• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Nezabývejte se tím, na co nemáte vliv. Zbude vám více času a energie na to, co ovlivnit můžete

  22.10.2019
  Lukáš Mucha

  Když má člověk všechno pod kontrolou, cítí se bezpečně. Domnívat se však, že máme sílu všechno ovlivnit, může být někdy problematické. Nikdy nemůžeme zcela a naprosto ovlivnit všechny okolnosti a přizpůsobit ostatní tak, aby zapadali do našeho života, aby bylo vše takové, jak si myslíme, že by mělo být. Když se naučíte pouštět ze zřetele detaily, které nemůžete ovlivnit, množství času a energie, které vám pak zbude na věci, které ovládnout můžete, vám umožní dosahovat neuvěřitelných výkonů.

  „Nemůžete mít vliv na vše, co se vám děje. Můžete si ale říct, že se tím nenecháte omezovat.“

  Maya Angelou

  Proč se snažíme všechno řídit

  Pokusy o ovládnutí všeho se obvykle objevují jako nástroj pro potlačování obav. Když víte, že máte všechno pod kontrolou, čeho se pak obávat? Než abyste se zabývali zvládáním svých obav, snažíte se ovládat své okolí.

  Touha všechno napravovat vychází i z komplexu superhrdiny. Držíme se mylné představy, že když se budeme hodně snažit, všechno dopadne tak, jak si přejeme. Než abychom delegovali úkol na spolupracovníka nebo svěřili partnerovi nějaké zařizování, raději to uděláme sami, abychom měli jistotu, že to bude, jak má být. Nedůvěřujeme totiž schopnostem ostatních.

  Nemarněte čas sebelítostí. Místo toho vnímejte pozitivní maličkosti a učte se větší vděčnosti

  Těžiště kontroly

  Určování toho, co můžeme ovládat a co ne, závisí především na našem systému přesvědčení. Psychologie to označuje jako těžiště kontroly. Lidé s externím těžištěm kontroly jsou přesvědčeni, že jejich život závisí především na osudu, přízni štěstěny, na vnějších vlivech. Velmi pravděpodobně se domnívají: „Co se má stát, stane se.“

  Naproti tomu lidé s interním těžištěm kontroly jsou přesvědčeni, že svou budoucnost mohou ovládnout sami. Přijímají plnou zodpovědnost za své životní úspěchy a nezdary. Věří, že mají schopnost řídit vše, od finanční budoucnosti po své zdraví.

  Vaše těžiště kontroly určí způsob, jakým budete nahlížet na okolnosti. Představme si člověka, který jde na pracovní pohovor. Má kvalifikaci, vzdělání a zkušenosti, které firma od nového zaměstnance požaduje. Několik dní po pohovoru mu však zavolají a řeknou, že místo nedostane. Ten, kdo má externí těžiště kontroly, si řekne: „O to místo nejspíš žádali lidé s vyšší kvalifikací. Ta práce by stejně pro mě nebyla.“ Kdo má interní těžiště kontroly, si spíše pomyslí: „Asi jsem na ně nedokázal správně zapůsobit. Měl jsem jinak napsat životopis. A mohl jsem si také vylepšit umění při konkurzu.“

  Těžiště kontroly ovlivňuje několik faktorů. Významnou roli hrají zážitky z dětství. Když vyrůstáte v rodině, která si váží poctivé práce, pravděpodobně se přikloníte spíše k internímu těžišti kontroly; věříte totiž, že poctivá práce se vyplácí. Když vás však rodiče učí takové věci jako „Svým rozhodnutím stejně svět nezměníš“ nebo „Ať děláš, co chceš, svět tě stejně vždycky srazí“, vyvine se u vás externí těžiště kontroly.

  Stejně se na vás podepíšou životní zkušenosti. Když díky tvrdé práci dosáhnete úspěchu, vidíte, že výsledek významně závisí na vás. Když si však myslíte, že nemá cenu se snažit, že všechno stejně dopadne špatně, začnete si myslet, že svým úsilím změníte jen málo.

  Vadí vám úspěch někoho jiného? Změňte svůj postoj. Uznání cizího úspěchu vás posílí

  Vytvořte si vyvážený smysl pro kontrolu

  Lidé, kteří mají smysl pro kontrolu vyvážený, si umějí uvědomit, jak jejich chování může ovlivnit naději na úspěch – například že být ve správný čas na správném místě může hrát svou roli. Vědci zjistili, že tito lidé mají rozdvojené těžiště kontroly, na rozdíl od plně interního nebo externího těžiště. Abyste v životě takové rovnováhy dosáhli, musíte být ochotni prozkoumat své názory na to, co můžete ovládnout a co ne. Všímejte si situací, kdy vynakládáte až příliš mnoho energie na lidi a okolnosti, které nemůžete změnit. Často si připomínejte, na co vliv nemáte:

  • Můžete uspořádat pěkný večírek, ale neovlivníte, jestli se všichni dobře baví.
  • Můžete svým dětem vytvořit předpoklady k úspěchu, ale neovlivníte, jestli se budou dobře učit.
  • Můžete rýpat, prosit a vyhrožovat, ale partnera nepřinutíte, aby se choval jinak.
  • Můžete se v práci usilovně snažit, ale šéfa nepřinutíte, aby vás řádně ohodnotil.
  • Můžete mít ten nejpozitivnější přístup k životu, ale diagnostikovaná smrtelná choroba sama od sebe nezmizí.

  Změna je život. Chcete-li být psychicky silní, neodmítejte změnu

  Ovlivňujte ostatní bez touhy je ovládat

  Je samozřejmě obtížné se jen dívat, jak někdo jiný dělá něco, s čím nesouhlasíme, zejména pokud je podle nás takové jednání sebezničující. Ale naléhání, dotírání a prosení nemůže přinést takové výsledky, jaké si přejeme. Zde je několik postupů, jak někoho jiného ovlivnit, a přitom ho nenutit ke změně:

  • Nejdřív naslouchejte, pak mluvte. Když ostatní vidí, že jste si udělali čas a vyslechli, co vám chtějí sdělit, nestavějí se tolik do defenzivy.
  • Sdělte své názory a obavy, ale jen jednou. Neustálým opakováním své nespokojenosti neučiníte svá slova účinnějšími. Naopak, může se vám to vymstít.
  • Změňte své chování. Když manželka chce, aby její manžel přestal pít, nezabrání mu v tom tím, že bude pivo vylévat do dřezu. Může s ním ale trávit více času, když bude střízlivý, a naopak když pije, spíše se mu vyhýbat. A pokud bude čas strávený se ženou manžela těšit, možná se rozhodne, že střízlivý bude častěji.
  • Poukazujte na pozitiva. Když se někdo upřímně snaží změnit, například přestat kouřit nebo začít se cvičením, pochvalte ho. Nechovejte se povýšeně a neříkejte: „Vidíš, já jsem ti říkal, že ti bude líp, když přestaneš jíst ta svinstva.“ Pochvaly obsahující výtku, jako „já to říkal“, vůli ke změně neposílí.

  Nevíte jak naložit se samotou? Naučte se vědomému bytí

  Když se vzdáte snahy něco ovládat, budete silnější

  Ukončíte-li snahu o ovládnutí všech aspektů svého života, zbude vám více času a energie, které pak můžete věnovat tomu, na co máte vliv. Tento přístup může mít některé z těchto přínosů:

  • Intenzivnější pocit štěstí – Maximální štěstí lidé cítí, když mají vyvážené těžiště kontroly. „Rozdvojené očekávání“ mívají lidé, kteří chápou, že svůj život mohou ovlivnit různými kroky, ale přitom si uvědomují, že i přesto existují omezení. Tito lidé se pak cítí mnohem šťastnější než ti, kteří se domnívají, že mohou ovládnout vše.
  • Zlepšení vztahů – Když opustíte potřebu vše ovládat, velmi pravděpodobně se dočkáte zlepšení ve vztazích. Budete svému okolí více důvěřovat a do svého života dokážete přijmout více lidí. Budete ochotněji žádat ostatní o pomoc a lidé vás budou považovat za méně kritické. Výzkumy naznačují, že lidé, kteří se nesnaží ovládat vše kolem sebe, mají silnější pocit, že někam patří, lépe se zařazují do komunity.

  Chcete se cítit duševně i tělesně lépe. Meditujte!

  • Menší stres – Když s sebou přestanete vláčet všechnu tíhu světa, budete cítit menší stres. Když se vzdáte snahy vše ovládat, možná zažijete krátkodobou úzkost, ale z dlouhodobého hlediska pocítíte méně stresu a obav.
  • Nové příležitosti – Když máte silnou potřebu vše ovládat, jste méně ochotní přijímat změny v životě, jelikož nemáte záruku pozitivního výsledku. Když svou touhu vše ovládat opustíte, získáte větší důvěru ve svou schopnost zvládat nové příležitosti.
  • Větší úspěch – Přestože většina lidí, kteří se snaží vše ovládat, silně touží po úspěchu, ve skutečnosti jejich naději na úspěch kazí interní těžiště kontroly. Výzkumy ukazují, že člověk může být tak soustředěný na snahu uspět, až přitom přehlíží to, co by mu mohlo prospět. Když opustíte svou touhu vše ovládat, budete mít více chuti se rozhlížet kolem sebe a možná si uvědomíte, že vás čeká něco příjemného, i když to ne vždy musí souviset s vaším chováním.

  Zdroj: Amy Morin (13 Things Mentally Strong People Don’t Do, 2015)  Nepřehlédněte