ proti alkoholikům. Uspějí Češi ve výzvě?  Nepřehlédněte