Strašná smrt na elektrickém křesle. Poprvé již před 129 lety a s Edisonovým přispěním

6.8.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Podívejme se na Kemmlerův životní příběh. Oba jeho rodiče se přistěhovali z Německa a oba byli alkoholici. William, který se jim narodil 9. května 1860, zanechal školy v deseti letech, aniž se naučil číst a psát. Pracoval potom v řeznickém obchodě svého otce, který zemřel na následky zranění z opilecké rvačky. Matka zemřela na následky alkoholismu. Po smrti rodičů začal Kemmler provozovat podomní obchod a kupodivu vydělal dost peněz, aby si mohl koupit koně a vozík. To už však byl těžce závislý na alkoholu, což u něj vedlo k řadě výstřelků v chování. Jednou třeba po řadě těžkých flámů před svými kumpány prohlásil, že přeskočí téměř 2, 5 metru vysoký plot nejen s koněm, ale i se zapřaženým vozíkem. Nebylo překvapením, že se mu to nepodařilo, i když se to upřímně a zcela vážně pokoušel až tak, že vozík se rozlámal a zboží na něm poničilo.

Nejděsivější první letní den v české historii. Kde proběhl krvavý, letní slunovrat?

K tomu nejhoršímu ale mělo teprve dojít. Když se William Kemmler 29. března 1888 probíral z opilosti z předešlé noci, rozzuřil se na svou přítelkyni (jinde uváděno manželku) Tillie Zieglerovou a obvinil ji, že mu ukradla peníze a chce utéct se svým milencem. Když hádka vyvrcholila, Kemmler klidně odešel ke stodole, vzal si sekyru a vrátil se do domu. Několikrát Tillie sekyrou uhodil a zabil ji. Potom odešel k sousedům a řekl jim, že právě zabil svou přítelkyni. Téhož dne byl obviněn z vraždy své družky, 10. května byl uznán vinným za vraždu 1. stupně a o tři dny později jako vůbec první odsouzenec odsouzen k trestu smrti popravou na elektrickém křesle.

Berlínský řezník prodával párky vlastní výroby. Z lidského masa

V té době, kdy se elektrický proud teprve začínal zavádět do domácností, probíhala tzv. „válka proudů“ mezi Thomasem Edisonem, zastáncem používání stejnosměrného proudu, a Georgem Westinghousem, zastáncem používání střídavého proudu. Edison se snažil v roce 1890 prosadit, aby použitý proud pro první elektrické křeslo dodával střídavý generátor firmy Westinghouse, protože předpokládal, že běžní spotřebitelé nebudou chtít používat ten druh proudu, který je používán k popravám. Westinghouse šel naopak tak daleko, že se pokusil změnit způsob Kemmlerovi popravy a najal špičkového právníka, který v zastoupení souzeného namítal, že poprava elektrickým proudem je neobyčejně krutý trest a rovněž porušení osmého dodatku ústavy, tj. ústavního zákazu nadměrných kaucí, nadměrných pokut a krutých a mimořádných trestů. Nebylo mu však vyhověno.

Bankovní lupič jako hrdina. Lidi si na památku máčeli kapesníky v jeho krvi

Praktické detaily elektrického křesla do finální podoby dotáhl a získal na ně patent Edwin Davis, první státem pověřený kat způsobilý obsluhovat elektrické křeslo. A poprava mohla začít.

Ráno, v den popravy 6. srpna 1890, byl Kemmler v 5 hodin probuzen a rychle si oblékl košili, kravatu a oblek. Po snídani a jakési modlitbě mu bylo oholeno temeno hlavy. V 6.30 vstoupil do popravčí místnosti a dozorce ho představil sedmnácti přítomným svědkům. Kemmler se na ně podíval a oslovil je: „Pánové, přeji vám hodně štěstí. Věřím, že jdu na příjemné místo a jsem připraven jít.“

Kanibal Jeffrey Dahmer. Kdo zabil nejbrutálnějšího amerického sériového vraha?

Odsouzený byl klidný, nekřičel, neplakal, nekladl odpor. Posadil se na židli a nechal si připojit elektrické dráty. Dozorci řekl, aby nespěchal a udělal to pořádně, času dost. Dozorce řekl: „Sbohem, Williame,“ a nařídil, aby byl zapnut proud. První pokus o popravu selhal. Do Kemmlera byl puštěn proud o napětí 1000 voltů, považovaný za dostatečný k tomu, aby popravovaný upadl rychle do bezvědomí a poté se mu zastavilo srdce. Vycházelo se z toho, že den předtím byl zkušebně stejným způsobem bez jakýchkoliv problémů zabit kůň.

Sudy plné tlejících mrtvol na dně přehrady. Z řádění orlických vrahů dodnes mrazí

Proud byl do odsouzeného pouštěn po dobu sedmnácti sekund, pak byl vypnut a lékař prohlásil Kemmlera za mrtvého. Svědci si však všimli, že Kemmler stále dýchá. Lékaři ho znovu prohlédli a jeden z nich zvolal, aby okamžitě zapnuli znovu proud. Napětí bylo zvýšeno na 2000 voltů, jenže generátor potřebuje nějaký čas, než se nabije a než se to stalo, ošklivě popálený Kemmler sténal. Druhý pokus trval zhruba minutu a přítomní svědci popravu popsali jako otřesnou scénu, kdy bylo cítit spálené maso, odsouzenému popraskaly cévy, začal krvácet a z hlavy mu stoupal kouř. Zápach byl nesnesitelný tak, že několik svědků se pokusilo opustit místnost, v čemž jim bylo zabráněno. Museli v místnosti setrvat po celou dobu trvání popravy. Což celkem trvalo osm dlouhých minut.

FOTO: Poprava na elektrickém křesle

Poprava na elektrickém křesle - wikiPoprava na elektrickém křesle - wiki 2Poprava na elektrickém křesle - Elektrické křeslo, na kterém byl roku 1890 popraven William Kemmler – wikipediePoprava na elektrickém křesle - Kemmler na elektrickém křesle – Wikimedia CommonsPoprava na elektrickém křesle - Obrázek z popravy Kemmlera
Další fotky
Poprava na elektrickém křesle - Simple WikipediaPoprava na elektrickém křesle - William Kemmler (1860 – 1890) – wikipedie

Westinghouse později popravu komentoval takto: „Udělali by lépe, kdyby použili sekeru.“ Reportér, který byl popravě přítomen jako svědek, prohlásil: “Byla to děsivá podívaná, mnohem horší než oběšení“. A jestlipak si také někdo přitom vzpomněl na Tille Zieglerovou, co prožívala, když ji Kemmler ubíjel sekyrou?Nepřehlédněte