Otec očkování. Louis Pasteur se nejvíce přičinil o snížení úmrtnosti v 19. století

20.11.2019
Lukáš Mucha

Geniální chemik z Francie

Pasteur se narodil v roce 1822 v městě Dôle ve východní Francii. Na vysoké škole studoval přírodní vědy. Během studia se jeho genialita ještě neprojevila; jeden profesor chemie ho dokonce označil za průměrného. Po obdržení doktorátu v roce 1847 však brzy dokázal, že se onen profesor zmýlil. Již ve 26 letech se Pasteur proslavil jako chemik díky výzkumu zrcadlových izomerů kyseliny vinné.

Poté obrátil pozornost ke studiu fermentace (kvašení) a ukázal, že tento postup mají na svědomí určité druhy mikroorganismů. Rovněž dokázal, že přítomnost jistých jiných druhů mikroorganismů by mohla v kvasících nápojích způsobit nežádoucí účinky. To ho po krátkém čase přivedlo na myšlenku, že některé druhy mikroorganismů mohou mít u lidí a zvířat nežádoucí následky.

Geniální chemik a biolog 19. století Louis Pasteur. Přemožitel neviditelných dravců

Pasteur nebyl první, kdo se domníval, že choroby způsobují bakterie. K podobným hypotézám dospěli již dříve například Girolamo Fracastoro nebo Friedrich Henle. Ale teprve Pasteurova mistrovská teorie účinku bakterií, opodstatněná nesčetnými pokusy a názornými důkazy, byla zásadním faktorem, který vědeckou obec přesvědčil, že je tato teorie správná.

Jestliže nemoci způsobují bakterie, zdálo se logické, že se dá chorobám předcházet, když se škodlivým bakteriím zabrání, aby pronikly do lidského těla. Proto Pasteur zdůrazňoval, jak je důležité, aby lékaři používali antiseptických metod, a značně ovlivnil Josepha Listera, který antiseptické metody zavedl do chirurgické praxe.

Škodlivé bakterie se do lidského těla mohou dostávat v jídle a nápojích. Pasteur vyvinul techniku ničení mikroorganismů v nápojích (nazývá se po něm pasterizace). Tato metoda vymýtila zdroj infekce v mléce.

Vítěz nad bolestí. William T. G. Morton se zasloužil o používání narkózy v chirurgii

První očkování proti vzteklině

Když bylo Pasteurovi mezi padesátkou a šedesátkou, začal se zabývat studiem antraxu (sněti slezinné), vážné infekční choroby, která napadá dobytek a mnoho dalších živočichů včetně člověka. Pasteur dokázal, že tuto nemoc způsobuje speciální druh bakterie. Daleko větší význam však měl jeho vývoj techniky přípravy oslabeného kmene bacilu antraxu. Když se tato oslabená linie dobytku naočkovala, vyvolala jenom mírnou formu choroby a dobytek si pak dokázal vytvořit imunitu vůči běžné formě této nemoci. Pasteurovo veřejné předvedení účinnosti techniky imunizace dobytka proti antraxu způsobilo silné vzrušení. Veřejnost si záhy uvědomila, že jeho obecné metody lze využít k prevenci mnoha dalších přenosných (nakažlivých) chorob.

Pasteur sám dosáhl svého nejproslulejšího výsledku, když vyvinul techniku očkování lidí proti obávané nemoci – vzteklině. Jiní vědci jeho základní myšlenky uplatňovali a vyvinuli od té doby očkovací látky proti mnoha dalším vážným chorobám, jako je například epidemie tyfu.

Život bez elektřiny si dnes nedokážeme představit. Vděčíme za ni Michaelu Faradayovi

Pasteurův největší přínos

Pasteur byl neobvykle pilný, zásluhy má rozmanité a stále užitečné. Právě jeho experimenty totiž přesvědčivě prokázaly, že mikroorganismy nevznikají instinktivním plozením. Rovněž objevil jev zvaný anaerobióza, tj. že jisté mikroorganismy mohou žít bez vzduchu nebo volného kyslíku. Velkou komerční hodnotu má Pasteurova práce na chorobách přenášených housenkami bource morušového. K dalším výsledkům jeho bádání patří vývoj očkovací látky pro prevenci dětské cholery, která napadá drůbež. Pasteur zemřel nedaleko Paříže v roce 1895 ve věku 72 let.

Často se Pasteur srovnává s Edwardem Jennerem, anglickým lékařem, který vyvinul očkovací látku proti pravým neštovicím. I když Jenner působil více než 80 let před Pasteurem, Jennerův přínos lze považovat za méně významný, protože jeho metoda imunizace účinkovala pouze na jednu nemoc, kdežto Pasteurovy metody by se daly uplatňovat – a také se uplatňují – k prevenci velkého počtu chorob.

Zachránil miliony lidských životů. Edward Jenner začal úspěšně očkovat proti pravým neštovicím

Od poloviny 19. století se v mnoha částech světa zhruba zdvojnásobila délka lidského života. Toto prodloužení života má na život jednotlivých lidí pravděpodobně větší vliv než kterýkoli jiný vývoj v celé historii lidské rasy. To znamená, že nám moderní věda a lékařství umožnily žít prakticky o celý jeden život déle. Pasteurův přínos je tak zásadní, že si bez sebemenších pochybností zaslouží největší uznání ze všech, kdo se přičinili o snížení úmrtnosti, jež nastalo v předminulém století.

Zdroj: Michael H. Hart (100 nejvlivnějších osobností dějin, 2003)Nepřehlédněte