Kozák Stěnka Razin skončil stejně krutě, jako jednal sám

6.6.2020
Václav Pavlík

Štěpán (Stěnka) Razin se narodil v roce 1630 v rodině kozáka Timofeje a jeho ženy, která zřejmě byla původem krymská Tatarka. Bezpečně je známo jen to, že se narodil u řeky Donu, ale o tom, kde přesně se tak stalo, existují jen dohady.

První zmínka o Razinovi pochází z roku 1652, kdy byl atamanem u donských kozáků a bojoval proti krymským Tatarům. V roce 1665, když se chtěli donští kozáci vrátit na Don, kde v carské službě bránili ruské hranice, dal vévoda Jurij Dolgorukov, který měl s kozáky několik konfliktů, popravit Stěnkova staršího bratra Ivana. Tato událost silně ovlivnila další Razinův život. Rozhodl se vévodovi a carské správě pomstít a zároveň toužil po tom, aby kozáci, kterým velel, byli svobodní a dobře se jim dařilo. A viděl to asi i tak, že vojensko-demokratický systém, zavedený u kozáků, by měl být zaveden v celém ruském státě.

Kozák a bandita ataman Semjonov Rusko před komunisty nespasil. I když jemu a jeho mužům nebylo cizí ani to nejbrutálnější násilí

Razinovo hnutí vyvolalo zhoršení již tak špatné sociální situace v kozáckých oblastech především na Donu. Roku 1649 byl v Rusku přijat nový zákoník, který měl zamezit různým spiknutím a znamenal úplné zotročení rolníků. Rolníci proto houfně prchali ke kozákům. Komu se to nepovedlo a novému zákoníku se vzepřel, byl jako zločinec odvezen do Moskvy a „Velký gosudar“, čili car, s ním mohl naložit, jak uznal za vhodné. Soudy v Moskvě zasedaly na náměstí na vyvýšených místech, na lavicích pod nimi, na tzv. kozlech se po hodině střídali obvinění, zkrvavení a ztýrání bitím knutou, hned ve stínu šibenic. Všude se ozýval lidský křik a nářek, nad čímž se tam už nikdo nepozastavoval. Tehdy také vzniklo úsloví „Moskva slzám nevěří“, později použité jako název sovětského filmu ze současnosti natočeného v roce 1979.

Samozvaný mužický car. Za hru na ruského vladaře zaplatil kozák Pugačov krutou daň

V roce 1667 se Stěnka Razin stal vůdcem kozáků. Z počátku se jich u Volhy sešlo 500 – 800, ale postupem doby se přidávali další, až jich bylo na 2000. Povstání se postupně rozšířilo až k řece Ural a přerušilo obchodní cesty k Volze. Kozáci odpírali poslušnost carovi, což nevyhnutelně vedlo ke střetům s procarskými šlechtici. V plné síle se povstání rozhořelo v květnu 1667. Kozáci tehdy přepadali a vykrádali obchodní lodě na Volze a nebyli si před nimi jisti životy bohatí šlechtici ani úředníci. Car vyslal na potlačení povstání vojsko, to ale kozáci porazili a obsadili město Ural, kde strávili zimu.

Následující rok na jaře kozáci operovali se svými loděmi v Kaspickém moři a jejich řady se rozšiřovaly. Svedli bitvu s vojskem perského šacha Sulejmana, která však neproběhla v jejich prospěch, a proto museli začít s nepřítelem jednat. Zimu opět strávili ve městě Ural a na jaře 1669, poté, co svedli několik dílčích bitev, zaútočili na šachovu flotilu poblíž Ostrova prasat u Baku. Potopili vlajkovou loď nepřítele a pak zničili všechny ostatní lodě. Právě v této bitvě Razin zajal syna a dceru velitele perské flotily, onu „kněžnu“, o které se zpívá ve známé baladě „Volha, Volha“. Její osud je přinejmenším v písni tragický – Stěnka Razin kněžnu místo svatby vrhne do Volhy, aby zůstal „pravým kozákem“, nespoutaným ženou a láskou. K nám se tato píseň údajně dostala s legionáři, kteří se vrátili z Ruska.

Osvícenecký car Petr I. Veliký byl schopen těch nejšílenějších krutostí. I ve vlastní rodině

Ať už ve skutečnosti „kněžnu“ potkal jakýkoliv osud, místní obyvatelé si na oko začali kozáků vážit. Snesli jim koberce, hedvábí a především víno, které ovšem otrávili durmanem. Kozáci zmalátněli a v nastalém boji museli ustoupit na své lodě. V boji zemřel Razinův přítel Sergej Krivoj, kterého zabil dokonce jen chlapec, který mu zezadu vrazil mezi lopatky dýku.

Ani po této ztrátě se Stěnka Razinem dalšího boje nevzdal a na jaře 1670 na Volze pokračoval ve svém povstání proti carovi. Neměl v úmyslu svrhnout cara Fjodora II. Alexejeviče, ale za nepřítele prohlásil celou „administrativu“ země – vévody, úředníky a představitele církve a obvinil je ze „zrady“ cara. V oblastech, které obsadil, zavedl kozáckou správu, úředníky nechal zabít a úřední papíry nařídil spálit. Obchodníky plující po Volze potom zadržoval a regulérně okrádal.

Ruský car Petr I. Veliký byl opravdu veliký. Jak postavou, tak vizemi a oběťmi, které jejich naplnění stálo

Když kozáci obsadili řadu důležitých měst včetně Caricynu (později Stalingrad, dnes Volgograd) vyslal proti Razinovi car armádu čítající na 60 000 vojáků a 3. října 1670 kozáky drtivým způsobem porazil. Stěnka sám byl v boji těžce raněn a oddaní donští kozáci ho odvezli do bezpečí, kde doufali v obnovení dalšího povstání. Ovšem členové kozácké samosprávy si uvědomili, že Razinovy akce mohou vzbudit další carův hněv, který postihne celé kozáctvo. Proto na konci dubna 1671 svého vůdce zradili a dopravili Razina s jeho mladším bratrem Frolem do Moskvy.

Nejděsivější první letní den v české historii. Kde proběhl krvavý, letní slunovrat?

Tam byli oba podrobeni těžkému mučení, odsouzeni k trestu smrti a 6. června 1671, po oznámení rozsudku, byl Stěnka dopraven na popravčí lešení na Rudém náměstí. Tam mu kat podle rozsudku usekl pravou ruku v lokti a levou nohu nad kolenem a potom mu rychle sťal hlavu. Potom z mrtvého těla odsekl zbývající ruku a nohu, Razinovy končetiny a hlavu narazil na pět zvláště pro tento účel připravených kůlů a trup byl hozen jako potrava psům. Stalo se tak 50 let poté, co méně kruté rozsudky vykonané nad českými pány 21. 6. 1621 byly již ve své době považované za barbarské.

Stěnkův bratr Frol zůstal ve vězení ještě pět let a byl sťat 28. května 1676. Kozácké povstání po Razinově smrti pokračovalo ještě až ke konci roku 1671, kdy bylo definitivně potlačeno. Vyznačovalo se na obou stranách extrémní krutostí a značnou nepřehledností, také historici se zatím neshodli na tom, zda šlo o selské bouře nebo rolnickou válku, protože v domě míru se kozáci věnovali zemědělství, či proticarské povstání anebo vzpouru jen proti vrchnosti.

FOTO: Kozák Stěnka Razin

Kozák Stěnka Razin - Razin na Kaspiku loďkozák  plachetnice veslice unnamedKozák Stěnka Razin - Razin Volha kozák  loď kněžna Astrakhan-Razin_throws_persian_princessKozák Stěnka Razin - Razin povstalec kozák popraviště Kirillov_stepan_razinKozák Stěnka Razin - Stěnka RazinKozák Stěnka Razin - Stenka Razin


Nepřehlédněte