Záhady vzpoury na Bounty. Jak skončil její vůdce, se nejspíš už nedozvíme

28.4.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Všechno začalo, když kapitán James Cook přivezl ze své cesty na Tahiti zprávu o stromu, který pak dostal jméno chlebovník (Artocarpus altilis). Byl to strom téměř zázračný, protože domorodcům stačilo k nasycení požívání dužiny jeho plodů. Bylo by tedy dobré, aby se chlebovník co nejvíce rozšířil, a to zvláště v Karibiku, kde by se jeho plody daly využívat jako potrava pro otroky, s jejímž obstaráváním tam byl stále problém.

Jeho balzové a rákosové vory vpluly do legend. Souhlasit s ním nemusíte, ale obdivu se neubráníte

Úkolem převést první chlebovníky z Tahiti do střední Ameriky byla pověřena HMS Bounty (zkratka HMS z anglického Her Majesty’s Ship nebo His Majesty’s Ship – loď Jejího/Jeho Veličenstva), britská obchodní loď, postavená roku 1784 původně pod jménem „Bethia“. Britské královské námořnictvo ji zakoupilo 26. května 1787 a přejmenovalo na „Bounty“ (anglicky Hojnost). Po provedení úpravy prostor pro převoz chlebovníku a kajut pro početnější posádku se 23. prosince 1787 Bounty vydala z kotviště Spithead na svou první – a zároveň poslední plavbu – pod vlajkou královského námořnictva a velením kapitána Williama Blighe.

Střet dvou kultur. Slavného mořeplavce Jamese Cooka před 240 snědli na Havaji domorodci

Nejprve se kapitán rozhodl plout do Polynésie jihozápadním směrem a pokoušel se obeplout jihoamerický Hornův mys. Tam ale bouře zuřila ve dne v noci, zima byla tuhá a padal sníh. Posádka bojovala s nepříznivým počasím celý měsíc, ale marně. Pak se kapitán rozhodl zvolit delší cestu kolem mysu afrického Dobré naděje, kde posádka doplnila zásoby potravin a vody. Na Tahiti doplula 26. října 1788. Jednání s místním náčelníkem po výměně dárků probíhalo velmi dobře. Bligh si může odvézt tolik sazenic chlebovníku, kolik bude chtít, ale potíž je v tom, že chlebovník právě kvete, a proto ho nelze převážet. Pro námořníky se Tahiti jevilo jako ráj. Po omezených přídělech stravy i vody na lodi konečně hojnost jídla, přívětiví domorodci a hlavně krásné ženy, polonahé a bez zábran vůči cizincům. Nebylo divu, že v lednu tři muži z posádky zběhli. Byli však chyceni a potrestáni, jak bylo tehdy na lodích zvykem, bičováním.

Zlatého věku pirátství si užil dosyta, vůbec se nechoval šlechetně a podle toho taky skončil

Začátkem dubna Bounty vyplula s nákladem sazenic do Karibiku a kapitán opět snížil dávky potravin a vody. 28. dubna 1789 námořníci vedení Fletcherem Christianem vyvolali vzpouru a požadovali návrat na Tahiti. Kapitána a osmnáct mužů, kteří se postavili na jeho stranu, posadili vzbouřenci do člunu, který byl určen nanejvýš pro deset lidí, s malými zásobami a bez navigačních pomůcek. Nepočítali s tím, že by za této situace byl Bligh schopen kamkoliv doplout. Ten však byl nejen kázeň vyžadující kapitán, ale také vynikající námořník. Člun pod jeho velením během 41 dnů urazil 6700 km a doplul do Djakarty, i když několik mužů cestu nepřežilo – zemřeli vyčerpáním. Ostatní se všichni postupně vrátili do Británie a Bligh podal Admiralitě zprávu, v níž podal svou verzi případu. Admiralita potom rozhodla o vypravení fregaty jménem „Pandora“ na trestnou výpravu proti vzbouřencům.

Den, kdy Kolumbus získal svolení objevit Ameriku. Jenže ta už byla dávno objevena

Vzbouřenci se původně chtěli vrátit na Tahiti. Fletcher však věděl, že pokud Bligh přece jen přistane v nějaké civilizované zemi, a bude vyprávět svůj příběh, může počítat s vysláním trestné výpravy. A ta zamíří nejdřív na Tahiti. Proto se Fletcher rozhodl najít jako útočiště nějaký neznámý ostrov. Přesto se šestnáct námořníků rozhodlo zůstat právě na Tahiti.

„Pandora“ zakotvila u Tahiti v březnu 1791 a našla tam 14 mužů z Bounty. Mezitím došlo k tomu, že námořník jménem Thompson zavraždil svého druha Churchilla a Thompsona pak popravili Churchillovi domorodí přátelé. Při další plavbě a hledání vzbouřenců, „Pandora“ najela na útes a ztroskotala. Část posádky bývalé Bounty se zachránila v člunech a po dobrodružné cestě se dostala 18. června 1792 do Anglie. Všichni byli postaveni před soud a šest námořníků bylo odsouzeno k smrti. Dva, kteří požádali o milost, ji dostali a byli propuštěni na svobodu. Obhájce dalšího dokázal, že jeho mandant se vzpoury nezúčastnil, a byl proto z procesu vyloučen. Zbylí tři byli 29. října oběšeni na palubě lodi kotvící v portsmouthském kotvišti.

Obchodoval s otroky a dal omylem jméno celému kontinentu. A možná předčil i Kolumba

Fletcher opustil Tahiti na palubě s dvanácti domorodými ženami, z nichž některé nalodil proti jejich vůli, dále sedm Tahiťanů, několik vepřů, koz a kuřata. 15. ledna našli nový domov na neobydleném ostrově Pitcairn, který nebyl přesně zakreslen do námořních map. Z lodě vynesli vše, co mohli upotřebit a potom ji zapálili. Devět Angličanů si rozdělilo ostrov na devět stejných částí. Tahiťané byli z dělení ostrova vyloučeni, Angličané s nimi jednali jako s otroky. Každý Angličan si postavil chatu, založil zahrádku a žil s vlastní tahitskou ženou. Tato idyla jim vydržela jen dva roky. Pak začaly půtky a rvačky. Když se jednomu z námořníků zabila žena pádem ze skály, činil si pak nároky na ženu jednoho z Tahiťanů. Propukl spor, který vyústil v masakr. Deset let po vylodění zbyl naživu jen bývalý námořník Alexander Smith (později přijal jméno John Adams) jako hlava podivuhodné rodiny o deseti ženách s početnými děti, které jak vzhledem, tak i jmény nezapřely odkaz svých anglických otců.

Vykonala 1251 zázraků a rakev jí zaplatil korzár. Jak bude pokračovat neuvěřitelný příběh španělské mystičky?

V roce 1814, tedy 25 let po vzpouře na Bounty, u Pitcairnu zakotvily dvě britské lodi. Oba kapitáni se setkali se Smithem a ten jim vyprávěl o smrti Christiana Fletchera. Druhý den vyprávěl něco zcela jiného než poprvé. Když ho žádali, aby jim ukázal Fletcherův hrob, nebyl toho schopen.

V roce 1808 se Peter Haywood, jeden z posádky „Bounty“, který se nezúčastnil vzpoury a byl soudem osvobozen, procházel v jedné plymouthské ulici. Náhle spatřil člověka, který svým vzhledem velice připomínal Fletchera. Haywood zrychlil krok, aby ho dostihl. Muž to slyšel a ohlédl se – a Haywood ho poznal. Nebylo pochyb, že je to Christian. Důkazem bylo i to, že i Fletcher poznal Haywooda a pak rychle utekl.

FOTO: Vzpoura na lodi Bounty

Vzpoura na lodi Bounty - National PostVzpoura na lodi Bounty - Chlebovník – wikipedieVzpoura na lodi Bounty - 7 – Fletcher Christian – youtubeBez názvu – 9Vzpoura na lodi Bounty - Moderní replika Bounty postavená pro film z r. 1984 – wikipediaVzpoura na lodi Bounty - Lord Samuel Hood, předseda soudu se vzbouřenci (1792) – wikipedia
Další fotky
Vzpoura na lodi Bounty - Pitcairn – DIVE MagazineVzpoura na lodi Bounty - Pitcairn – www.visitpitcairn.pnVzpoura na lodi Bounty - Plod chlebovníku – wikipedieVzpoura na lodi Bounty - Rukopisné poznámky poručíka Blighe psané v člunu po opuštění ostrova Tofua i se seznamem vzbouřenců začínajícím jménem Fletcher Christian; wikipedieVzpoura na lodi Bounty - Tahiti – wikipedieVzpoura na lodi Bounty - Vzbouřenci vysazují kapitána lodi a část posádky, ilustrace z roku 1790 – wikipediaVzpoura na lodi Bounty - William Bligh (1791) – wikipedieVzpoura na lodi Bounty - 1 – Bounty – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 2 – Bounty – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 3 – Bounty – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 4 – Bounty – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 5 – Plánovaná cesta z Tahiti na Jamajku – youtubeBez názvu – 5Vzpoura na lodi Bounty - 16 – Bounty – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 10 – Bouře u mysu Horn – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 6 – Kapitán William Bligh – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 9 – Cesta z Anglie k mysu Horn – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 11 – Bouře u mysu Horn – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 12 – Cesta kolem mysu Dobré naděje – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 13 – Cesta Indickým oceánem do Pacifiku – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 14 – Bounty – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 17 – Tahiti – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 15 – Bounty – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 18 – Kapitán Bligh – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 19 – Přivítání na Tahiti – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 20 – Přivítání na Tahiti – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 20 a – Přivítání na Tahiti – Nude video celebsVzpoura na lodi Bounty - 21 – – Přivítání na Tahiti – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 22 – Život námořníků na Tahiti – Nude video celebsVzpoura na lodi Bounty - 23 – Život námořníků na Tahiti – Nude video celebs – ZORG’S CELEBRITY VIDEO EDITSVzpoura na lodi Bounty - 24 – Sazenice chlebovníků – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 25 – Nakládání sazenic chlebovníků – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 26 – Zpáteční cesta do Anglie – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 27 – Vzpoura – 28. dubna 1489 – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 28 – Člun s kapitánem a námořníky – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 29 – Člun s kapitánem a námořníky – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 30 – Člun s kapitánem a námořníky – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 31 – Člun s kapitánem a námořníky – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 32 – Rozvažování potravy – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 33 – Rozdělování vody – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 34 – Jsem kapitán William Bligh a ohlašuji pirátství – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 35 – Na obzoru Pitcairn – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 36 – Zapálení Bounty – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 37 – Na ostrově (2. zleva Fletcher) – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 38 – Hořící Bounty – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 39 – Trestná výprava – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 40 – Ostrov Pitccairn – youtubeVzpoura na lodi Bounty - 41 – Ostrov Pitccairn – youtube

Sestrojil snad Christian na Pitcairnu člun a s penězi, které zůstaly na Bounty, se znovu vrátil do Anglie? Nechtěl ho snad Smith vyprávěním o jeho smrti krýt? Jak tedy vlastně skončil nejznámější vzbouřenec se už nejspíš nikdy nedozvíme. Spravedlivě však musíme dodat už jen tolik, že i když se námořníci na Bounty vzbouřili proti Blighovi pro jeho údajně přílišnou krutost, ve skutečnosti patřil Bligh mezi ty mírnější a slušnější kapitány své doby.

 Nepřehlédněte