Masakr u Pražského Jezulátka: Turistů je tam víc než much. Víte, že bylo za komunistů ukradeno?

19.8.2018
Fefík
Další fotky

Do kláštera karmelitánů se soška dostala v roce 1628, kdy ji se slovy „Mějte ji v uctivosti a dobře se vám povede“ karmelitánům věnovala Polyxena z Lobkovic, ledva její druhý manžel skončil v hrobce kapucínského kláštera v Roudnici, který sám (spolu)založil. Zbožná žena ovdověla už podruhé. Polyxena z Lobkovic, rozená z Pernštejna (1566 – 1642), se jako jednadvacetiletá provdala za o třicet let staršího Viléma z Rožmberka a stala se jeho čtvrtou a poslední manželkou.

Čtrnáct starostů podepsalo v Říčanech memorandum za dostavbu Pražského okruhu

Po Vilémově smrti (†1592) získala mladá vdova vyrovnáním se švagrem Petrem Vokem do vlastnictví Roudnici nad Labem. Druhé manželství uzavřela v listopadu 1603 s nejvyšším kancléřem Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic (1568 – 1628), nepříliš bohatým, avšak vzdělaným a uznávaným politikem a hlavou české (a prošpanělské) katolické šlechty, který byl nakonec obdařen knížecím titulem. Roku 1609 se z tohoto harmonického manželství narodil jediný syn Václav Eusebius Popel z Lobkovic, předek všech současných příslušníků rodu Lobkoviců.

Historie psaná vekou. Čím se lahodné chlebíčky zapsaly do českých dějin?

Polyxena dporovala jezuity, kapucíny, františkány a karmelitány. Její katolická víra vyvolala protireformační působení na jejích statcích. Potlačila povstání na panství Litomyšl, kde byl poddanými zbit a vyhnán katolický děkan a stejně tak v Roudnici, kde byly zabrány katolické kostely a vyhlášena náboženská svoboda. Na panství Vysoký Chlumec, kde údajně působili i kalvínští kněží, povolala Polyxena proti kacířům jezuitské misie.

Polyxena sošku dostala jako svatební dar ke druhé svatbě. Darovala jí ji její matka, španělská šlechtična Marie Manrique de Lara y Mendoza (1538 – 1608), choť nejvyššího kancléře Vratislava II. z Pernštejna, zvaného Nádherný. I Polyxenina matka ji dostala jako svatební dar od své matky při sňatku do Čech.

Vybrali jsme 5 vyhlášených pražských cukráren. Kde mají nejlepší zákusky?

Jezulátko přišlo do Prahy v roce 1603

Zprvu bylo uctívána v kapli Lobkovického paláce na Pražském hradě. Sošce začala být brzy po darování u karmelitánů přisuzována zázračná moc, neboť císař Ferdinand II. krátce nato nařídil, aby Česká komora vyplácela klášteru důchod a zásobovala mnichy potravinami z královských důchodů. Do kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně, v němž je soška Jezulátka vystavena, začalo proudit mnoho prosebníků, včetně významných šlechticů císařova dvora.

Bezmála padesáticentimetrová plastika je vyřezaná ze dřeva potaženého snad plátnem, povrch je vymodelován z barveného vosku. Voskový povrch je křehký, kvůli ochraně před poškozením je proto soška vsazena do stříbrného pouzdra.

5 důvodů, proč je chůze tím nejlepším sportem. Kdy začít? Okamžitě

Soška představuje Ježíše jako dítko, oblečené do dlouhé splývavé košilky, zpod jejíhož dolního okraje vykukují bosé nožky. Jezulátko oblékají sestry karmelitky do královských šatů, jejichž liturgická barva se střídá podle období církevního roku a další podle církevních slavností a svátků.
Pravici má Ježíšek zdviženou k požehnání, v levici drží zemský glóbus završený křížem na znamení toho, že celý náš svět spočívá v jeho rukou; na hlavě má vždy královskou korunu a na prsou zavěšen křížek.
Soška a její oltář bývaly v minulosti zdobeny četnými drobnými šperky.
Má tři korunky, jedna je z let 1810-20, druhá z roku 1767 – obě pocházejí z dílen pražských zlatníků. Třetí zlatou korunku Jezulátku daroval papež Benedikt XVI. při své návštěvě chrámu v září 2009.
Korunka se nenasazuje přímo na sošku, je připevněna samostatně těsně nad Jezulátkem

25 nejlepších citátů Jana Wericha o blbcích a blbosti. Které znáte?

Soška je ve světě mnohem populárnější než doma. Do kostela denně přicházejí stovky až tisíce návštěvníků z celého světa, nejvíce ale ze španělsky mluvících zemí (včetně Jižní Ameriky). Mnohým lidem, kteří se před ní modlili k Bohu, přinesla údajně zázračná a neobvyklá vyslyšení. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír, někteří s důvěrou očekávají narození dítěte, a mnozí se vrací, aby poděkovali.
Pražské Jezulátko není jediným takovým vyobrazením malého Ježíška, další Jezulátka jsou k vidění i jinde ve světě, známé je například salcburské Jezulátko.

Pražské Jezulátko bylo za komunistů ukradeno

1. srpna 1961 se soška ztratila při loupežném přepadení kostela Panny Marie Vítězné. Ačkoliv byla později objevena u jedné lékařky, okolnosti zločinu a dočasné ztráty sošky zůstávají neobjasněné.
Z krádeže sošky byl tehdy obviněn její pacient, kostelník Pavel Gallo. Vypadá to ale, že spíš jenom znal pachatele a podařilo se mu sošku získat, když ho přesvědčil, že sama o sobě – bez šatů a šperků – žádnou cenu nemá. Obvinění proti kostelníkovi bylo nakonec staženo. Jezulátko to tenkrát odneslo poškozenými prstíky na levé ruce.

Muži na židovský hřbitov chodí s pokrývkou hlavy, když ji nemáte, půjčí vám papírový „šábesdekl“

Kde Jezulátko bydlí

Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského s přilehlým klášterem bosých karmelitánů se nachází v Praze 1 pod Petřínem v Karmelitské ulici na Malé Straně. Kostel je významnou stavební památkou raného baroka, interiér má hodnotný mobiliář pocházející většinou ze 17. století.

Smutný konec židovské obce v Karlíně. Nacisté ji prakticky zlikvidovali. Zbylo vůbec něco?

Základem kostela je pozdně renesanční luteránský kostel Nejsvětější Trojice od Giovanniho Maria Filippiho z let 1611–13. Kostel byl tehdy orientovaný obráceně, vchod byl z Petřína.
Po bitvě na Bílé hoře kostel získal řád bosých karmelitánů, který jej roku 1625 na přání císaře Ferdinanda II. zasvětil Panně Marii Vítězné a sv. Antonínu Paduánskému. V letech 1625-44 proběhla rozsáhlá adaptace celého kostela pro potřeby karmelitánů, během níž byla změněna orientace chrámové lodi, vystavěn nový presbytář a průčelí po vzoru římského karmelitánského kostela Santa Maria della Scala.

Pražský židovský hřbitov

Staré židovské město je plné děsivých příběhů, vystrašíme i Vás?

V kostele najdeme vedle posvátné plastiky několik obrazů od Petra Brandla (1668 v Praze – 1735 v Kutné Hoře), v někdejším mnišském chóru za hlavním oltářem visí monumentální obraz Císař Ferdinand II. s Dominikem à Jesu Maria se modlí k Panně Marii za vítězství v bitvě na Bílé hoře, namalovaný Antonínem Stevensem (1610 v Praze – 1675 tamtéž), který je pozůstatkem výzdoby původního oltářního retabula z roku 1641.
Pod kostelem jsou rozsáhlé podzemní prostory (krypta), v nichž jsou uloženy rakve mumifikovaných řeholníků a příznivců chrámu.
Vedle kostela se nachází klášter bosých karmelitánů, za ním je bývalá poustevna z roku 1659, která je dnes již obytným domem v soukromém vlastnictví. Ke klášteru v minulosti patřila i přilehlá Seminářská zahrada.

FOTO: Pražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné

Pražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 1 0px-Child_Jesus_of_Prague_(original_statue)wcPražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 2 DSCN4994+Pražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 3 DSCN4998Pražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 4 DSCN4999Pražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 5 DSCN5000
Další fotky
Pražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 6 Infant_jesus_of_Prague wcPražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 6b polyxena wikipPražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 7 Kostel_PM_Vítězné_a_sv._Ant_int_wcPražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 7b 320px-Stevens_P._Maria_Vítězná wcPražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 8 Kostel_PM_Vítězné_a_sv._Ant_čelo_noc_wcPražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 9a DSCN4997Pražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 9b DSCN4987Pražské Jezulátko a chrám Panny Marie Vítězné - 0 P1260146


Nepřehlédněte