Potupný konec posledního vládce Inků. Atahualpa padl do pasti dobyvačným Španělům

10.8.2019
Lukáš Mucha

Bezmezná touha po moci

Na konci úchvatné expanze tajemné a mocné incké říše, která se táhla v délce čtyř tisíc kilometrů, byl dynastický spor. Atahualpa totiž neměl nastoupit na trůn. Legitimním synem Huayna Capaca byl Huáscaran, který sídlil v Cuzku. Levoboček Atahualpa měl však bezbřehý zájem o trůn, a proto nechal svého nevlastního bratra popravit.

Bůh a syn Slunce

Inka sídlil většinou v tajuplném městě Cuzku, ale tentokrát přebýval v Cajamarce. A zde také přijal španělského dobyvatele Pizarra. Se všemi odznaky královské moci, vlasy zdobené zlatem, drahocenné šperky v uších. Byl neomezeným vládcem, bohem a synem Slunce, a proto měl hlavu zakrytou průsvitným šátkem. Smrtelník nesměl pohledět do tváře Boha. Pizarro však chtěl vidět, s kým mluví. Inka mu tedy vyhověl a svou tvář odhalil. Domluvili se, že se opět setkají nazítří.

Francisco Pizarro měl k dispozici pouhých 60 jezdců a 200 pěšáků. Jeho vojáci měli sice střelné zbraně, ale stála proti nim drtivá přesila Inků. Pizarro správně tušil, že pomoci může jedině lest…

Z kupce se přeměnil ve válečníka a vládce. Závratná kariéra Sáma, vůdce Slovanů

Pizarrova lest

Tak nastal poslední den incké říše: Atahualpa byl přinesen na nosítkách zdobených papouščími pery, která měli na ramenou jeho zlatem odění strážci. Neočekával žádné nebezpečí, byl ve výrazné přesile, a tak přátelsky pozdravil Pizarra. Poté k němu ale přistoupil kněz s Biblí a požadoval maličkost: Inka má přijmout křest a uznat nadvládu Španělska nad svou zemí. Ale to by udělal jen blázen. Atahualpa knihu hodil na zem, načež se ho Pizarro pokusil shodit z nosítek. V té chvíli začali španělští vojáci střílet z ručnic. Šokovaní indiáni se nestihli bránit a po chvíli bylo místo plné jejich mrtvých těl. Atahualpa se ocitl v Pizarrově zajetí.

Caligula v sukních. Sadistická královna Ranavalona I. vraždila, aby vymýtila křesťanství na Madagaskaru

Zlatý poklad Inků

Ale Inka nevěřil, že je vše ztraceno. Byl nesmírně bohatý a myslel si, že se jednoduše vykoupí. Slíbil Pizarrovi, že jednu místnost paláce naplní celou zlatem a stříbrem. Pizarro požadoval trojnásobek takové částky. Okamžitě se ze všech koutů země začalo svážet bohatství. Atahualpa byl v domácím vězení – zatím měl k dispozici své sluhy i početný sbor manželek. Pizarro s povděkem sledoval hromadící se majetek a dělil: pro krále, pro sebe a pro své statečné vojáky. Všichni byli během chvíle závratně bohatí. Údajně se v paláci shromáždilo neuvěřitelných šest tun zlata a dvojnásobek stříbra.

Vzpomínáte na Huróna Maguu v Posledním Mohykánovi? Nejslavnější indiánský záporák dnes slaví 71. narozeniny

Lepší smrt za křest

Ale Pizarro svůj slib nesplnil. Čekal jen na vhodnou chvíli a když se část indiánů začala bouřit, využil to jako záminku a obvinil Inku z modlářství a pobuřování proti španělské koruně. Jako pohana jej odsoudili k trestu smrti na hranici. To však Atahualpa nemohl dopustit, jeho tělo nesmělo shořet. Věřil totiž, že tělo Inky musí zůstat v celku, aby se duše dostala do nebe. Španělé mu tedy nabídli, aby si vysloužil lepší smrt křtem. Inkovi nezbylo než souhlasit. Život posledního neomezeného inckého vládce, pokřtěného jako Francisco Atahualpa, nakonec ukončila garota.

„Šestiprstá čarodějnice“ Anna Boleynová. Smutný příběh královny, která změnila Anglii

Konec incké říše

Smrtí Atahualpy skončily dějiny incké říše. Pizarrovi ozbrojenci vstoupili do tajemného Cuzca a vyplenili proslulý chrám Slunce. Ale ani Pizarro posledního Inku dlouho nepřežil. Roku 1541, osm let po smrti Atahualpy, byl zavražděn ve svém místodržitelském paláci v Limě.

Zdroj: Libor Budinský (Popravy slavných, 2002)Nepřehlédněte