Ptejte se ostatních, co si o vás myslí. Poznáte lépe sami sebe

9.9.2019
Lukáš Mucha

„Hlavním životním úkolem člověka je zrodit sám sebe a stát se tím, kým potenciálně je. Nejdůležitějším výsledkem jeho úsilí je jeho vlastní osobnost.“

Erich Fromm

Poznejte sami sebe

Ptejte se lidí na jejich názory, abyste se více dozvěděli o své osobnosti. Můžete podstoupit test osobnosti nebo použít nástroj psychometrického hodnocení, jako jsou testy MBTI, DISC či Harrison Assessment. Jejich výsledky, které obvykle získáte po vyplnění dotazníku, mohou odhalit hodně zajímavého.

Chcete-li dosáhnout úspěchu, chovejte se v soukromí stejně jako ve společnosti

Jakmile budete sami sobě lépe rozumět, dokážete svou osobnost optimalizovat tak, že co nejvíce podpoříte své silné stránky a omezíte ty slabé. Každý z nás má přirozené nebo vypěstované dovednosti, které uplatňuje při komunikaci a spolupráci s jinými lidmi. Využijte je co nejlépe a dbejte na to, aby se z nich nestaly vaše slabiny. Sebedůvěra může například představovat mimořádnou výhodu, ale musíte si hlídat, aby nepřerostla v aroganci.

Slabší oblasti osobnosti je často těžké eliminovat úplně. Mnohdy býváme netrpěliví, přehnaně citliví a emotivní, a tyto osobnostní rysy není snadné změnit. Tajemství spočívá v tom, že v situacích, kdy by vás vaše slabost mohla ohrozit, musíte být opatrnější. Naučte se poznat, kdy je nutné věnovat zvýšené úsilí, abyste byli trpěliví nebo otrlí.

Chcete být úspěšní? Napodobujte ty nejlepší

Zhodnoťte svou vlastní osobnost

Kdy jste naposledy zkoumali svou osobnost? Věnujte nyní chvíli tomu, abyste rozebrali svou jedinečnou kombinaci způsobů chování, osobnostních rysů, psychických předpokladů, stylu a myšlenkových postojů. Lidé, kteří se s vámi stýkají, vaše vlastnosti denně pozorují a vnímají. Nyní je na čase, abyste se zamysleli nad tím, co ve vás skutečně vidí.

Jak by vás popsali členové vaší rodiny, přátelé a kolegové, kdybyste je o to požádali? Jste:

  • otevření a extrovertní nebo tiší a přemýšliví?
  • impulzivní nebo rozvážní?
  • emotivní nebo racionální?
  • umíte dobře naslouchat nebo rádi posloucháte vlastní hlas?
  • pozitivní a šťastní nebo vás snadno deprimují okolní negativní události?

Je velmi pravděpodobné, že v různých situacích projevujete různé osobnostní rysy. Mnoho z nás vykazuje jinou osobnost doma a jinou v práci. Zkuste pochopit, jak vás vidí lidé v různém kontextu.

Chcete-li být úspěšní, ovládněte řeč svého těla

Když se zamýšlíte nad svými vlastnostmi, uvědomte si, že pokaždé, kdy se něco týká jiných osob nebo emocí, odhalují se jiné prvky vaší osobnosti – například v těchto situacích:

  • stresujete se kvůli šéfovi,
  • řídíte v dopravní zácpě,
  • dostanete za úkol vést náročnou schůzku,
  • musíte někomu sdělit špatnou zprávu,
  • mluvíte na veřejnosti k mnoha lidem.

Jiné osoby vás mohou popsat velmi přesně. Občas nás může zaskočit, jak nás dokonale znají lidé, kteří jsou nám nejblíže. Zásadní otázka zní: Jak dobře znáte sami sebe?

Zdroj: Nigel Cumberland (100 Things Successful People Do, 2016)Nepřehlédněte