Makarenkovova výchovná facka, legendární nástroj práce s dětmi a mládeží

Zajímavý fenomén, když uvážíme, že Makarenko, schvalující a praktikující násilí na dětech a mládeži, patří podle vyhlášení UNESCO z roku 1988 mezi čtyři pedagogy, kteří výrazně ovlivnili metody pedagogického myšlení ve 20. století.

Ocitl se tak ve společnosti takových odborníků, jako byli pragmatický Američan John Dewey, (1859 – 1952), proslulý německý pedagog Georg Kerschensteiner (1854 – 1932) a Maria Tecla Artemisia Montessori (1870 – 1952), italská lékařka a učitelka, známá svým jedinečným pedagogickým systémem založeným na myšlence volného vzdělávání, podle kterého se v některých školách učí i dnes.

Anton Semjonovič Makarenko se narodil 13. března 1888 v ukrajinské Bilopillji. V letech 1914 – 1917 studoval na Poltavském učitelském ústavu a promoval se zlatou medailí. V roce 1916 dostal povolávací rozkaz do armády, ale kvůli slabému zraku byl demobilizován.

Po válce, 13. září 1920, byl vedoucím gubernského oddělení lidového vzdělávání pověřen vytvořit dělnickou výchovnou kolonii pro mladistvé pachatele podle hesla „nového člověka musíme nově vychovávat“. Makarenko potom dostal pět budov, spíše baráků, na mýtině o rozloze asi 40 ha v lese, kde před revolucí byla kolonie pro mladistvé provinilce. Pedagogické metody původních dozorců byly velmi jednoduché – vystačili si jen s holí.

Otec Flanagan věřil v lidské dobro a pomohl tisícům chlapců

Co v budovách této kolonie mělo nějakou hodnotu a dalo se odnést, se přestěhovalo k nejbližším sousedům. Nic nebylo rozbito nebo zničeno – např. okenní skla byla pečlivě vyňata, sad nebyl vykácen, ale stromy vykopány a kdesi jinde zasazeny. Jedině skříň v bývalém ředitelově bytě zůstala na místě – byla tak rozměrná, že by ji nikdo nedostal do chalupy ani na výšku, ani na šířku.

Začátky Makarenkovy kolonie byly krušné. Trvalo dva měsíce, než s pomocí vesničanů byla uvedena do jakéhosi pořádku aspoň jedna ubikace. 4. prosince přijelo do kolonie prvních šest chovanců, čtyři osmnáctiletí mladíci internovaní za bytové loupeže a dva mladší byli obviněni z krádeží. Nebyli zvyklí pracovat a odmítali se jakkoli zapojit do pracovního řádu kolonie. Všechny domluvy a přesvědčování se míjely účinkem. Až jednou ráno Makarenko vybídl jednoho z nich, velkého a silného chlapce, aby šel nasekat dříví pro kuchyni. Uslyšel však veselou odpověď spojenou tykáním, aby si ho šel nasekat sám. Dále pak Makarenko ve své knize „Začínáme žít“ píše:

„Rozlícen a uražen, všemi předešlými měsíci dohnán k zoufalství i k zuřivosti, jsem se rozpřáhl a udeřil chlapce do tváře. Praštil jsem ho tak silně, že se neudržel na nohou a svalil se na kamna. Dal jsem mu ještě druhou ránu, pak jsem ho popadl za límec, nazdvihl a vrazil mu ještě jednu. Najednou jsem viděl, že se strašně polekal. Býval bych ho pravděpodobně mlátil dál, kdyby tiše nezasténal. „Odpusťte, Antone Semjonoviči!“

Radní Prahy 12 zrušili přístavbu školy pro Montessori program

Pak byl klid a chlapci šli spolu s Makarenkem do lesa na dříví. Další rozepře následovala ohledně čistoty v ložnici a povolení odchodu do města na propustku. Další z mládenců se mu postavil a ve vyhrocené atmosféře řekl, že Makarenko nemá právo je bít. Ten mu odpověděl: „Poslouchej. Varuju tě naposled. Nedám ti přes hubu, ale rovnou tě zmrzačím! A pak si na mě můžeš stěžovat. Mě sice pošlou do kriminálu, ale tobě už nikdo nepomůže!“ A pak už byl klid.

Sám Makarenko byl potom jako pedagog ze svého jednání sám rozčarovaný a vyčítal si svou unáhlenost. Přečetl snad všechnu dostupnou pedagogickou literaturu a k násilí se nechtěl uchylovat v žádném případě. Nakonec dospěl k tomu, že jeho fyzický střet s těmito dvěma chovanci byl pro něj nebezpečný. Co kdyby se třeba strhla rvačka a chovanci ho zabili? Zároveň ale také bylo chování z Makarenkovy strany přirozené a lidské a ne formální. Jedno staré lidové přísloví ostatně říká – Kdo neposlouchá, musí to pocítit.

Jak se dívají současné děti na Komenského? To odhaluje výstava ve Středočeské vědecké knihovně

Makarenko zároveň razil demokratické základy výchovy – spolurozhodování chovanců a zaměstnanců při řízení kolonie, pořádání valné hromady, systematické střídání vedoucích oddílů podobně jako to dělal Otec Flanagan ve Městě hochů (Boys Townu) v USA, které jsou nedílnou součástí tohoto systému. Odporovalo to však bolševické praxi propagandy a v květnu 1928 tento systém tvrdě zkritizovala Leninova vdova Naděžda Krupská.

Navzdory úspěšnému fungování kolonie, byl poté Makarenko odvolán z funkce jejího vedoucího, kolonie dostala nové jméno – „Gorkého kolonie“ a byl v ní zaveden obvyklý sovětský systém. Před zatčením Makarenka zachránil lidový komisař NKVD Ukrajiny V. A. Balickij, odsouzený roku 1937 ve vykonstruovaném politickém procesu k trestu smrti a i s manželkou téhož roku popravený.

výstava JUDr. Milada Horáková a největší politický proces

Nezapomeňte na mne. Na Kampě je instalována výstava o Miladě Horákové a největším politickém procesu

Makarenko se poté nadále mohl věnovat pedagogické činnosti a vycházely mu i knihy. Zemřel za záhadných okolností, 1. dubna 1939 ve voze příměstského vlaku, na infarkt. Až během Chruščovova „tání“ a perestrojky byly později zveřejněny další zvláštnosti související s Makarenkovým předčasným úmrtím. Zřejmě se o ni zasloužila tajná policie. O tom, jak a čím byl Makarenko pro sovětský režim nebezpečný, můžeme jen spekulovat.

FOTO: Anton Makarenko

Anton Makarenko - Makarenko, pedagoga, fackaAnton Makarenko - MakarenkoAnton Makarenko - Anton MakarenkoAnton Makarenko - Anton MakarenkoAnton Makarenko - ruka facka pohlavek
Dopravní nehoda u Žežic
Včera, 17:33
Již desátý rok v řadě vydává Allianz přehled nejrizikovějších úseků na tuzemských silnicích. Upozorňuje na...
Včera, 15:40
Je to kapka v moři. Ale bez těch kapek by ani to moře neexistovalo. Malá,...
Včera, 13:40
Komerční článek
Participativní rozpočet zakořenil v desítkách obcí, občané navrhují projekty, hlasují o nich, komentují je a společně...
Včera, 13:40
Jako básník, který získal Nobelovu cenu, je Pablo Neruda v Chile uctíván dokonce i těmi, kterým se zprotivil...
Včera, 11:40
Slon je souhrnný český a slovenský název pro dva rody chobotnatců. V současnosti známe tři...
Včera, 10:20
Škrábe vás v krku? Nemůžete se zbavit posledních zbytků nachlazení? Místo do lékárny zamiřte na...
Včera, 09:40
Nedoslýchavý penzista Vladimír Švec ze Sušice byl v roce 2018 odsouzen k 27 letům v...
Včera, 08:11
Filmů zabývajících se tématem druhé světové války je v současnosti nepřeberné množství, jedním z prvních...
22.9.2020
Vládě se boj proti onemocnění covid-19 vymkl z rukou. Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl,...
22.9.2020
S končícím létem začínají klesat teploty, a tak je opravdu ideální čas konečně opravdu začít...
22.9.2020
Na začátku příběhu usedlosti Ladronka byla záliba Karla IV. ve vinné révě. Na svazích rostly...
Reklama