První z obětí heydrichiády. Tragický osud spisovatele a odbojáře Vladislava Vančury

26.3.2020
Lukáš Mucha

Od medicíny k literatuře

Vladislav Vančura narodil v roce 1891 v obci Háj ve Slezsku do staré protestantské rodiny. Jeho otec byl hospodářským správcem, ale dospívajícího chlapce přitahovalo umění. Přerušil studium na gymnáziu a začal docházet na střední uměleckou školu. Chtěl se stát malířem. Svého snu se však musel vzdát, a tak se pokorně vrátil na gymnázium, odmaturoval a poté vystudoval lékařskou fakultu. Krátce po promoci v roce 1921 si otevřel spolu se svou ženou Ludmilou lékařskou praxi na Zbraslavi. I když v té chvíli již tušil, že lékařem bude vlastně jen chvíli. Umělecké ambice převážily – po pár letech medicíny zanechal a začal se plně věnovat literatuře.

Bič na bolševika. Před 100 lety zemřel největší bojovník proti rudému teroru

Již od roku 1920, kdy vznikl svaz socialisticky orientovaných umělců zvaný Devětsil, byl jeho předsedou. Vančura vstoupil do KSČ a účastnil se akcí levicové inteligence. Také zaujímal post předsedy České filmové společnosti (sám dokonce natočil na Podkarpatské Rusi umělecky mimořádně hodnotný, i když v současnosti víceméně neznámý film Marijka nevěrnice) a účastnil se vedení nakladatelství Družstevní práce. Ale především psal – nejprve povídky pro literární časopisy a brzy už i novely či romány.

Obětoval se pro český národ a vlast. Příběh hrdiny Aloise Eliáše

Talentovaný a plodný autor

Vančura měl obrovský literární talent a po jazykové stránce se stal jedním z nejryzejších českých tvůrců. Mistrně experimentoval s jazykem – inspiraci hledal jak v archaických textech, tak třeba v argotu. Jako autor byl velmi plodný, vedle řady skvělých knih (nejznámější asi zůstanou díky zdařilým filmovým adaptacím Rozmarné léto a Markéta Lazarová) napsal i několik dramat nebo filmových scénářů.

Vypravěč kouzelných příběhů z dětství. Ota Pavel utíkal před nemocí do vzpomínek

Mračna nad Československem

Na počátku války a okupace Československa se pustil do zvlášť aktuální knihy Obrazy z dějin národa českého, které měly dokázat nezlomnost národa a jeho vnitřní sílu. Knihu, jež představovala především apel a gesto, však nedokončil. Brzy totiž zjistil, že v této válce slova a myšlenky již nestačí.

Po celý život angažovaný autor vstoupil do odboje a stal se hlavní osobností spisovatelské sekce ilegálního výboru inteligence, jenž představoval součást Národního revolučního výboru. Ale protože řada literátů byla členy KSČ, zůstávala jejich odbojová sekce ve spojení s druhým ilegálním ústředním výborem KSČ, který na jaře 1942 důkladně rozkryli agenti gestapa.

Poslední veřejná poprava v Československu. Kat českého národa neunikl oprátce

Krvavá odveta za Heydricha

V následující vlně zatýkání si přišla Tajná státní policie i pro Vančuru. Ve vězení však zůstal jen pár dní a k výslechu se vůbec nedostal. Parašutisté totiž zastřelili Heydricha, a tak německá moc sáhla k brutální odvetě. Okamžitě po atentátu bylo vyhlášeno stanné právo a na kobyliské střelnici se roztočil zběsilý kolotoč poprav. Jako jeden z prvních stanul před hlavněmi pušek popravčí čety Vladislav Vančura. Velký umělec a Čech opustil svět jen krátce před jednapadesátými narozeninami a o čtyři roky později byl in memoriam jmenován národním umělcem.

Zdroj: Libor Budinský (Popravy slavných, 2002)Nepřehlédněte