Stále záhadný krysař z Hamelnu. Dávná pověst může mít pozadí reálné i ezoterické

26.6.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Podle nejznámější verze této pověsti se v bývalém hanzovním městě Hameln, ležícím na řece Vezeře, roku 1284 objevila velká spousta krys, se kterými si nikdo nevěděl rady. Tu přišel do města neznámý muž v pestrobarevném obleku, který o sobě tvrdil, že je krysař. Byl ochoten, za tučnou odměnu, město této záplavy krys zbavit. Žádaná částka mu byla slíbena. Muž vyňal z kapsy píšťalku, začal na ni hrát a procházel přitom ulicemi města. Jakmile krysy uslyšely píšťalku, začaly se k němu ze všech stran sbíhat a následovat ho. Muž je dovedl až k Vezeře, kde krysy naskákaly do řeky a utopily se. Když si přišel pro slíbenou odměnu, radní porušili slib a odmítli mu zaplatit. Krysař se s nimi nedohadoval a odešel z města.

Sen noci svatojánské – sexuálně náruživý osel, Shakespearova komedie i svátek bohyně štěstí Fortuny. Račte si vybrat

Zanedlouho, přesně 26. června 1284, když jsou skoro všichni obyvatelé v kostele, ozve se krysařova píšťalka v ulicích Hamelnu znovu. Nyní vybíhají z domů děti – chlapci a dívky, je jich 130, a krysaře následují po cestě z města k blízké hoře Koppel (Koppelberg). Hora se otevře, krysař s dětmi vejde do jejích útrob a za posledním dítětem se hora s rachotem zavře. Od té doby nikdo, ani děti, ani krysaře neviděl.

Jak už to s pověstmi bývá, ono ale také může být všechno trochu jinak. Nejstarší známé zpodobnění tohoto příběhu se nacházelo vepsané ve skleněné mozaice umístěné v hamelnském kostele z doby kolem roku 1300. Toto okno bylo popsáno v několika účetních knihách mezi 14. a 17. stoletím, ale pravděpodobně bylo zničeno roku 1660. Na základě dochovaného popisu byla vytvořena moderní rekonstrukce od Hanse Dobbertina. Zobrazuje pestrobarevnou postavu krysaře a několik postaviček dětí oděných v bílém.

10 nejoblíbenějších filmových pohádek u nás. Souhlasíte?

Na památku obětí krysaře bylo údajně také v jedné konkrétní ulici v Hamelnu zakázáno hrát a zpívat a třeba během lidových slavností, včetně svatebních procesí, musela kapela vždy na začátku ulice přestat hrát a pokračovat mohla začít až na jejím konci.

Obecně se soudí, že tato mozaika byla vytvořena jako vzpomínka na tragickou událost, která se ve městě udála. Písemný záznam však žádný neexistuje, protože městská kronika a všechny dosud známé záznamy pocházejí až z pozdějších dob. A přestože se po skutečném pozadí celého příběhu pátrá už po staletí, nikdy se nezjistilo, co přesně se v Hamelnu stalo. Každopádně to primárně není příběh o krysách, protože ty se poprvé do příběhu dostaly až ve verzi z doby kolem roku 1559, v předcházejících verzích zmínka o nich chybí.

To byly problémy! Tři oříšky pro Popelku nechtěl nikdo režírovat. A proč se natáčela v Německu?

Teorie o reálném pozadí legendy zatím máme tyto:

 • Děti se staly obětí velkého neštěstí, buď utonuly v řece, nebo je pohřbil sesuv půdy.
 • Děti byly nakaženy nějakou nemocí během epidemie a byly vyhnány z města, aby se od nich nenakazil zbytek obyvatel. V úvahu přichází forma tzv. Černé smrti čili moru anebo Huntingtonova choroba, neurodegenerativní onemocnění dědičného původu, kde je však nepravděpodobné, aby jí najednou trpělo tolik dětí.
 • Děti opustily město jako účastníci náboženské pouti, vojenského tažení nebo dokonce dětské křížové výpravy (1212) a už se nikdy k rodičům nevrátily. Krysař by v tomto případě byl vůdce, případně verbíř.

Proč si sestry Hruškovy dodnes hrají na princezny?

 • Děti ochotně opustily své rodiče a Hameln, aby se staly zakladateli vlastní vesnice během kolonizace východní Evropy. Některé středoevropské vesnice a města dodnes užívají názvy velmi podobné slovu Hameln či Hamelin a tak třeba podle hypotézy německého historika Wolfganga Wanna založili tito mladí lidé na Moravě z pověření olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku vesnici Hamlíkov. Krysař je potom chápán jako jejich vůdce – lokátor, který určoval, kde bude nová obec stát.
 • Existují také příběhy, že několik měsíců po zmizení dětí byla nalezena jejich těla v blízkém lese nebo po vyplacení odměny krysaři se děti vrátily zdravé a v pořádku zpět do města.

Záhadné úkazy v pohádkách. Mohou být vzpomínkami na budoucnost?

Ezoterická vysvětlení

 • Jde o alegorie tance smrti, kdy krysař je personifikovaná Smrt, a tudíž o variantu na Tanec smrti (Danse macabre), populární středověký výjev a alegorie.
 • Jde o znázornění přechodu z jednoho světa, toho našeho, do nějakého druhého. Nápovědou v tomto případě může být uvedení přesného data, kdy se příběh odehrál. To se u pověstí obvykle neděje, ledaže by toto datum mělo důležitý význam. V tomto případě to je datum blízké letnímu slunovratu (21. 6.) považovaném tradičně za dobu snadného přechodu mezi světy, podobně jako o Vánocích, případně blízké stejně mystickému svátku sv. Jana Křtitele (svatojánská noc).
 • Na přechod mezi světy odkazuje nejen magické datum, ale i to, že děti jsou odvedeny do nitra hory, která se za nimi zavře. Podobné téma, jako v pověsti o blanických rytířích nebo o pokladech otevírajících se na Velikonoce. K pokladu dovede i svatojánské zlaté kapradí.

Jeníček s Mařenkou ukradnou perník a kdo je potrestán? Majitelka nemovitosti

 • Krysař je ve skutečnosti šašek, jak naznačuje jeho pestrý šat a nakonec i píšťalka, joker (šprýmař) čili žolík známý z hracích i tarotových karet. Blázen. Přelud, vidina štěstí – tak snadné jim je uvěřit a následovat je, i když je to třeba bláznovství.
 • A co motiv píšťaly, tradičně vnímané i jako zosobnění mužského pohlavního orgánu ve freudovském slova smyslu (např. v kultivovaném textu písně Marty Kubišové Dobrodružství s bohem Panem i daleko hrubších tzv. prostonárodních písních). Pak by zde vstupovala do hry otázka sexuálního zasvěcení a možná dokonce i pedofilní motiv, vzhledem k přítomnosti chlapců navíc i motiv homosexuální.

Věda a pohádky. Není to vlastně protimluv? Inspirovala Alenka v krajině za zrcadlem Alberta Einsteina?

 • Píšťala dokáže uhranout – jako když fakír hraje svým kobrám. I když víme, že kobry ve skutečnosti reagují na pohyb a ne na zvuk, protože ten slyšet nemohou.
 • Archetypální záležitost zpodobňující „blázna“ jako jednu součást našeho (vrozeného?) duševního světa. Archetypem je třeba představa o dokonalém muži/ženě (animus/anima) nebo moudrém starci/stařeně. Patří sem třeba i rytíř, moudrý vládce, zlý čaroděj, víly a prostě kdejaká „postava“, která se prolíná pohádkami, legendami a rezonuje v našem podvědomí. Někdy tyto pohádkové motivy využívá i reklama, protože jsou atraktivní po širokou veřejnost. Už se v nich tak objevili třeba vodník, čert a Káča nebo Karkulka, i když krysař zatím ne. Přitom by se na lákání k půjčce hodil asi ze všech nejvíc.

FOTO: Krysař z Hamelnu

Krysař z Hamelnu - Krysař z Hamelnu -Das Goethezeitportal 2Krysař z Hamelnu - Krysař z Hamelnu -RattengiftKrysař z Hamelnu - Chci tady žít a zpívat… – Blog.czKrysař z Hamelnu - deamstimeKrysař z Hamelnu - Hameln roku 1900 – WIKIPEDIE
Další fotky
Krysař z Hamelnu - KRYSAŘ HAMELNSKÝ (1592) – WIKIPEDIEKrysař z Hamelnu - Krysař hamelnský od heinricha Wefinga – wikipedieKrysař z Hamelnu - Krysař Hamelnský v Hameln – wikipedieKrysař z Hamelnu - Krysař odvádí děti z Hamelnu. Ilustrace anglické kreslířky Catherine Greenawayové z roku 1888 – WIKIPEDIEKrysař z Hamelnu - Krysař z Hamelnu – akpool.deKrysař z Hamelnu - Krysař z Hamelnu -Deutsche UNESCO-KommissionKrysař z Hamelnu - Krysař z Hamelnu -DewezetKrysař z Hamelnu - Krysař z Hamelnu -faz.netKrysař z Hamelnu - Krysař z Hamelnu -Klexikon – Zentrale für UnterrichtsmedienKrysař z Hamelnu - Krysař z Hamelnu -Medienwerkstatt Mühlacker 2Krysař z Hamelnu - Krysař z Hamelnu -Medienwerkstatt MühlackerKrysař z Hamelnu - Krysař z Hamelnu -Planet WissenKrysař z Hamelnu - Krysař z Hamelnu -YouTubeKrysař z Hamelnu - Zvonkohra v Hamelnu – wikipedieKrysař z Hamelnu - Poloha města HAMELN (červeně, vlevo nahoře) vzhledem k naší republice – mapygoogleKrysař z Hamelnu - 1 – Krysař z Hamlíkova – Založení nové vesnice – – Krysař z Hamlíkova –Krysař z Hamelnu - 2 – Krysař z Hamlíkova – smlouva – youtube –Krysař z Hamelnu - 3 – Krysař z HamlíkovaKrysař z Hamelnu - 4 – Krysař z Hamlíkova – rozmnožené krysy – youtubeKrysař z Hamelnu - 5 – Radní jednají – youtubeKrysař z Hamelnu - Bez názvu – 11Krysař z Hamelnu - Bez názvu – 12Krysař z Hamelnu - Bez názvu – 13Krysař z Hamelnu - Bez názvu – 15Krysař z Hamelnu - Bez názvu – 16

Na Archetypální vysvětlení by poukazovalo i to, že motiv krysaře přebírají i další díla. Jenom u nás to je známá próza Viktora Dyka „Krysař“, loutkový film „Krysař“ inspirovaný Dykovým zpracováním, muzikál „Krysař“ Daniela Landy a nakonec i stejnojmenný snímek F. A. Brabce „Krysař“ a píseň W. Matušky. Epizoda „Krysař z Hamlíkova“ z cyklu ČT „Záhady Toma Wizarda“ (2016) vypráví o tom, zda příběh Krysaře z Hamelnu může souviset se založením vesnice „Hamlíkov“. Ze základu pověsti o hamelnském krysaři vychází také epizoda nazvaná „Danse Macabre“ („Tanec smrti“) amerického seriálu „Grimm“ (1-05) z roku 2011.

 Nepřehlédněte