Přijímejte odpovědnost za svůj život, jen tak můžete dojít k opravdové moudrosti

Chcete-li objevit svého vnitřního guru, nemusíte čekat, až zestárnete, a nemusíte se kvůli tomu přestěhovat do jeskyně. Pokud jste všímaví a hloubaví, už jste na dobré cestě.

„Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti – to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší.“

Konfucius

Hledejte moudrost a využívejte ji

Ve skutečnosti si možná ani neuvědomujete, kolik zkušeností a znalostí o světě již vlastně máte. Můžete to snadno považovat za něco samozřejmého, ale když z těchto zkušeností začnete čerpat, mohou vám nejrůznějšími způsoby prospět – pomohou vám poznat, co v životě chcete, co máte rádi, jaké máte silné stránky, co a jak můžete dělat, čeho se obáváte atd. Když tento potenciál zpřístupníte, zásadně vám to pomůže prožít úspěšný život.

Čtete? Děláte dobře. Čtení nám umožňuje šířeji a hlouběji pochopit svět

Moudrost je všude kolem vás. Kromě toho, že budete uplatňovat svou vlastní, snažte se ji hledat i u jiných. Kolem vás žije mnoho starších lidí, kteří toho hodně viděli a zažili. Neignorujte však ani moudré rady z neobvyklých zdrojů, například pokud je vysloví vaše děti, synovci či vnoučata. Jejich myšlenky a postřehy vám totiž mohou ukázat věci v jiném světle.

Kromě jiných výhod vám moudrost prospívá také tím, že umožňuje růst vaší osobnosti, protože si více uvědomujete sami sebe a rozvíjíte se. Opravdová moudrost se pozná tím, že člověk přijímá odpovědnost za svůj život a odolává pokušení vinit ze své situace jiné lidi. Za svůj život jste odpovědní sami. Když to akceptujete, projevíte tím skutečnou moudrost. Přitom si musíte klást otázky, jakým jste člověkem, a co musíte změnit. Abychom parafrázovali slova mystika Rúmího: Včera jste byli chytří, takže jste chtěli změnit svět, ale dnes jste moudří, takže se měníte sami.

Jak vést spokojený život? Jděte vlastní cestou

Hledejte příležitosti, jak rozvinout svou moudrost

Když celé dny trávíte tím, že děláte nebo promýšlíte stejné věci, nakonec se z vás stane odborník, ale pouze na stejné opakované situace. Jakmile své úkoly ovládnete, už se nic nového nedozvíte ani nenaučíte. Dříve nebo později nastane čas, kdy byste měli opustit to, co děláte, abyste mohli získat nové zkušenosti a znalosti.

Chcete-li si vypracovat návyk učit se nové věci, můžete využít mnoho prostých metod:

  • Když cvičíte v tělocvičně, zkoušejte různé stroje nebo cvičební postupy.
  • V zaměstnání přebírejte nové úkoly a odpovědnosti. Díky tomu můžete zásadně zdokonalit své znalosti podniku a změnit přístup ke své práci.

Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít. 40 moudrých citátů Mahátmy Gándhího

  • Ve volném čase narušujte rutinní způsob trávení víkendů a dovolených. Vydejte se na výlet na neznámá místa nebo začněte s novými koníčky.
  • Pozměňte i ty nejbanálnější rutiny, například to, jaký druh čaje pijete. Díky tomu vám návyk zkoušet nové věci vejde do krve.
  • Věnujte více času tomu, že se budete učit od jiných – může to být váš soused, který je v důchodu, vaši staří prarodiče, vaše děti nebo bývalý šéf. Když budete o svých snech, problémech a starostech diskutovat s mnoha různými lidmi, můžete rozvíjet svou moudrost.

Ptejte se ostatních, co si o vás myslí. Poznáte lépe sami sebe

Naučte se lépe soudit a rozlišovat

Zvykněte si přicházet s vlastními odpověďmi na problémy a situace, kterým denně čelíte, místo abyste se spoléhali na druhé. Když příště budete potřebovat řešení, neptejte se „Co bych měl dělat?“, ale místo toho o problémech diskutujte a podělte se o své nápady, jak byste je řešili či jak byste k nim přistupovali. Žádejte lidi okolo sebe, aby zpochybňovali vaše úvahy, znalosti i závěry. Když budete pečlivě poslouchat, co vám říkají, a promyslíte, jak zareagujete, prohloubíte tím svou vlastní moudrost.

Zdroj: Nigel Cumberland (100 Things Successful People Do, 2016)

Dnes, 16:05
Prezident České lékařské komory Milan Kubek se ostře ohradil proti nátlaku a šikaně, které vystavila...
Dnes, 16:00
Puma americká, panter, je po jaguárovi druhou největší žijící kočkovitou šelmou Ameriky, čtvrtou největší kočkou...
Dnes, 14:00
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Dnes, 14:00
Konkrétně do dějin Kanady a Dalekého severu předminulého století. Byly to opravdu průkopnické časy, které...
Dnes, 11:30
Máte pocit, že jste se vrátili v čase. Zapomenete na potemnělý sál a zaplacené vstupné....
Policie_ilustrační foto
Dnes, 10:00
V současné době se velmi rozšířil nový typ internetového podvodu, který může přijít běžného facebookového...
Dnes, 08:57
Stávající ministr zahraničí Tomáš Petříček a dva jeho předchůdci Lubomír Zaorálek a Karel Schwarzenberg napsali...
Dnes, 08:21
I když Češi začali chovat králíky až od 19. století, před padesáti lety byste našli...
Včera, 16:14
Po postoupení Sudet Německu se celé rodiny ocitly v dosti prekérní situaci. Obyvatelstvo bylo evakuováno...
Včera, 14:00
V naší zemi snad není nikdo, kdo by neznal obrázky Josefa Lady, které se staly...
Včera, 12:10
Nejdříve by bylo dobré, osvěžit si trochu školní znalosti zeměpisu. Austrálie, nejmenší a nejosamělejší světadíl...
Reklama