Opakujete stále stejné chyby? Máme pro vás několik tipů, jak se jich příště vyvarovat

3.11.2019
Lukáš Mucha

„Jediná skutečná chyba je ta, z níž jsme se nepoučili.“

John Powell

Proč opakujeme stejné chyby

Jestliže někdo řekne „Už to nikdy neudělám“, proč to proboha dělá znovu a znovu? Vysvětlení je prosté: Naše chování je komplikované.

Mnozí učitelé byli dlouho přesvědčení, že když dítě bude hádat odpověď a netrefí se, existuje nebezpečí, že si zafixuje nesprávný výsledek. Když například dítě řekne, že 4 + 4 = 6, vždy si pak vzpomene, že 6 je správná odpověď, přestože je učitel vždy opravil. Aby tomu zabránili, učitelé odpovídali za dítě sami a nedali mu příležitost, aby se ke správnému výsledku dobralo samo.

V roce 2012 byla však publikována studie Učení, paměť a rozpoznávání, jež ukázala, že když účastníci výzkumu měli možnost sami získat správnou informaci, dokázali se ze svých chyb poučit. Výzkumníci tedy zjistili, že když děti promýšlejí možné odpovědi, přestože se pak ukážou jako nesprávné a jsou opraveny, jejich schopnost předložit správnou odpověď se zvyšovala. Děti, stejně jako dospělí, se umějí učit z omylů – když k tomu dostanou příležitost.

Nezabývejte se tím, na co nemáte vliv. Zbude vám více času a energie na to, co ovlivnit můžete

Navzdory tomu, že nyní už máme vědeckou studii, která dokazuje, že se z chyb umíme učit, je obtížné se zcela zbavit toho, co jsme se naučili v mládí. V dospívání jsme možná zjistili, že je výhodnější své chyby utajit než čelit následkům. A škola není jediné místo, kde jsme získávali schopnost nakládat s chybami.

Významným faktorem, který způsobuje opakování chyb, je zatvrzelost. Člověk, který chybně investoval, může říct: „No, už jsem do toho investoval tolik, že bude lepší pokračovat.“ Než aby přišel o menší sumu, raději riskuje ještě víc, protože je příliš zatvrzelý, a nechce přestat. Člověk, který pohrdá svou prací, může prohlásit: „Téhle firmě jsem obětoval deset let života. Nechci teď jenom tak odejít.“ Avšak horší než věnovat deset let něčemu vadnému nebo neproduktivnímu, je věnovat tomu deset let a jeden den.

Dalším důvodem, proč lidé opakují chyby, je to, že nechtějí přiznat, že se něčeho dopustili, přestože existují nezpochybnitelné důkazy. A když své chyby popíráme, snižuje se pravděpodobnost, že je někdy prozkoumáme a důkladně se z nich poučíme. A proto jsme náchylnější je v budoucnosti zopakovat.

Jinou příčinou, proč lidé opakují své chyby, je impulzivnost. Přestože se často říká něco jako „Opraš se a nasedni znovu“, než na koně znovu naskočíme, je moudřejší napřed zjistit, proč jsme spadli.

Nemarněte čas sebelítostí. Místo toho vnímejte pozitivní maličkosti a učte se větší vděčnosti

Chybu prozkoumejte

Chcete-li se vyhnout opakování chyb, věnujte nějaký čas jejich zkoumání. Dejte stranou všechny případné negativní pocity a najděte faktory, které vaši chybu způsobily, a poučte se z toho. Hledejte vysvětlení, nikoli výmluvy. Položte si tyto otázky:

 • Co se pokazilo? Chybu si projděte znovu. Pokuste se najít fakta. Možná vám každý měsíc nevychází rozpočet, protože nemůžete odolat nakupování. Nebo se pořád hádáte s partnerem o totéž, protože problém se sám nevyřešil. Zjistěte, jaké uvažování, chování a externí faktory k chybě přispěly.
 • Co se dalo udělat lépe? Když zkoumáte situaci, hledejte také to, co jste mohli udělat lépe. Možná jste něco nevydrželi dostatečně dlouho, například snahu o zhubnutí jste vzdali po dvou týdnech. Možná bylo vaší chybou, že jste našli až příliš mnoho výmluv, proč jste nevydrželi cvičit, a proto jste nedodrželi efektivní způsob hubnutí. Tohle musíte poctivě vyhodnotit.
 • Co mohu příště udělat jinak? Tvrdit, že stejnou chybu už nezopakujete, a přitom to udělat, jsou dvě zcela odlišné věci. Přemýšlejte, co lze příště změnit, abyste chybu zbytečně nezopakovali. Identifikujte jednoznačné metody, které lze využít, abyste znovu nezapadli do vyjetých kolejí.

Vadí vám úspěch někoho jiného? Změňte svůj postoj. Uznání cizího úspěchu vás posílí

Sestavte si plán

Bez ohledu na to, jakých chyb se chcete vyvarovat, spočívá klíč k úspěchu ve vytvoření dobrého plánu. Sestavení písemného plánu zvyšuje pravděpodobnost, že jej také splníte.

K sestavení písemného plánu, který vám pomůže neopakovat chyby, učiňte tyto kroky:

 1. Vytvořte si chování, kterým nahradíte chování předchozí. Místo řešení stresu alkoholem by měl člověk najít alternativní metody, například procházku nebo rozhovor s přítelem. Zjistěte, které zdravé chování vám pomáhá vyhnout se opakování toho nezdravého.
 2. Rozeznejte varovné příznaky toho, že znovu jdete po špatné cestě. Je důležité neustále sledovat, jestli se nevracejí vzorce starého chování. Až budete znovu nakupovat s kreditní kartou, možná si uvědomíte, že se vám vrací váš zvyk nesmyslně utrácet.
 3. Najděte způsob, jak přiznat vinu. Skrývat nebo ignorovat chyby bude mnohem obtížnější, když si přiznáte vinu. Pomoci může rozhovor s důvěrným přítelem nebo příbuzným, který je ochoten vám sdělit, čím jste vinni a poukáže na vaše chyby. Pravděpodobnost, že si dokážete přiznávat vinu, se zvýší i tím, že si budete psát deník nebo v kalendáři budete zaznamenávat pokroky.

Změna je život. Chcete-li být psychicky silní, neodmítejte změnu

Trénujte sebekázeň

Sebekázeň není to, co buď máte, nebo nemáte. Každý je schopen svou sebekázeň zlepšovat. Odmítnout pytlík brambůrků nebo nějaké dortíky vyžaduje sebeovládání. A stejně tak cvičit,  i když se vám nechce. Schopnost vyhýbat se takovým chybám, které vám mohou zabránit v dosažení cíle, vyžaduje neustálou pozornost a úsilí.

Při snaze o zlepšení schopnosti sebeovládání mohou pomoci některé z následujících bodů:

 • Trénujte toleranci k nepohodlí. Ať už se cítíte osamělí a máte nutkání poslat SMS bývalému partnerovi, který pro vás není vhodný, nebo když trpíte touhou po něčem sladkém, co poškodí vaši dietu, trénujte toleranci k nepohodlí. Přestože lidé sami sebe často přesvědčují, že „jednou to neuškodí“, výzkumy ukazují něco jiného. Pokaždé, když to uděláte, oslabujete své sebeovládání.
 • Mluvte k sobě pozitivně. Realistické tvrzení vám může pomoci ve slabších chvilkách odolat pokušení. Říkat si něco jako „Tohle dokážu“ nebo „Snaha o dosažení cíle mi jde skvěle“ vám pomůže udržet se na správné cestě.
 • Neustále mějte na paměti svůj cíl. Soustředění na důležitost vašich cílů pomáhá oslabovat pokušení. Když se zabýváte tím, jak příjemné bude, až splatíte auto, budete cítit menší touhu něco si koupit a nabourat tím měsíční rozpočet.
 • Zaveďte si omezení. Když víte, že s kamarády budete zbytečně utrácet, noste s sebou jen menší částky a platební kartu nechte doma. Udělejte něco, čím si to můžete ztížit, nebo dokonce tomu zabránit, abyste ve chvíli, kdy přijde pokušení, všechno nevzdali.
 • Sestavte si seznam důvodů, proč nechcete své chyby opakovat. Seznam noste neustále s sebou. Když máte chuť vrátit se k minulým vzorcům chování, seznam si přečtěte. Může posílit vaši motivaci odolat opakování starých chyb.

Nevíte jak naložit se samotou? Naučte se vědomému bytí

Poučení z chyb vás posílí

Když se na své chyby podíváte nikoli jako na něco negativního, ale spíš jako na příležitost, jak se můžete zlepšit, budete schopni věnovat čas a energii na to, abyste je neopakovali. Duševně silní lidé jsou často ochotni podělit se o své chyby s ostatními, aby jim pomohli se stejných chyb vyvarovat.

Určitý problém lze obvykle vyřešit několika různými způsoby. Jestliže vámi užívaná metoda je neúčinná, pokuste se použít něco jiného. Schopnost poučit se z každé chyby vyžaduje sebeuvědomění a pokoru, může být však také jednou z nejdůležitějších cest, po níž dojdete k plnému využití svých schopností.

Co pomáhá:

 • Uvědomit si svou zodpovědnost za každou chybu.
 • Sestavit si písemný plán, jenž pomůže zabránit opakování starých chyb.
 • Umět rozeznávat spouštěče a varovné příznaky nástupu vzorců starého chování.
 • Nacvičovat metody sebekázně.

Zdroj: Amy Morin (13 Things Mentally Strong People Don’t Do, 2015)Nepřehlédněte