• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Výměna kotle nepostačí. Dým z tuhých paliv škodí ovzduší na jihu Moravy

  4.6.2024
  Simona Knotková

  Největší podíl na zhoršování ovzduší v zimních měsících mají v Jihomoravském kraji domácnosti s kotli na tuhá paliva.

  Při měření na 60 místech na jihu Moravy to zjistilo Centrum dopravního výzkumu (CDV). Pouhá výměna starých typů kotlů za novější ale situaci nezlepší, řekl ředitel Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb CDV Roman Ličbinský.

  „Měření se uskutečnilo vždy od ledna do dubna v letech 2022 a 2023, pro srovnání s jiným ročním obdobím také v průběhu léta 2022 od června do září. Zaměřili jsme se na aerosolové částice, polycyklické aromatické uhlovodíky a také benzo(a)pyren, který je typickým produktem nedokonalého spalování v takzvaných lokálních topeništích,“ uvedl Ličbinský.

  Měření například ukázala, že škodlivého benzo(a)pyrenu bylo v ovzduší méně v zimě 2022, která byla teplejší než zima 2023. Na jihu Moravy byl imisní limit pro benzo(a)pyren překročen na 17 místech.

  Ličbinský upozorni na to, že pro zlepšení situace nepostačí pouhá výměna starých kotlů za nové, kterou podporují dotace. „Nové kotle sice splňují nižší emisní limity, není to ale samospásné. Velmi záleží na tom, jaká je obsluha kotle, tedy jak a čím se topí. Pokud lidé v nových kotlích spalují nedostatečně vyschlé dřevo a odpadky, pak se situace nezlepší,“ dodal. Záleží také na pravidelném čištění kotle, kouřovodu i komína či na teplotě spalin.

  Rozsáhlé měření za deset milionů korun, jehož náklady pokryla dotace z Norských fondů, měří kvalitu ovzduší kromě jižní Moravy také na 60 místech Kraje Vysočina. Celkem odborníci udělali přes 2000 analýz získaných na 120 místech v obou krajích. Výstupy ze zjištění vědců poslouží krajům k přípravě akčních plánů zlepšování kvality ovzduší.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte