• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Sv. Vincenc ze Zaragozy byl prvním španělským mučedníkem. Jak souvisí s vínem a s Vincentkou?

  22.1.2019
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Nechtěl se vzdát křesťanské víry a přetrpěl neskutečné mučení. Jeho mrtvé tělo potom před supy bránili andělé v podobě havranů. Jako patron vinařů pak říká, že pokud na jeho svátek probleskne mraky slunce, budeme mít na víno hojný rok. A taky, kdy se víno neurodí.

  Vincenc se narodil v Huesce ve 3. století a žil v Zaragoze. Zaragozský biskup Valerus ho vysvětil na jáhna, ale protože sám Valerus neměl řečnický dar (zajíkal se), učinil ho svým pomocníkem a svěřil mu učitelský úřad. V té době vydal císař Dioklecián (vláda 284 až 305) výnosy proti křesťanům a jeho náměstek Dacián je krutě uplatňoval ve Španělsku.

  Letošní víno bude skvělé, myslí si vinaři. Hlavně červené

  Dacián pátral po křesťanech, ale zvláště po jejích hodnostářích, duchovních. Dal proto uvěznit biskupa Valeria a jáhna Vincence. Aby je zlomil, přikázal je nechat o hladu. Při výslechu vysílený Valerus odpovídal těžce a nesrozumitelně. K vadě řeči se přidala i ochablost těla následkem utrpení ve vězení. Proto mu Vincenc řekl, že bude odpovídat za něho. Valerus svolil, neboť věděl, že jeho spoluvězeň je pevný ve víře. Vincenc před svými vězniteli prohlásil, že jsou křesťané, vyznávají víru v jednoho Boha a jsou ochotni za víru i položit život. Nebudou uctívat mrtvé modly.

  Svatého Fabiána vybrala za papeže bílá holubice a on nakonec pokřtil i císaře. Co skvělého ještě vykonal?

  Dacián se rozzuřil a vynesl rozsudky. Valerus byl poslán do vyhnanství a Vincence nechal mučit. Dal ho natáhnout na skřipec, až se mu vymkly klouby. Zeptal se ho posměšně, jak se mu daří. Vincenc mu odpověděl, že je ochoten pro Krista trpět více, než si jeho zloba může vymyslet. Dacián ho tedy nechal mučit dál. Železnými drápy mu bylo trháno maso, položili ho na rozpálený rožeň a pálili rozžhavenými kovovými deskami. V těchto příšerných mukách se Vincenc tak vroucně modlil, že i kati byli jeho vírou otřeseni. Zemřel ve vězení 22. ledna roku 304 a jeho tělo, zatížené kamenem, bylo hozeno do moře. Když mučedníkovy ostatky vlny po čase vyhodily na břeh, objevili se andělé v podobě havranů a chránili je před supy. Dnes jsou uloženy v Římě v kostele sv. Vincence a Anastázie.

  Svatá Anežka odmítla bohatého ženicha a skončila za to v nevěstinci. Jak se zachránila?

  Pranostiky

  V pranostikách se odráží, že sv. Vincenc je patronem vinařů. Budoucí úrodu posuzují podle toho, jestli svítí slunce. Když svítí, bude dobrá, jestliže bude obleva, není na dobré víno naděje. Spolu s vínem se urodí i žito a ovoce. Jinak bývá zima, jeho svátek se nachází v období tzv. fabiánské zimy, což bývá nejstudenější část roku.

  • Blesk slunečný na svatého Vincence znamená rok na víno nosný.
  • Vincencův paprsek přináší ovoce a dobré víno.
  • Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce.
  • Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína.
  • Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.
  • Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.
  • Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny.
  • Jsou-li o Vincenci vody plné koleje, na dobré víno ten rok není naděje.
  • Když přichází Anežka s Vincentem, je možno ve stromech zaslechnout novou mízu.
  • Když se Vincenc sluní, víno sudy plní.
  • Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok na víně hojný.
  • Na svatého Vincence seď doma u pece.
  • Slunce-li na svatého Vincence svítí, budem hojnost žita, vína míti.
  • Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence.

  FOTO: Svatý Vincent

  Svatý Vincent - Sv.Vincenc – wikipedia – kopieSvatý Vincent - Sv.Vincenc – mučení – Gloria.TVSvatý Vincent - Křížn sv. Vincenta – andělé v podobě havranů – SeiyakuSvatý Vincent - Huesca – rodiště sv. Vincece – wikipediaSvatý Vincent - Císař Dioklecián – wikipedie
  Další fotky
  Svatý Vincent - Mučení sv. Vincenta – CatholicSaints.InfoSvatý Vincent - Relikvie¨sv. Vincenta – imagenesmySvatý Vincent - Sv.Vincenc – kříž a kámen – America Needs FatimaSvatý Vincent - Sv.Vincenc – www.christopherklitouSvatý Vincent - Sv.Vincenc – ŽIVOTOPISY SVATÝCHSvatý Vincent - Sv.Vincenc -patron vinařů – CatholicSaints.InfoSvatý Vincent - Zaragoza – město, kde působil sv. Vincenc – InterNationsSvatý Vincent - wikiSvatý Vincent - FÉR potravina

  Výskyt jména Vincenc

  Jméno Vincenc má přes 470 lidí, průměrný věk je 62. let. V 30. letech se objevovalo v počtu do deseti. Nejvíce se vyskytovalo ve 40. a 50. letech – do dvaceti ročně. V dalších letech jen ojediněle, nejvíce do pěti. Jméno Vincent je variantou jména Vincenc – lidově Vincek. Toto jméno má přes 1100 lidí, věkový průměr je 21 let. Jednotlivě se vyskytuje do roku 2003, pak nastává vzestup a nejvíce je v roce 2016 – 133 jmen. Nejslavnějším Vincentem je zřejmě malíř Vincent van Gogh (1853 – 1890). Známá minerální vod Vincentka dostala své jméno roku 1792 podle hraběte Vincence Serényiho, který dal v Luhačovicích koncem 18. století postavit první léčebná a ubytovací zařízení.  Nepřehlédněte