• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Horu Blaník opřádají děsivé pověsti. Slyšeli jste o případu nezvěstného kameníka?

  2.11.2018
  Lukáš Mucha

  Kdo by neznal pověst o Blaníku ukrývajícím ve svém nitru mocné vojsko, jež v době, kdy bude naši zemi nejhůře, vyrazí na pomoc. To je však jen nejznámější z legend o proslulé hoře – ve skutečnosti je Blaník přímo protkán mnoha dalšími mýty a pověstmi, které často pocházejí zřejmě již z keltských dob. Pojďme se společně vypravit do minulosti za bájnými rytíři, ovčáky, obdarovaným kovářem i pohřešovaným kameníkem.

  Vznik legendy o blanických rytířích

  Jak uvádí například profesor Eduard Maur, autor knihy Paměť hor, podíváme-li se na základní rysy pověsti o blanických rytířích v širším kontextu, shledáme, že po značné části Evropy v průběhu středověku vznikaly legendy vzájemně velmi podobné, mimo jiné často spojené přímo s určitými horami. A také se podobně vyvíjely. Tedy zprvu nejasně, v mnoha neurčitých podobách a verzích a až od jistého okamžiku (u nás národního obrození) již jednotně a zpravidla se silným národním podtextem. Základ blanické legendy vznikl patrně v 15. století mezi prostým lidem pod vlivem konkrétní historické události, drtivé porážky cizího vojska u Býkovic na jihovýchodním úpatí Blaníka. Patrně anonymní a obecný základ tak dostal první konkrétní podobu.

  Tajemný Bečov nad Teplou. Co se skrývá za krvavými skvrnami na jeho nádvoří?

  Kolem roku 1470 kázal o vojsku skrytém v hoře Mikuláš z Vlásenice, místní vizionář a zbožný laik. Z té doby již máme zvěst o vojsku odpočívajícím uvnitř hory a čekajícím, až bude českému národu nejhůře. Jeho velitelem je sám patron Země české, svatý Václav. Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře otevře takzvaná Veřejová skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku, pod vedením samotného Václava vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír. Toto vyjádření je sice již pozdější, ale obsahu zvěsti odpovídá.

  Tip na výlet: Panská skála. Pozoruhodný přírodní útvar láká turisty i filmaře

  Den v hoře, rok na zemi

  Pozoruhodné je, kolik různých verzí o svědcích existence spícího vojska nalézáme. Dozvídáme se o vozkovi, o ovčáku, o děvečce s ovečkou nebo o kováři, kteří se různým způsobem dostali dovnitř hory a pobyli zde nějaký čas. Všechny verze se shodují na tom, že den uvnitř hory je dlouhý jako rok na zemi. Alois Jirásek ve Starých pověstech českých píše právě o kováři, kterého pozval neznámý rytíř, aby mu okoval koně. Kovář šel za rytířem až do srdce hory, a když dokončil svou práci, dal mu rytíř odměnou pytel plný smetí. V jiné verzi totéž dostanou ovčáci, kteří se dovnitř hory vydají za zbloudilou ovcí. Kovář ani pastevci si však odměny na první pohled ničemné neváží, a teprve pozdě zjistí, že se na zemském povrchu smetí změnilo ve zlato, o které svým nevděkem zcela nebo zčásti přišli.

  Děsivé kroky, otvírající se dveře a tajné chodby. Víte, kde je nejstrašidelnější hrad v Česku?

  Případ nezvěstného kameníka

  Jak již bylo naznačeno, v širokou známost vešla legenda o svatováclavském vojsku ukrytém v srdci Blaníku až v průběhu českého národního obrození. Svůj díl na tom patrně má i skutečná událost, při níž v dubnu 1868 při vylamování základního kamene pro Národní divadlo kamenický pomocník Václav Podbrdský z Louňovic domněle zahynul. Na strmém skalnatém svahu uklouzl a zřítil se z velké výšky kamsi do rokle. Jeho tělo ale nebylo nalezeno, a tak byl za nejasných okolností prohlášen za mrtvého. O této události vyšel podrobný článek v časopise Květy v roce 2004. Detaily nyní vynecháme, ale jisté je, že pohřešovaný muž se objevil po celých 18 letech, soudil se o ušlou mzdu a zároveň byl souzen pro vyhýbání se vojenské službě. Během výslechů vypověděl, že když se po pádu probral, byl v jakémsi velké sále, kde jej přivítala krásná dívka. Měl za to, že je na onom světě, prý se cítil jako zcela jiný člověk, a dokonce se měl setkat se svatým Cyrilem a Metodějem, Karlem IV., Janem Husem a dalšími. Uváděl také, že s některými z těch postav zvláštním způsobem hovořil. Po nějaké době se všichni měli odebrat zpět do hory a z klenutého stropu sálu se stala opět klenutá modrá obloha. Podbrdský to celé vnímal podle vlastních slov jako 18 hodin; když se však probral a vyšel z Blaníku ven, zjistil, že uplynulo 18 let. Pozoruhodné je, že vojenský soud kameníkovo vysvětlení v podstatě přijal, byť jej označil za „fixní ideu“. Rovněž ušlou mzdu Podbrdský úspěšně a bez problémů vysoudil – ne za 18 hodin, ale za 18 let.

  Kde je ukrytý tajemný svatý grál? Všechny stopy vedou na Křivoklát

  Odkaz předků současníkovi

  Kdyby celý příběh působil nevěrohodně, patrně by oba soudy nedopadly tak, jak dopadly. Přirozeně ale musíme vnímat téma v dobovém kontextu, kdy byl národ lačný po připomínkách své slavné minulosti (i kdyby to mělo být jen podle pověsti).

  Povědomí českého člověka o blanické legendě naštěstí nijak neoslabilo ani období normalizace, a tak se již od roku 1989 v Louňovicích pod Blaníkem pravidelně pořádají Svatováclavské slavnosti. Příznačně na svátek svatého Václava, který alespoň z vrcholu Blaníku sjíždí na svém bílém koni s celým vojskem.

  Zámek pod zámkem. Víte, co ukrývá podzemí slavkovského zámku?

  Na horu Blaník na výlet

  Máme zpět krásné podzimní dny, které přímo vybízí k nějakému výletu, tak proč nezavítat právě na Blaník? Jeho masiv tvořený dvěma zalesněným vrchy (Velký a Malý Blaník) se rozkládá ve Středočeském kraji asi 10 kilometrů jižně od Vlašimi a dostupný z Louňovic pod Blaníkem. Výlet doporučujeme především pěším turistům, protože cesta na vrchol je kamenitá a pro kola ne příliš vhodná. Odměnou vám ale budou daleké výhledy do kraje z hory, z níž, až bude naší zemi nejhůře, vyjedou blaničtí rytíři, aby ji bránili.

  Zdroj: 77 výletů na tajemná místa v Čechách (Ivo Paulík, Jiří Pucholt)  Nepřehlédněte