Když demokracie selže, aneb jak se Hitler stal německým kancléřem a zrodil se Führer. Zcela legálně

20.4.2019
Jitka Lenková
Další fotky

Jaké okolnosti a faktory mu to umožnily?

 • Nestal se malířem, i když po malování toužil. Třebaže Adolfův školní prospěch nebyl valný a nepodařilo se mu ani odmaturovat, dějepis a kreslení miloval vždycky. Otec jeho zálibě ve výtvarném umění nepřál, chtěl mít ze syna státního úředníka. Když se Hitler roku 1907 přihlásil na vídeňskou výtvarnou akademii, přijímací komise se pak dopustila z pozdějšího úhlu pohledu tragického omylu. Adolfa Hitlera odmítla pro „nedostatek talentu“.

Ztělesněné zlo jménem Adolf Hitler. Uplynulo 129 let od narození muže, který má na svědomí miliony životů

 • Jeho materiální situace se v té době, kdy již nežili jeho rodiče, zhoršila natolik, že skončil doslova na ulici, mezi bezdomovci, nebo přespával v ubytovnách pro chudé.
 • V roce 1913 má Vídně plné zuby a stěhuje se do bavorského Mnichova, kterým je naopak od prvního okamžiku nadšen. Odvodu do rakouské armády se sice nevyhne, je však shledán služby neschopným ze zdravotních důvodů. Uvažuje ještě, že by zkusil vystudovat nějakou školu zde, ale ani se o to nepokusí. Formálně tedy dosahuje pouze základního vzdělání.

Takhle Hitler okomentoval dnešní noviny a programy v televizi. Co na to řekl?

 • Když na podzim roku 1914 propukne válka, Hitler se přihlásí do bavorské armády jako dobrovolník a začne sloužit u pěšího záložního pluku (Bayerische Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 16) jako polní kurýr. Již v prosinci roku 1914 je vyznamenán Železným křížem II. třídy. V srpnu 1918 potom obdržel Železný kříž I. třídy, kterého si po celý život velmi cenil a stále jej nosil při sobě.
 • V noci ze 13. na 14. října roku 1918 přišel málem o život, když byl v Belgii na výšinách u města Wervick poblíž Yper zasažen britskou yperitovou chemickou bombou. Během této bitvy zemřelo více než 10 tisíc vojáků, avšak Adolf Hitler svá zranění přežil, pouze dočasně ztratil zrak. Po základním ošetření ve Flandrech se dostal 21. října 1918 do nemocnice v Pasewalku v Pomořansku a tam se dočkal konce války.

Adolf Hitler jako ikona nenávisti a diskriminace. Proč je tak oblíbený v internetových diskuzích?

 • Hitlerova úplná slepota trvala jen několik dní a není jasné, zda šlo skutečně o důsledek použití chemické bojové látky nebo zda slepotu způsobil šok a následná hysterická reakce. Hitler byl v každém případě celou událostí otřesen. Popisoval, že měl vidění Panny Marie a byl dokonce pro to umístěn do vězení, možná kvůli zajištění jeho vlastní bezpečnosti. Pokud některé období v tomto životě lze označit za zlomové ve smyslu k příklonu k ezoterice a mysticismu všeho druhu, tak to bylo toto.
 • Hitlerova politická kariéra začala 12. září 1919, kdy měl jako člen rady záložního praporu „zkontrolovat“ činnost malé levicové Německé dělnické strany (Deutsche Arbeiterpartei, DAP). Dříve téhož roku ji založil německý politik Anton Drexler a zatím měla „klubový“ charakter. Na schůzi Hitlera rozčílil návrh na odtržení Bavorska od Německa a se zapálením proti němu vystoupil. Drexlera okouzlil natolik, že mu ihned nabídl členství a Hitler se tak stal 55. členem DAP. Tak skromné začátky měla posléze obří, již úplně Hitlerova NSDAP.

Odpověď na 80 let starou otázku. Hitlerovi bychom se po Mnichovu tak či tak neubránili

 • Přes Drexlera se Hitler dostal k fascinujícím informacím o mystické minulosti Německá a německého národa. Drexler byl totiž členem okultního spolku zvaného Společnost Thule (Thule-Gesellschaft, pravým jménem Studiengruppe für germanisches Altertum, doslovně „Studijní skupina pro germánský starověk“) založeného roku 1918 německým šlechticem Rudolfem von Sebottendorfem. Myšlenky, které v tomto spolku zaznívaly, jakkoliv historicky nesprávné až šílené, se potom staly základem ideologie celé Třetí říše.
 • Hitler se jimy zcela nekriticky nadchl a hodlal obnovit tuto dávnou germánskou slávu. Své nadšení pak dokázal přenést na masy německých obyvatel. Již 24. února 1920  v proslulé mnichovské pivnici Hofbräuhaus vyhlásil 25 „neměnných“ bodů programu DAP. Především v nich odmítl Versailleskou smlouvu, vyslovil se pro vytvoření Velkého Německa (Großdeutschland) se silnou centrální vládu a požadoval zestátnění velkých kartelů, trest smrti pro lichváře a, poprvé veřejně, také některá antisemitská opatření.

Ne všichni chtěli Hitlerovi ustoupit. Tajná zpráva o Mnichovské zradě v roce 1938

 • Téhož roku také strana změnila svůj název na NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Národně socialistická německá dělnická strana ) a 7. srpna 1920 přijala jako svůj znak prastaré kultovní znamení – hákový kříž. V roce 1921 se Drexler pokusil Hitlera ze strany vytlačit pomocí pamfletu o tom, že Hitler sám je Žid, ale neuspěl. Hitler ho nejen žaloval a vyhrál, ale stanul v čele strany, a to ne na základě volby, ale uplatněním vůdcovského principu. Zrodil se Führer.

FOTO: Jak se Hitler dostal k moci

Jak se Hitler dostal k moci - WikipediaJak se Hitler dostal k moci - eBayJak se Hitler dostal k moci - BBCJak se Hitler dostal k moci - The TelegraphJak se Hitler dostal k moci - Cat in water
Další fotky
Jak se Hitler dostal k moci - CityNewsJak se Hitler dostal k moci - Fractal EnlightenmentJak se Hitler dostal k moci - I Like To Waste My TimeJak se Hitler dostal k moci - History on the NetJak se Hitler dostal k moci - The EconomistJak se Hitler dostal k moci - Mark O’Neill
 • V následujících letech NDSAP upevňovala svou pozici na německé politické scéně a v roce 1928 získala NDSAP ve volbách 12 mandátů v Říšském sněmu (1,9 % ze všech křesel). Roku 1932 to bylo již 230 mandátů pro NSDAP v Říšském sněmu a 11 milionů hlasů pro Hitlera v prezidentských volbách, v nichž skončil jako druhý hned za Hindenburgem. Po pádu Papenovy vlády pak nezbylo Hindeburgovi než Hitlera jmenovat 30. ledna 1933 říšským kancléřem. Hitler dosáhl svého cíle. Získal moc v zemi, a to navíc legálním, demokratickým způsobem.

 Nepřehlédněte