Tip na výlet: Navštivte pozůstatky hradu Sloup, někdejšího útočiště lapky i poustevníků

16.5.2021
Petr Matura

První písemné zprávy za sloupského pána označují Čeňka z Lipé. Po roce 1330 zakoupil panství Hynek Berka z Dubé a na počátku patnáctého století pak Sloup získává Hanuš Velfl z Varnsdorfu. Poté již na scénu přichází nechvalně známý rytířský lapka Mikuláš – Mikeš Pancíř ze Smojna, který se na skalisku usazuje po roce 1427.

Tip na nenáročný výlet: Obec Vyšehořovice nedaleko Prahy překvapí svými několika unikáty

Mikuláš byl sice považován za oporu císaře Zikmunda, to mu však nebránilo v tom, aby v časech všeobecného zmatku nevyužíval situace a občas se nevydal loupit. Pohár trpělivosti přetekl v roce 1444, kdy proti loupeživému rytíři vyrazila trestná výprava. Tu první ustál, druhou však již nikoliv. Hrad byl v listopadu 1445 dobyt a vypálen. Mikeš musel slíbit, že neobnoví hradní opevnění, avšak již počátkem 50. let Pancíř opět čile válčí se saským kurfiřtem.

Impozantní, volně přístupnou zříceninu starobylého hradu Oheb lze navštěvovat celoročně

Pověst praví, že tento lapka prý údajně nakonec skončil jako potrava pro myši. Když na kraj padla neúroda a zoufalí poddaní přišli prosit o pomoc, nechal je Pancíř všechny zahubit. Trest následoval záhy – z polí a luk se k jeho sídlu seběhly houfy přemnožených myší a po likvidaci všech zásob se pustily rovněž i do rytíře a jeho druhů…

Tip na výlet: Na rozhlednu Drahoušek, větrný mlýn a Poušť svatého Marka

Od konce patnáctého století až do roku 1607 pak Sloup opět náleží Berkům z Dubé, následují Salhausenové a roku 1632 Zdeněk Lev Libštejnský z Kolovrat. Třicetiletá válka pak pro Sloup znamenala dobytí a vypálení švédskými vojsky.

FOTO: Sloup v Čechách

Sloup v Čechách - Hrad Sloup v Čechách (2)Sloup v Čechách - Sloup – kapleSloup v Čechách - Sloup -poustevníkSloup v Čechách - Hrad Sloup – schodiště

Roku 1679 získává panství Ferdinand Hroznata z Kokořova. Zbožný šlechtic se rozhodne přeměnit již chátrající hrad na poutní místo s poustevnou, a tak se Sloup na další stovku let stává útulkem poustevníků. Nejznámějším z nich byl Samuel Görner, jehož postava na vrcholové plošině hradu dodnes prý dalekohledem sleduje nedalekou Samuelovu jeskyni, ve které asketa předtím přebýval celých sedmnáct let. Jeskyňka se skládá z předsíňky a malé obytné místnosti, kde Samuel vyráběl brýle a dalekohledy. Pocházel totiž z rodiny slavných optiků, i když sám byl vyučeným zahradníkem. Příbytek pro poustevníky zde byl zrušen až na základě rozhodnutí císaře Josefa II.Nepřehlédněte