31℃
Dnes je 24. červenec , svátek má Kristýna

Rakousko a Prusko, dva kohouti na jednom bojišti. Rozdali si to u Kolína

Další fotky

Nástup Marie Terezie na rakouský trůn v říjnu 1740 znamenalo faktické oslabení rakouské monarchie. Okolní státy to vnímaly jako výzvu zkusit, co si vůči Rakousku mohou dovolit, když mu nyní vládne žena. Největší příležitost jak posílit své vlastní postavení, v tom vidělo Prusko.

Reklama

Podpisem Drážďanského míru roku 1745 Marie Terezie sice uznala nárok Pruska na Slezsko a Bavorsko, nyní se však rozhodla, že se pokusí vydobýt tato území zpět. Její plány zřejmě nezůstaly utajeny, protože pruský král Fridrich II. Veliký preventivně roku 1756 vpadl za podpory Anglie přes Sasko do severních Čech. Zvítězil přitom v několika bitvách, např. 1. října 1756 u Lovosic a především 6. května u Štěrbohol, a začal obléhat Prahu.

V bitvě u Zahájí se Francouzi zakousli do Rakouska, ale nebylo jim to nic platné

Na pomoc obležené Praze, kde se začal už projevovat nedostatek potravin, vytáhlo rakouské vojsko, přesněji rakouské a moravské jednotky pod velením maršála Leopolda Dauna (cca 54 000 mužů). Pruský král Fridrich II. Veliký, jehož vojáci už také začínali pociťovat nedostatky v zásobování, mu vytáhl od Prahy naproti s podstatně menší armádou (33 000 mužů) s úmyslem přinejmenším vytlačit Daunovo vojsko z Čech. Obě vojska se střetla u Kolína. Po přesunech a manévrech v jeho okolí se rakouské vojsko rozložilo mezi Plaňanami a Svojšicemi a Fridrich II. Veliký se ho pokusil obejít a vpadnout mu do týla. Daun tento jeho plán odhadl a v noci na 18. červen 1757 své jednotky přemístil na návrší u silnice spojující Kolín s Českým Brodem.

Na památku „krvavé bitvy“ u Chotusic dostal pruský husarský pluk do znaku smrtihlava

Bitva začala hned následující den, 18. června, odpoledne přesunem tří pruských kolon na sever od Bříství, protože Fridrich II. Veliký se rozhodl zaútočit obchvatem na rakouské pravé křídlo. Prozíravý Daun tam včas nechal přesunout zálohy, a tak tomuto pruskému útoku rakouské postavení odolalo. Kolem 16. hodiny se už bojovalo na celé délce fronty, kterou však méně početné pruské vojsko nedokázalo zcela pokrýt ani za cenu nasazení záloh. I tak zřejmě kolem 17. hodiny nabylo postupně díky svému výcviku a disciplíně převahy a situace začala být pro Dauna kritická.

V bitvě u Neerwindenu jsme vyhráli, ale nakonec ztratili državy i královnu

Ten však bitvu nevzdal a po několika dílčích úspěších svých jednotek kolem 18. hodiny nasadil ze záloh do bitvy přes 30 eskadron (pluků) jezdectva, které v 19.30 hodin prudkým útokem zmasakrovaly pruskou pěchotu. Prusům se nepodařilo ani dobýt rakouské postavení na křečhořském kopci, jak pro nedostatek munice, tak pro vyčerpání koní. Část pruského vojska se vzdala, část se dala na ústup a z bojiště prchl i pruský král.

Tak skončilo Prusko. Jeho poslední císař Vilém II. měl být souzen jako válečný zločinec

Maršál Daun se rozhodl prchající pruské vojsko dále nepronásledovat, vítězství v bitvě, která chvílemi vypadala na ztracenou, považoval za dostačující. Podle zvyku nechal vojsko přenocovat na bojišti a oslavit vítězství. Dále potom postupoval na Prahu, kterou vyprostil z obležení. Ovšem Fridrich II. Veliký svoji armádu znovu zkonsolidoval a na jaře 1758 vpadl na Moravu. Tam utrpěl porážku u Domašova nad Bystřicí, vzdal obléhání Olomouce a ustoupil do Slezska. Sedmiletá válka skončila podpisem mírové smlouvy v únoru 1763, která potvrdila pruskou převahu. Habsburská monarchie proti Prusku sice uhájila své postavení v Evropě obecně, ovšem ztratila podstatnou část Slezska. Prusko se nyní nově začalo rovněž počítat mezi evropské velmoci.

FOTO: Bitva u Kolína 1757

Bitva u Kolína 1757 - Marie Terezie – STOPLUSJEDNICKA.czBitva u Kolína 1757 - Fridrich II. Veliký – Náš směrBitva u Kolína 1757 - Fridrich II. Veliký – Epochaplus.czBitva u Kolína 1757 - Bitva u Kolína; neznámý malíř – wikipedieBitva u Kolína 1757 - Bitva u Kolína – Bedřichova vyhlídka
Další fotky
Bitva u Kolína 1757 - Bombardování Prahy PrusyBitva u Kolína 1757 - Dobové vyobrazení polního maršála Leopolda hraběte Dauna. – Bedřichova vyhlídkaBitva u Kolína 1757 - Dobový plán bitvy u kolína – Bedřichova vyhlídkaBitva u Kolína 1757 - Fridrich II. po bitvě u Kolína – bedrichovavyhlidka.czBitva u Kolína 1757 - Hetteš – Bitva u Kolína , luxusní kvaš cca 1900 – aukroBitva u Kolína 1757 - Hugo Schüllinger (1852-1919) – Bitva u Kolína wikipedieBitva u Kolína 1757 - Mikoláš Aleš – V paměť bitvy u Kolína – Bedřichova vyhlídkaBitva u Kolína 1757 - Památník bitvy u Kolína u vesnice Křečhoř – wikipedieBitva u Kolína 1757 - Památník bitvy u Kolína, Bedřichov – wikipedieBitva u Kolína 1757 - Vlajka Pruska – wikipedieBitva u Kolína 1757 - 1 – Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 2- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 3- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 4- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 5- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 6- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 7- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 8- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 9- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 10- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 11- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 12- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 13- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 14- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 15- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 16- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 17- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 36- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 37- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 20- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 21- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 22- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 23- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 24- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 25- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 26- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 27- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 28- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 29- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 30- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 31- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 32- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 33- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 34- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 35- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 36- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 37- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 38- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 39- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 40- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 41- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 42- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 43- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 44- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 45- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 46- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 47- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 48- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 49- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 50- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 51- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 52- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 53- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 54- Bitva u Kolína (2017) – youtubeBitva u Kolína 1757 - 55- Bitva u Kolína (2017) – youtube

Podle dobových zpráv byl pruský král Fridrich II. Veliký porážkou u Kolína tak zničen, že po útěku z bojiště se zastavil v Nymburce na náměstí, tam usedl pod podloubí, složil hlavu do dlaní a rozplakal se. Vítězství v bitvě u Kolína bývá někdy považováno za okamžik znovuzrození tehdy rozkolísané habsburské monarchie.

 

Před 1 hodinou
Dnešní moderní a elektronická doba takříkajíc upozadila způsob fotografování a zpracování fotek, jak si to...
Včera, 17:30
V protektorátu Čechy a Morava nebylo nenáviděnějšího nacisty než Karla Hermanna Franka. To on stál...
Včera, 17:09
Pražský magistrát stále hledá místo pro umístění Slovanské epopeje. V současné době prověřuje prostory, které...
Včera, 16:00
Pamatujete si ještě na Moniku Lewinskou? Jako stážistka byla po vůli americkému prezidentovi Billu Clintonovi...
Včera, 14:00
Zákolany u Kladna jsou u starší generace neodmyslitelně spjaty s dělnickým hnutím. Ladislav Zápotocký –...
Včera, 11:30
Což je záliba pro kapitána dopravního letadla trochu neobvyklá. Robert „Bob“ Pearson ovšem miluje létání...
Včera, 11:03
Kouzelné Jižní Čechy patří k nejvyhledávanějším oblastem České republiky. Tato dvě místa nedaleko Českých Budějovic...
Včera, 10:24
Ringhofferovi byla pražská německá rodina podnikatelů a průmyslníků. Zprvu vyráběli pivovarské a cukrovarnické zařízení, později...
Včera, 10:00
Na zahrádce všechno kvete a bují. Za pár týdnů budeme sklízet například první rajčata. Aktuálně...
Včera, 08:30
Obliba velkých i malých pivovarů je stálá a tak není divu, že sou často cílem...
Reklama