Totální luxus a mučení za hranicí představivosti. Tak vládl Mobutu v Zairu, nyní opět Kongu, zemi, kde je zjevně možné cokoliv

Další fotky

Moc v této africké zemi uchvátil Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, původním jménem Joseph-Désiré Mobutu (14. 10. 1930 – 7. 9. 1997) 24. listopadu 1965 a vydržel u ní až do 16. května 1997. A věci se tam během této doby děly opravdu neuvěřitelné.

Kongo, jako mnoho postkoloniálních zemí, doplatilo na neschopnost či neochotu místních obyvatel uspořádat poměry ve svých zemích po odchodu kolonialistů nenásilným způsobem. V Kongu během tzv. Konžské krize (1960 – 1965) tamní budoucí diktátor Mobutu, tehdy náčelník štábu armády, v roce 1960 provedl vojenský převrat, a to s podporou ze zahraničí, hlavně z Belgie, bývalé koloniální mocnosti v Kongu (Belgické Kongo).

V důsledku toho byla sesazena demokraticky zvolená vláda nacionalisticky zaměřeného Patrice Lumumby, který požádal o pomoc s budováním své země SSSR. Kromě toho ale také pocházel z jiného etnika (kmene) než Mobutu, což bylo dalším důvodem i jejich osobního nepřátelství.

Kaddáfí a jeho Amazonky a další výstřednosti libyjského diktátora

Po převratu Mobutu jmenoval vládu, která Lumumbu uvěznila. Přes protesty světové veřejnosti včetně té naší (byl v lednu 1961 Lumumba zavražděn vlastními lidmi za účasti belgických důstojníků. Moc v zemi výhradně do svých rukou přebral Mobutu při druhém převratu 24. listopadu 1965 a stal se vojenským diktátorem země.

Co všechno se potom v Kongu stalo?

 • Mobutu si říkal Otec národa, Mesiáš, Prezident zakladatel, Spasitel lidu, Prezident Slunce, Všemocný válečník, Kormidelník, Leopard, Maršál.
  Aby upevnil svou moc, založil v roce 1967 „Lidové hnutí revoluce“ jako jedinou politickou stranu s programem „ani vlevo, ani vpravo, ani střed “, který se v praxi vyvinul do krajně pravicového totalitního režimu. Pokusil se zemi očistit ode všech koloniálních kulturních zvyklostí prostřednictvím svého národního programu, nazvaného „nacionální autentičnost“ s pomocí všudypřítomného kultu osobnosti.
 • Začal přejmenovávat města, která odrážela koloniální minulost – z Leopoldville se tak stala „Kinshasa“, z Elisabethville „Lubumbashia“ ze Stanleyville „Kisangani“.
  V říjnu 1971 změnil evropská jména obyvatel země na africká a kněžím hrozilo pětileté vězení, pokud zairské dítě dostane při křtu evropské jméno. Tradiční západní oblek se sakem a kravatou byl zakázán a muži byli nuceni nosit oděv zvaný „abakost“, což byla úzká blůza vojenského střihu s vysokým límcem, inspirovaná Mao Ce-tungem a v tropických podmínkách extrémně nepohodlná. Abakost museli při oficiálních příležitostech nosit všichni hodnostáři až do pádu Mobutova režimu v roce 1997.
 • Mobutu sám navíc při státních příležitostech nosil čapku z leopardí kožešiny, s níž ho spojoval tento údajně pravdivý příběh, který ovšem Mobutu poprvé vypravoval až jako dospělý: Jednou, ještě jako chlapec, šel Mobutu s dědečkem a strýcem do džungle. Náhle uviděli na stromě leoparda. Mobutu se polekal a hledal úkryt v dědově náručí, ale ten ho donutil, aby hodil po leopardovi kopí a zabil ho, že tím získá jeho sílu. Tak vzniklo mezi Mobutuem a leopardem zvláštní pouto, jehož výrazem je právě ona čapka.

7 faktů o nejbizarnějším diktátorovi na světě. Skutečně své nepřátele pojídal?

 • Díky ekonomickému vykořisťování, zpronevěře a korupci nashromáždil Mobutu během své vlády ohromné osobní jmění, odhadem 4 až 15 miliard dolarů. Někteří nazývali jeho vládu „kleptokracií“ (zlodějovláda). Hospodářství Zairu to odneslo nekontrolovanou inflací, velkým dluhem a masivní devalvací měny.
  Mobutu získal silnou podporu, vojenskou, diplomatickou i ekonomickou, ze Spojených států, Francie a Belgie, které ho považovaly za nejsilnější pilíř antikomunismu ve frankofonní Africe.
 • Mobutu si také vybudoval úzké vazby s vládami apartheidu v Jižní Africe, Izraelem a řeckou vojenskou juntou. Od roku 1972 ho podporoval Mao Ce-tung z Číny, a to především kvůli Mobutově protisovětskému postoji, ale také v rámci své snahy vytvořit blok afroasijských národů vedených Čínou. Masivní čínská ekonomická pomoc, která proudila do Zairu, umožnila Mobutuovi větší pružnost v jeho jednáních se západními vládami, dala mu šanci získat pověst „antikapitalistického revolucionáře“ a umožnila mu vyhnout se pomoci Mezinárodního měnovému fondu v takových zemích obvyklé.
 • Na počátku své vlády si Mobutu upevňoval moc popravami svých politických odpůrců, spiklenců a lidí, o nichž si myslel, že ohrožují jeho vládu. Vše bylo vždy zinscenováno jako divadlo pro široké obecenstvo. Mezi jeho oběti patřil bývalý premiér Kimba se svými třemi členy kabinetu, které Mobutu obvinil z plánování převratu a nechal oběsit na šibenici roku 1966 před publikem 50 000 diváků.

Rekordní inflace a vyvlastnění půdy bez náhrady aneb vláda komunisty Mugabeho v Zimbabwe

 • Neštítil se ani toho nejkrutějšího mučení. Nařídil ho např. v případě vůdce povstání „Simba“ (1964) Muheleho, před tím Lumumbova ministra školství, kterého nechal lstí vylákat z exilu, zajmout a umučit k smrti.
 • Naopak Mobutu sám si dokázal užívat života. Po řece Kongo se plavil na jachtě „Kamanyola“, v Gbadolitte si nechal postavit palác přezdívaný „Versailles v džungli“. Na cesty za nákupy do Paříže si pronajímal „Concord“ od letecké společnosti „Air France“ a letiště v zemi proto nechal upravit tak, aby přistávací dráha pro něj byla dostatečně dlouhá. V roce 1989 si Mobutu objednal toto letadlo na cestu do New Yorku, kde vystoupil s projevem v OSN, stejně tak cestoval na oslavy 200. výročí francouzské revoluce do Paříže, kde byl hostem prezidenta Mitterranda.

Hrozí USA zimbabwizace? Na svůj rasistický výrok přední ekonom tvrdě doplatil

 • Mobutu byl dvakrát ženatý a alespoň navenek žil spořádaným rodinným životem. První manželka, Marie-Antoinette Mobutu, zemřela roku 1977 ve Švýcarsku na srdeční selhání. Roku 1980 se oženil se svou milenkou Bobi těsně před návštěvou papeže Jana Pavla II., čímž legalizoval svůj vztah v očích církve. Dva synové z prvního manželství zemřeli ještě během jeho života. Dva další zemřeli až po jeho smrti.
 • Starší syn z druhého manželství, Nzanga Mobutu Ngbangawe, nyní hlava rodiny, kandidoval v prezidentských volbách (2006), později byl ministrem zemědělství. Dcera Yakpwa (Yaki) byla krátce provdána za Belgičana Janssena, který později napsal knihu, v níž byl popsán Mobutův život v živých detailech. Jejich svatba proběhla jako velkolepý ceremoniál – tři orchestry, svatební dort v ceně 65 000 dolarů a obrovský ohňostroj. Yaki měla na sobě svatební šaty za 70 000 USD a šperky za 3 miliony dolarů. Janssen rovněž popsal Mobutovy zvyklosti – konzumaci několika lahví vína denně a na stole lahůdky přivážené ze zámořských restaurací.

Když ještě bylo co objevovat, aneb do nitra černé Afriky za prameny Nilu

 • Celkem měl Mobutu alespoň 21 dětí, pochopitelně ne všechny manželské. Na cestách po Zairu Mobutu vyžadoval a využíval právo první noci (droit de cuissage) a místní náčelníci mu proto nabízeli panny, čímž byla prokázána čest rodinám těchto dívek.
 •  Mobutův styl vládnutí se stal jedním z prvních příkladů kleptokracie a nepotismu ve světě. Blízcí příbuzní a známí z jeho kmene Ngbandi (10,5 % z obyvatelstva) zastávali vysoké pozice v armádě a ve vládě. Jako nástupce určil svého nejstaršího syna Nytwu, ten však zemřel v roce 1994 na AIDS.
 • Téhož roku se Zair musel vyrovnat s přílivem uprchlíků ze sousední Rwandy. Tam vypukla v noci z 6. na 7. dubna 1994 genocida kdy během následujících sto dní většinová populace Hutuů zmasakrovala nejméně 800 000 menšinových Tutsiů a umírněných Hutuů, tj. pětinu populace. Ze země potom uprchlo na 2,7 mil. osob, většinou právě do Zairu.

FOTO: Mobutu

Mobutu - Bankovka v hodnotě 50 zairů -wikimedia.commons –Mobutu - Mobuto Seko s minstrem obrany USA Weinbergerem v Pentagonu (1983) -wikimedia.commons –Mobutu - Odznak strany MPR zobrazující Mobutu Sese Seko. -wikimedia.commons –Mobutu - Mobutu Seko s nizozemským princem Bernhardem v Zairu v důvěrném rozhovoru (1973) – wikimedia.commons-Mobutu - Ikona módy wikimedia.commons- –
Další fotky
Mobutu - Ještě v přátelském hovoru s Patrice Lumumbou, prvním předsedou vlády Konžské republiky,kterého pak nechal v lednu 1961 úkladně zavraždit-wikimedia.commons –Mobutu - Konžská bavlněná košile zdobená portrétem Mobutu ze sbírky Tropenmuseum v Amsterdamu – wikipedia –Mobutu - Konžská krize 1960 – 1965 – wikipediaMobutu - Mobuto Seko s minstrem obrany USA Weinbergerem v Pentagonu (1983) -wikimedia.commons –Mobutu - Mobutu Seko s nizozemským princem Bernhardem v Zairu (1973) -wikimedia.commons-Mobutu - Mobutu v bojové uniformě (1978) -wikimedia.commons –Mobutu - Patrice Lumumba, který agitoval jazykem lidu, byl 17. 1. 1961 zavražděn ministrem vnitra Mobutovy vlády – wikipedieMobutu - Plukovník Mobutu v roce 1960 – wikipediaMobutu - Princ Bernhard vyznamenává Mobutu Seko (1973) -wikimedia.commons –Mobutu - Mobutuův palác v jeho rodném městě Gbadolite, vyrabovaný po jeho sesazení – wikipediaMobutu - Concorde anglické letecké společnosti british Airways – takové nadzvukové letadlo, ale od společnosti Air France, si najímal Mobutu – wikipediaMobutu - Vlajka Zairu – wikipedia
 • Konec Mobutovy vlády nastal, když oddíly jeho protivníků sdružených do Aliance demokratických sil k osvobození Konga-Zairu dobyly v květnu 1997 hlavní město Kinshasu a novým prezidentem země, nyní opět nazývané Demokratická republika Kongo, se stal Laurent Kabila. Svržený Mobutu emigroval a o několik měsíců později, 7. září 1997, zemřel v marockém městě Rabat na rakovinu prostaty.

Kongo dále pokračuje v budování demokracie. Dne 24. 1. 2019 byl do funkce prezidenta uveden Felix Tshisekedi, a to v historicky prvním nenásilném převzetí moci v této zemi.

 

Dnes, 11:20
Středověký a nedobytný, po staletí shlížející na soutok Vltavy a Otavy, to je gotický královský...
Dnes, 09:40
Český stavitel a architekt německého původu Kryštof Dientzenhofer byl ve své době jedním z nejvyhledávanějších...
Dnes, 08:55
Sněmovna dnes učinila bydlení dostupnější i mladým rodinám s dětmi. Zrušila nesmyslnou daň z nabytí...
Včera, 16:02
O co jde? Vlastně by se to dalo nazvat evoluční strategií. Samec, a to i...
Včera, 14:19
Zámek s krásným názvem Pátek se nachází ve stejnojmenné obci na pravém břehu Ohře mezi...
Včera, 11:30
Letos více než v jiných letech bude většina lidí trávit dovolenou na chatě či na...
Včera, 10:02
Posilování středu těla je asi nikdy nekončící práce. Potřebujeme ho mít pevný, abychom v případě...
Včera, 08:08
Před 266 lety byl vydán panovnický reskript, nařizující správcům farností i vrchnostenským úředníkům provést soupis...
7.7.2020
Osmák degu je malý hlodavec původem z Jižní Ameriky, a to konkrétně z Chile, kde...
7.7.2020
Rusové, luxus, drahota a filmový festival, to až donedávna symbolizovalo naše nejznámější lázně – Karlovy...
Reklama