Zradil kardinála i krále a přišel ve svých 22 letech o hlavu. Tak to chodí, když někdo chce víc, než na co má

12.9.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Přitom jeho život nezačal ani trochu špatně. Jako syn francouzského ministra financí Antoine Coëffier de Ruzé, markýze d’Effiat, který byl blízkým přítelem kardinála Richelieu, se ke královskému dvoru dostal opravdu brzy. Po smrti otce roce 1632 se stal chlapcovým poručníkem právě o 25 let starší kardinál Richelieu, a to tehdy opravdu něco znamenalo. Což se ostatně brzy ukázalo. V roce 1635, tedy v 15 letech, byl markýz Cinq-Mars jmenován kapitánem gardy. V roce 1637 královským komořím a dva roky poté, 15. listopadu roku 1639, složil přísahu jako vrchní podkoní. Tím se v pouhých 19 letech dostal až na samotný vrchol královské dvorské hierarchie.

Dala králi sedm dětí, přesto ji zapudil. A nepomohly ani čarovné elixíry

A Richelieu s ním měl další plány. Roku 1639 totiž musela královský dvůr opustit kardinálova „agentka“, Marie de Hautefort (1616 – 1691), královnina dvorní dáma a také důvěrnice a rádkyně francouzského krále Ludvíka XIII. a jeho oblíbenkyně, i když milenka nejspíš ne. Když Richelieu představoval Ludvíku XIII. mladého Cinq-Marsa, choval v sobě naději, že si král mladíka oblíbí a že mu tak markýz u krále bude moci časem Marii de Hautefort nahradit.

Osudné lože mladé královny. Za přízeň Matyldy Hannoverské musel Friedrich Struensee zaplatit tu nekrutější daň

První krok se vydařil, král skutečně nalezl v mladém šlechtici zalíbení. Brzy se ale začalo všechno odvíjet úplně jinak. Místo toho, aby markýz „pracoval“ u krále pro kardinála, pokoušel se krále přesvědčit, aby Richelieua odsoudil k smrti, protože kardinál se spojil s Françoisem de Thou a Gastonem Orleánským, mladším bratrem krále Ludvíka XIII., čili kandidátem na francouzský trůn. Přitom se na tomto spiknutí podílel i sám markýz Cinq-Mars a byl přinejmenším srozuměn s tím, že Ludvík XIII. bude svržen a na francouzský trůn usedne jeho mladší bratr Gaston Orleánský.  Odstranění kardinála by se mu pochopitelně ale hodilo také.

Miloval jen jednu ženu, a ta skončila pod gilotinou. Nešťastná láska švédského kavalíra

Cílem spiklenců bylo uzavřít se Španělskem, s nímž byla tehdy Francie ve válce, mírovou dohodu, která by obsahovala také reciproční restituce dosud okupovaných území. Španělé byli tomuto plánu nakloněni, dokonce v okolí Sedanu soustředili armádu o 18 000 mužích s cílem podpořit spiklence a pomoci jim k převzetí moci ve Francii a následně i k uzavření kýžené mírové smlouvy. Markýzovi se podařilo dokonce i podnítit revoltu proti králi mezi francouzskou šlechtou, ale spiknutí se přesto nezdařilo. Kardinálova policie zachytila markýzův tajný dokument, tím bylo spiknutí vyzrazeno a kardinálova a králova důvěra v markýze Cinq-Mars zrazena jednou provždy.

600 let stará love story bez happy endu. Proč musela zemřít první veřejně uznaná milenka francouzského krále?

Richelieu dal proto bez dalšího váhání, 13. června 1642, markýze uvěznit a postavil jej před soud. Cinq-Mars se bránil, ale marně, protože ho zradili i jeho spoluspiklenci, zejména pak Gaston Orleánský, který ho v podstatě obětoval, aby si sám zachránil kůži. Rozsudek byl jasný a předpokládaný. Markýz Cinq-Mars byl ve svých 22 letech odsouzen k smrti a 12. září roku 1642 v Lyonu na náměstí Terreaux spolu se svým společníkem Françoisem de Thou sťat. Vévoda Gaston z Francie zavčasu uprchl, nakonec, pořád to byl králův bratr. A byl také ze všech spiklenců nejzkušenější – nebyla to ostatně jeho první intrika, kterou proti králi a svému staršímu bratru zosnoval. A ani poslední. Ze všech však vyvázl poměrně šťastně, i když byly odhaleny. Nakonec byl potrestán jen tím, že parlament schválil výnos, jímž byl vévoda Gaston zbaven všech svých nároků a práv k francouzskému trůnu. Ve věci získání francouzského trůnu pro sebe tedy ničeho nedosáhl, i když o to celý život usiloval. Zemřel v poklidu ve věku 52 let roku 1660 na svém zámku v Blois a byl pochován v Saint-Denis, což byla poslední výsada plynoucí z jeho královského původu, která mu zůstala.

FOTO: Markýz de Cinq-Mars

Markýz de Cinq-Mars - Henri Coiffier de Ruzé, markýz z Cinq-Mars – wikipedieMarkýz de Cinq-Mars - Richelieu,_por_Philippe_de_Champaigne_(detalle)Markýz de Cinq-Mars - Louis_XIIIMarkýz de Cinq-Mars - Gaston Orleánský na obraze Anthony van Dycka (1634) – wikipedieMarkýz de Cinq-Mars - Gaston Orleánský(1608 – 1660) – bratr krále Ludvíka XIII. – wikipedie
Další fotky
Markýz de Cinq-Mars - Marie d’Hautefort -dvorní dáma královny a favoritka krále Ludvíka XIII, – wikipedieMarkýz de Cinq-Mars - Poprava markýze Cinq-Mars a De Thou – wikipedieMarkýz de Cinq-Mars - Henri Coiffier-Ruzé d’Effiat, marquis de Cinq-Mars (1620 – 1642) – wikipedieMarkýz de Cinq-Mars - Blois – Le Château

Dodejme však, že Gastonovy záměry vypadaly poměrně dlouho celkem nadějně. Ludvík XIII. zůstal dlouho bezdětný, dědic trůn, pozdější Ludvík XIV. zvaný Král Slunce, se mu narodil až po 23 letech manželství v roce 1638, jeho bratr Filip potom přišel na svět roku 1640. A protože úmrtí v útlém věku se nevyhýbala ani princům, naděje vévody Gastona, že by mohl francouzský trůn přece jen získat, měly své opodstatnění. Za tím účelem a pro svou záchranu se neštítil ničeho, včetně obětování mladičkého markýze Cinq-Marse a zničení jeho rodiny. Markýzova matka byla po synově odsouzení vypovězena do Touraine, markýzův bratr, opat, suspendován a zbaven příslušných příjmů a rodinný zámek Cinq-Marsů byl zbořen. Nakonec, s vlastizrádci a jejich příbuznými se přece nemazlí žádný stát a panovník.Nepřehlédněte