Štěchovický poklad, chiméra živená z mnoha zdrojů. Máme nové informace

22.10.2020
Redakce

Jardo, co tě přivedlo k hlubšímu zájmu o takzvaný Štěchovický poklad a napsání knihy s tímto tématem? A dá se o tzv. Štěchovickém pokladu napsat ještě vůbec něco nového?

Já se původně Štěchovickému pokladu důsledně vyhýbal. Vše už podle mě bylo napsáno. Před dvěma lety jsem se ale setkal s rakouským badatelem Andreasem Sulzerem. V českých archivech objevil dva velmi důležité dokumenty, které na věc vrhají nové světlo. Začal jsem mu pomáhat při pátrání a začal před námi vyrůstat zcela jiný, daleko obludnější příběh válečných Štěchovic.

Štěchovický poklad - skutečnost nebo legenda?

Štěchovický poklad – skutečnost, nebo legenda?

Proč se vlastně v souvislosti s tímto údajným pokladem hovořilo původně o tom, že má obsahovat především zlato, stříbro, nebo další cenné věci, umělecké předměty, snad i části Jantarové komnaty?

Protože to celé bylo vymyšleno poté, co selhal původní účel takzvaného Frankova archivu. Což byly velmi dobře zaminovat bezcenné dokumenty, aby hledač vyletěl do povětří a pak se řeklo, že vše bylo zničeno. Americký pyrotechnik byl ale stejně dobrý jako německý a plán tak nevyšel. Proto byl vymyšlen Štěchovický poklad. Přišel s ním Klein poté, co původní úkol nesplnil. Tak přišel s výmysly o paprscích smrti a dalších nesmyslných zázračných zbraních. Po něm přišel Helmut Gaensel se zlatem a uměleckými předměty. Podle toho, co jsem zjistil, jsem přesvědčen o tom, že skutečný úkol Helmuta Gaensela bylo dokončit Kleinovu práci. Nechci prozradit úplně vše, ale sešel jsem se s ním a s tímto mým poznatkem jsem ho konfrontoval.

Ke zcela novým poznatkům o této kauze Tě zpočátku přivedla prý i spolupráce se dvěma zahraničními badateli. Můžeš o nich našim čtenářům prozradit víc?

Ústřední osobou je rakouský dokumentarista Andreas Sulzer. Před lety objevil zapomenutý příběh upíří kněžny z Českého Krumlova. Bádal jsem v té věci po něm a zjistil, že měl ve všem pravdu a podařilo se mi dokonce potvrdit, že Stokerův Dracula je inspirován příběhem z Českého Krumlova. Nyní se Andreas snaží odhalit největší tajemství Třetí říše, děsivý plán, díky kterému nacisté málem vyhráli válku a jehož „zobchodováním“ s vítězi si zajistil beztrestnost a druhý život jeden z největších nacistických zločinců, architekt plynových komor Hans Kammler. Štěchovice byly součástí tohoto plánu a nebyly součástí jedinou. Vše, co mi Andreas na začátku pátrání řekl, se opět potvrdilo. Pokud dostane šanci svou práci dokončit, čeká nás překvapivé odhalení a vysvětlení mnohého, co dosud bylo skryto. Moc bych si to přál, bohužel jisté rakouské kruhy jeho práci intenzivně komplikují. Dalšími badateli jsou Todd Rider z USA a Rainer Karlsch z Německa. Velmi si vážím, že jsem byl do této skupiny přizván a že snad moje výsledky pátrání pomohou i jim.

Poklad, který drželi v rukou Sověti i nacisté. Kam zmizela jantarová komnata

Jaký máš názor na neznámý obsah nacistických beden, vyzvednutých americkým komandem z takzvané Frankovy štoly u Hradišťka v únoru 1946? Tyto bedny byly sice o několik týdnů později na žádost našich diplomatů vráceny do Československa, ale podle svědků byly mnohem lehčí než při vyzvednutí Američany. Bedny navíc již neobsahovaly některé původní dokumenty – například seznam konfidentů gestapa v Protektorátu Čechy a Morava. Přestože jde o spekulaci – co mohlo být součástí obsahu, který prý zůstal v USA?

Američané byli velmi zklamaní, když bedny otevřeli. Nelze to říct zcela jistě, ale je možné, že si vzali „aspoň něco.“ Shodou okolností právě v těchto bednách se ukrývaly ony dva poklady, které později objevil Andreas Sulzer a od kterých jsem odvíjel své úsilí já.

Podle některých náznaků bylo nacistických beden u Štěchovic ukryto víc, než těch, vyzvednutých z Frankovy štoly v roce 1946 Američany. Intenzivně, ale marně, po nich v komunistické éře pátraly i některé složky naší země, včetně příslušníků StB. V nejméně jednom případě dokonce využila čs. tajná policie i muže, který měl být nadán jasnovidnými schopnostmi. Můžeš prosím stručně uvést tento konkrétní příběh a jeho výsledky?

Ano, mohlo jich být až o dvacet víc. Neumím se přiklonit ani k jedné z těchto variant, informací je málo. Pokud tam byly a nebyly dosud odhaleny, uloženy byly podobně a podle všeho jsou zničeny. Nasazení jasnovidce Touška bylo velmi zajímavé. Jsem ostražitý, pokud se řekne paranormální schopnost, ale ten člověk sdělil pozoruhodné informace, které nemohl znát a které byly pravdivé. Potom řekl i několik věcí, které se měly ověřit, ale kdosi se toho tehdy zalekl.

Kousek od Prahy byl koncentrák s horší pověstí než měl Buchenwald. Najdete ho v obci Hradištko

Mohly být tyto zbývající bedny vyzvednuty v průběhu natáčení amerického válečného velkofilmu Most u Remagenu?

Prověřoval jsem i tuto variantu, ovšem našel jsem záznamy, že StB s touto možností pracovala a natáčení velmi dobře hlídala.

Jak uvádíš v tvé knize, klíčovou postavou v příběhu o nacistických tajemstvích z okolí Štěchovické vodní nádrže je Emil Klein. Někdejší velitel ženijní školy SS v Hradišťku byl kvůli svým znalostem zadržován dlouhé roky v československém vězení. O údajných úkrytech však před vyšetřovateli mluvil mlhavě a neurčitě. Klein je prý často takzvaně „vodil za nos“. Existují však i jeho výpovědi, které souhlasí s Tvými novými poznatky o štěchovickém mystériu?

Kleinovy výpovědi nemají z hlediska hledání skutečného příběhu válečných Štěchovic hodnotu papíru, na kterém jsou otištěny. Je to ale velmi zajímavé svědectví o člověku, který se dostal do situace, kterou nepředpokládal a který opravdu dokázal své věznitele vodit za nos. V těch báchorkách našel náhradní možnost, jak splnit původní úkol. O skutečném „pokladu“ ovšem nikdy nic nevyzradil.

Trať Posázavského pacifiku využívali nacisté i František Křižík

Nejznámějšími současnými výzkumníky v této kauze jsou zajisté Helmut Gaensel a Josef Mužík. Tito muži zasvětili hledání Štěchovického pokladu velkou část svého života. Dají se stručně shrnout hlavní důvody, proč v podstatě nikdy nenašli nic podstatného?

‚Řekl bych, že Josef Mužík je upřímným hledačem, který na existenci pokladu skutečně věří. Jeho zápal a víra se ovšem staly jeho prokletím a jeho víru proměnily v přesvědčení o jistotě. Helmut Gaensel je podle mě v úplně jiné pozici. Jeho úkolem bylo budit pozornost, dál živit nesmyslnou legendu a nikdy nic podstatného nenajít.

V oblasti Štěchovic se podle tvé knihy často pohybovala i „šedá eminence“ vývoje tajných zbraní Třetí říše – generál a válečný zločinec Hans Kammler. Jeho stopa záhadně mizí na konci 2. světové války v Praze, kde měl zemřít. Již dříve jsi však naznačil, že tomu tak zřejmě nebylo. Byl tedy Kammler, a to kvůli svým rozsáhlým znalostem o utajovaných technologiích, unesen po válce do některé z vítězných mocností? Můžeš něco prozradit o jeho dalším osudu?

Andreas Sulzer našel důležitý dokument americké tajné služby se seznamem témat, ke kterým bylo rozhodnuto Kammlera vyslechnout. Půl roku po jeho údajné smrti. Toto nebyl ovšem můj směr pátrání v neformální mezinárodní skupině, a tak mohu jen říct, že úplná pravda může být odtajněna – v amerických archivech. Těším se na Andreasovy výsledky, nějaké dosud nezveřejněné už má.

Nacistická pěstírna čistých árijců. Lebensborn na zámku Veltrusy

Ve výcvikovém prostoru SS na Benešovsku se několikrát pohyboval právě Kammler, který se o něm v dopise K. H. Frankovi zmínil jako o oblasti nejvyšší priority (míněno pro vývoj či výrobu tajných zbraní). O někdejší důležitosti této „zóny“ pro Třetí říši, ale přímo či nepřímo nasvědčuje i několik dalších okolností? Můžeš některé z nich stručně uvést?

Nevím, které okolnosti máš na mysli, ale je dobré připomenout, že Hans Kammler dostal za úkol vyhrát Hitlerovi válku pomocí velmi účinných zbraní. Jiné kompetence neměl, do výcviku jednotek SS už vůbec ne. To podle mě na skutečný důvod významu Štěchovic ukazuje velmi jasně.

Okolí Štěchovic se v padesátých letech nacházelo i mezi strategickými cíly amerických jaderných náletů. Otázkou zůstává, proč vlastně?

Přehrady byly na seznamu cílů standardně. Otázkou je, jestli tam není ještě jeden důvod, který se Američané dozvěděli právě od Kammlera.

Co můžete najít v lese. Muž na Lounsku objevil 52 min, granáty a další munici

 Z tvého pátrání, aniž chci prozrazovat vše, plyne více překvapivých zjištění. Tajným „pokladem“ u Štěchovic byl zřejmě právě výzkum přísně tajné a velmi ničivé německé zbraně. Můžeš o tom prozradit něco bližšího?

Já bych to spíš upřesnil v tom smyslu, že nešlo o výzkum, ale o výrobu. Výrobu energeticky nesmírně náročnou. Proto vznikly všechny ty legendy o pokladech. Část skutečného pokladu totiž máme neustále na očích. Onou špičkou ledovce je přečerpávací elektrárna, jejíž budování pro účely totálního nasazení ve zbrojovkách nedávalo smysl. U té ponořené části tak trochu doufám, že to nacisté dobře schovali a hlavně dobře zabezpečili. Pokud bychom to našli, nikdo z toho nezbohatne.

Jakou roli pro umístění vývoje a zřejmě i výroby této nacistické tajné zbraně hrála poloha Benešovského výcvikového prostoru SS v Čechách? Tedy v zemi, kde se tehdy nacházela hojná naleziště uranové rudy na Příbramsku a v Jáchymově?

Uran z Jáchymova se našel v německém reaktoru v Haigerlochu. v tom to podle mě nebude. Podle mě je důležité spíše to, že po zničení zařízení v norském Vemorku byly Štěchovice jediná podobně výkonná přečerpávací elektrárna, kterou měli nacisté k dispozici mimo dosah spojeneckých bombardérů a mimo území samotné Třetí říše, protože na okupovaných územích se přehrady nebombardovaly. A navíc, kousek po proudu bylo dokonalé rukojmí – Praha. On je ten skutečný příběh opravdu děsivý.

FOTO: Štěchovický poklad – konec legend

Štěchovický poklad – konec legend - 05 stechovice-open-l 3. říše Štěchovice pokladŠtěchovický poklad – konec legend - 03 Kolona NACR 3. říše Štěchovice pokladŠtěchovický poklad – konec legend - Štěchovice pokladŠtěchovický poklad – konec legend - 03 K.H Frank velitel delost skoly Karl Schlamelcher NA 3. říše Štěchovice pokladŠtěchovický poklad – konec legend - Štěchovice přehrada
Další fotky
Štěchovický poklad – konec legend - Mares

Chystáš se ještě v budoucnosti k tomuto tématu a pátrání po tzv. Štěchovickém pokladu vrátit?

Chystám se vrátit ke každému ze svých témat, pokud zjistím, že je ještě co najít. Na jaře jsem chystal v rámci příprav knihy cestu do Norska. Letenky mám zakoupené, a tak chystám stále. Jen neumím říct, jak dlouho ji ještě budu chystat. No a potom jsou tu i výsledky širšího týmu. Doufám, že až budou ke zveřejnění, dostanu se k nim pro území České republiky o trochu dříve než všichni ostatní.

Text: Petr KoutskýNepřehlédněte